Contabilitate

Cum se tine contabilitatea in partida simpla in sistem real la un PFA platitor de TVA?

Cum se tine contabilitatea in partida simpla in sistem real la un PFA platitor de TVA?
Specialist Contabilul.ro

contabilitateO Persoana Fizica Autorizata, platitoare de TVA, care conduc contabilitatea in partida simpla vor organiza aceasta contabilitate in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 170/2015 si a Legii nr. 571/2003, Codul fiscal.

Ordinul nr. 170/2015 cuprind reglementarile contabile privind contabilitatea in partida simpla la organizarea contabilitatii se utilizeaza formularele financiar – contabile prevazute de acest act normativ sau numai o parte din acestea, in functie de elementele specifice activitatii desfasurate.

Factura se intocmeste, se utilizeaza, se corecteaza, se reconstituie (in cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii) si se arhiveaza in conformitate cu prevederile art. 155 din Codului fiscal.
Incepand cu anul 2015, data intrarii in vigoare a Ordinului nr. 170/2015, in Registrul-jurnal de incasari si plati se inregistreaza atat operatiunile in numerar, cat si cele efectuate prin contul curent de la banca, la valoarea prevazuta in documentele justificative, inclusiv taxa pe valoarea adaugata.Astfel, incepand cu acest an, legiuitorul a urmarit separarea evidentei incasarilor si platilor, care se efectueaza in baza Registrului Jurnal de incasari si plati de alte aspecte cu caracter fiscal.

Evidenta veniturilor si cheltuielilor se va tine pe baza documentului Registru de evidenta fiscala, a carui forma si mod de completare urmeaza a se stabili prin Norme Metodologice (nepublicate pana la data redactarii raspunsului).

In materie de TVA, un PFA va trebui sa respecte toate prevederile referitoare la acest capitol (TVA) prevazute de Codul Fiscal, prevederi aplicabile tuturor entitatilor inscrise ca platitor TVA, indiferent de forma de organizare. Astfel, un PFA platitor de TVA va avea urmatoarele obligatii:

1. Sa emita factura pentru toate bunurile livrate, serviciile prestate sau avansurile incasate, in conformitate cu alin. 19, art. 155 din Codul Fiscal. In cazul in care PFA care este platitor TVA vinde bunuri sau serviciii direct catre populatie va avea obligatia utilizarii aparatului de marcat electronic fiscal (daca nu se incadreaza pe exceptii, caz in care va emite factura). Factura cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele informatii:

 • numarul de ordine, in baza uneia sau a mai multor serii, care identifica factura in mod unic;

 • data emiterii facturii;

 • data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data incasarii unui avans, in masura in care aceasta data este anterioara datei emiterii facturii;

 • denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA sau, dupa caz, codul de identificare fiscala ale persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile;

 • denumirea/numele si adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum si codul de inregistrare in scopuri de TVA sau codul de identificare fiscala al beneficiarului, daca acesta este o persoana impozabila ori o persoana juridica neimpozabila;

 • denumirea si cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate;

 • baza de impozitare a bunurilor si serviciilor ori, dupa caz, avansurile facturate, pentru fiecare cota, scutire sau operatiune netaxabila, pretul unitar, exclusiv taxa, precum si rabaturile, remizele, risturnele si alte reduceri de pret, in cazul in care acestea nu sunt incluse in pretul unitar;

 • indicarea cotei de taxa aplicate si a sumei taxei colectate, exprimate in lei, in functie de cotele taxei;

 • in cazul in care este aplicabila o scutire de taxa, trimiterea la dispozitiile aplicabile din prezentul titlu ori din Directiva 112 sau orice alta mentiune din care sa rezulte ca livrarea de bunuri ori prestarea de servicii face obiectul unei scutiri;

 • in cazul in care clientul este persoana obligata la plata TVA, mentiunea «taxare inversa»;

 • in cazul in care se aplica regimul special pentru agentiile de turism, mentiunea «regimul marjei – agentii de turism»;

 • daca se aplica unul dintre regimurile speciale pentru bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati, una dintre mentiunile «regimul marjei – bunuri second-hand», «regimul marjei – opere de arta» sau «regimul marjei – obiecte de colectie si antichitati», dupa caz;

 • in cazul in care exigibilitatea TVA intervine la data incasarii contravalorii integrale sau partiale a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii, mentiunea «TVA la incasare»;

 • o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci cand se emit mai multe facturi ori documente pentru aceeasi operatiune.

2. Persoanele obligate la plata taxei pentru orice operatiune sau care se identifica drept persoane inregistrate in scopuri de TVA trebuie sa tina evidente pentru orice operatiune reglementata de TVA.

In acest scop se utilizeaza Jurnalele pentru vanzari si pentru cumparari, registrele, evidentele si alte documente similare ale activitatii economice a fiecarei persoane impozabile care se vor intocmi astfel incat sa permita stabilirea urmatoarelor elemente:
a) valoarea totala, fara taxa, a tuturor livrarilor de bunuri si/sau prestarilor de servicii efectuate de aceasta persoana in fiecare perioada fiscala, evidentiata distinct pentru:
– livrarile intracomunitare de bunuri scutite;
– livrari/prestari scutite de taxa sau pentru care locul livrarii/prestarii este in afara Romaniei;
– livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii taxabile si carora li se aplica cote diferite de taxa;
– prestarile de servicii efectuate conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal catre beneficiari persoane impozabile stabilite in Comunitate, denumite prestari de servicii intracomunitare, pentru care locul este in afara Romaniei.


b) valoarea totala, fara taxa, a tuturor achizitiilor pentru fiecare perioada fiscala, evidentiata distinct pentru:
– achizitii intracomunitare de bunuri;
– achizitii de bunuri/servicii pentru care persoana impozabila este obligata la plata taxei in conditiile art. 150 alin. (3)-(6) din Codul fiscal;
– achizitii de bunuri, inclusiv provenite din import, si de servicii, taxabile, carora li se aplica cote diferite de taxa;
– achizitii de servicii pentru care persoana impozabila este obligata la plata taxei in conditiile art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, care sunt prestate de catre persoane impozabile stabilite in Comunitate, denumite achizitii intracomunitare de servicii.

c) taxa colectata de respectiva persoana pentru fiecare perioada fiscala;

d) taxa totala deductibila si taxa dedusa pentru fiecare perioada fiscala;

e) calculul taxei deduse provizoriu pentru fiecare perioada fiscala, al taxei deduse efectiv pentru fiecare an calendaristic si al ajustarilor efectuate, atunci cand dreptul de deducere se exercita pe baza de pro rata, evidentiind distinct:

3. Persoanele inregistrate ca platitor TVA conform art. 153 din Codul Fiscal trebuie sa depuna la organele fiscale competente, pentru fiecare perioada fiscala (luna sau trimestru, dupa caz), un decont de taxa (Declaratia 300), pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se incheie perioada fiscala respectiva (art. 156^2 din Codul Fiscal).

In consecinta, in calitate de platitor TVA, sintetizand la modul general, aveti urmatoarele obligatii :
Sa emiteti factura sau bon fiscal in care sa evidentiati TVA colectat ;

Sa intocmiti Jurnalul pentru vanzari si Jurnalul pentru cumparari in care sa evidentiati si centralizati TVA colectat, respectiv TVA pentru care aveti drept de deducere ;

Sa centralizati TVA (deductibil si colectat) si sa raportati in Decontul de TVA (Declaratia 300) sumele evidentiate ;
In cazul in care TVA colectat este mai mare decat TVA deductibil, sa achitati sumele de plata catre bugetul de stat pana la data de 25 a lunii urmatoare perioadei de raportare.

Sa intocmiti si depuneti, pentru aceeasi perioada fiscala, Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national conform OPANAF OPANAF 3806/2013 (Declaratia 394);
In cazul in care realizati operatiuni intracomunitare va trebui sa respectati si prevederile prevazute de art. 153^1 si 156^3 din Codul Fiscal.
Totodata, va trebui sa verificati daca va revine si obligatia depunerii Declaratiei 392 conform alin. (4) al art. 156^3 din Codul Fiscal.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

More in Contabilitate

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact