Declaratii

Declaratia 171 – Proiect de ordin pentru aprobarea formularelor şi a instrucţiunilor necesare aplicării prevederilor art.5 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012

Declaratia 171 – Proiect de ordin pentru aprobarea formularelor şi a instrucţiunilor necesare aplicării prevederilor art.5 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012
Costin Pietraru

Proiect de ordin pentru aprobarea formularelor şi a instrucţiunilor necesare aplicării prevederilor art.5 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare

Anexa 3 INSTRUCŢIUNI de completare a formularului 171 “Declaraţie privind contribuţiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, pentru perioada cuprinsă între trimestrul IV al anului 2009 şi trimestrul III al anului 2011”

I. Depunerea declaraţiei

Formularul 171 “Declaraţie privind contribuţiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, pentru perioada cuprinsă între trimestrul IV al anului 2009 şi trimestrul III al anului 2011” se completează şi se depune de către plătitorii de contribuţii, prevăzuţi la art.9 alin.(7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

Formularul se utilizează pentru declararea contribuţiei prevăzute la art.3631 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, pentru perioada cuprinsă între trimestrul IV al anului 2009 şi trimestrul III al anului 2011, în conformitate cu prevederile art.5 alin.(1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr.17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare

1. Termenul de depunere a declaraţiei

Formularul 171 “Declaraţie privind contribuţiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, pentru perioada cuprinsă între trimestrul IV al anului 2009 şi trimestrul III al anului 2011” se depune în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr.17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare .

2. Organul fiscal competent

Formularul 171 “Declaraţie privind contribuţiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, pentru perioada cuprinsă între trimestrul IV al anului 2009 şi trimestrul III al anului 2011” se depune la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii.

3. Modul de depunere

Formularul 171 “Declaraţie privind contribuţiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, pentru perioada cuprinsă între trimestrul IV al anului 2009 şi trimestrul III al anului 2011” se distribuie, la cerere, de către unităţile fiscale.

În cazul în care, plătitorul corectează declaraţia depusă iniţial, declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi model de formular, înscriind “X” în spaţiul special prevăzut în acest scop.


Formularul 171 “Declaraţie privind contribuţiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, pentru perioada cuprinsă între trimestrul IV al anului 2009 şi trimestrul III al anului 2011” se depune la organul fiscal competent în format hârtie, semnat şi ştampilat, potrivit legii.

II. Completarea declaraţiei

1. Secţiunea A “Date de identificare a plătitorului”

În caseta „Cod de identificare fiscală” se completează codul de identificare fiscală atribuit plătitorilor de contribuţii prevăzuţi la art.3631 alin.(1) şi (2) din Legea nr.95/2006, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

În cazul în care plătitorul este înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în prima căsuţă se înscrie prefixul RO.

În rubrica „Denumire” se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele plătitorului de contribuţii.

Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al plătitorului de contribuţii.

2. Secţiunea B “Date privind creanţa fiscală”

Sumele reprezentând contribuţii datorate potrivit art.3631 din Legea nr.95/2006,  pentru perioada cuprinsă între trimestrul IV al anului 2009 şi trimestrul III al anului 2011,, se declară, pentru fiecare termen de plată, conform instrucţiunilor de mai jos.

  • Col.1 “Termen de plată”: se completează, cu cifre arabe, în formatul ZZ/LL/AAAA, fiecare termen de plată a sumelor reprezentând contribuţii datorate, prevăzute la 3631 din Legea nr.95/2006, pentru perioada cuprinsă între trimestrul IV al anului 2009 şi trimestrul III al anului 2011 (de exemplu: 25/07/2010).
  • Col.2 “Suma”: se înscrie, pentru fiecare termen de plată prevăzut de lege, suma reprezentând contribuţia trimestrială datorată potrivit art.3631 din Legea nr.95/2006, pentru perioada cuprinsă între trimestrul IV al anului 2009 şi trimestrul III al anului 2011.

3. Secţiunea C “Date privind plăţile efectuate pentru creanţa fiscală”

Sumele reprezentând contribuţii datorate potrivit art.3631 din Legea nr.95/2006, pentru perioada cuprinsă între trimestrul IV al anului 2009 şi trimestrul III al anului 2011, plătite până la data depunerii declaraţiei se completează conform instrucţiunilor de mai jos.

  • Col.1 „Număr şi data document de plată”: se completează, pentru fiecare document de plată întocmit, cu cifre arabe, atât numărul documentului de plată, cât şi data acestuia, în formatul XXXX/ZZ/LL/AAAA (de exemplu: 1234/15/09/2012).
  • Col.2 “Suma”: se înscrie, pentru fiecare document de plată, suma reprezentând contribuţia trimestrială datorată potrivit art.3631 din Legea nr.95/2006, pentru perioada cuprinsă între trimestrul IV al anului 2009 şi trimestrul III al anului 2011, achitată până la data depunerii declaraţiei.
Costin Pietraru Costin Pietraru (1388 Posts)

Specialist Online - cinesunt


Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Declaratii
Costin Pietraru
@pcostin

Specialist Online - cinesunt

More in Declaratii

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact