Declaratii

Declaratia 300 – Decont de taxă pe valoarea adăugată

Declaratia 300 – Decont de taxă pe valoarea adăugată
Costin Pietraru

declaratia 300Ultima versiune pentru declaratia 300 in format electronic se poate descarca de pe siteul ANAF. Direct versiunea 7 publicată în data de 02.02.2011 si actualizat în data de 13.04.2011. Formularul cu cod de bare se completeaza folosid programul ANAF.

Instructiuni pentru completarea formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”

Contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, definiti conform reglementărilor în vigoare, precum şi sediile secundare ale acestora au obligatia depunerii formularului prin mijloace electronice de transmitere la distantă, prin intermediul Sistemului Electronic National.
Formularele se depun în format hârtie, semnat şi ştampilat conform legii, la organul fiscal competent. Formularul se editează în două exemplare:
– un exemplar se depune la organul fiscal competent;
– un exemplar se păstrează de către plătitor.
Formatul hârtie se obtine prin utilizarea programului de asistentă (DECLMF), elaborat de Agentia Natională de Administrare Fiscală. Programul de asistentă este pus la dispozitia contribuabililor gratuit de unitătile fiscale sau poate fi descărcat de pe siteul Ministerului Finantelor Publice, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.
ATENTIE! Nu se înscriu în decont:
– taxa pe valoarea adăugată din facturile de executare silită, de către persoanele abilitate prin lege să efectueze vânzarea bunurilor supuse executării silite;
– taxa pe valoarea adăugată pentru care se află în derulare o înlesnire la plată.

Completarea formularului se face astfel:

Perioada de raportare
„Perioada de raportare” poate fi luna calendaristică, trimestrul calendaristic, semestrul calendaristic sau anul calendaristic, în conditiile art. 1561 din Codul fiscal şi ale pct. 80 alin. (2) şi (4) din Normele metodologice. Se înscrie cu cifre arabe numărul perioadei de raportare (de exemplu: 01 pentru ianuarie, 03 pentru trimestrul I, 06 pentru semestrul I, 12 pentru an).
Anul pentru care se completează declaratia se înscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu, 2010).
Sectiunea „Date de identificare a persoanei impozabile”
Caseta „Cod de identificare fiscală” se completează astfel:
– contribuabilii persoane juridice, cu exceptia comerciantilor, asociatiile sau alte entităti fără personalitate juridică înscriu codul de înregistrare fiscală;
– comerciantii, inclusiv sucursalele comerciantilor care au sediul principal al comertului în străinătate, înscriu codul unic de înregistrare;
– contribuabilii persoane fizice care desfăşoară activităti economice în mod independent sau exercită profesii libere, înscriu codul de înregistrare fiscală;
– contribuabilii persoane fizice, cu exceptia persoanelor fizice care desfăşoară activităti economice în mod independent sau care exercită profesii libere, înscriu codul de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit conform art. 153 din Codul fiscal;
– contribuabilii persoane impozabile care nu sunt stabilite în România, conform art. 1251 alin. (2) din Codul fiscal, şi sunt înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată în România, potrivit art. 153 din acelaşi act normativ, înscriu codul de înregistrare în scopuri de TVA.
Reprezentantul fiscal desemnat de o persoană impozabilă stabilită în străinătate înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile străine, care este diferit de codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit pentru activitatea proprie a reprezentantului.
Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.
Caseta „Denumire” se completează cu denumirea persoanei juridice, a asociatiei sau a entitătii fără personalitate juridică ori cu numele şi prenumele persoanei fizice, după caz.
În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate care şi-au desemnat reprezentant fiscal, în caseta „Denumire” se înscriu informatiile de identificare înscrise pe certificatul de înregistrare fiscală a reprezentării (denumirea persoanei impozabile stabilite în străinătate, reprezentată fiscal prin reprezentantul fiscal desemnat în conditiile legii).
Caseta „Domiciliu fiscal” se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.
În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate, înregistrate direct în scopuri de TVA în România, se înscrie adresa din România la care pot fi examinate evidentele şi documentele ce trebuie păstrate, în conformitate cu prevederile pct. 66 alin. (7) lit. a) din Normele metodologice. În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate, care şi-au desemnat reprezentant fiscal, în caseta „Domiciliu fiscal” se înscrie domiciliul fiscal al reprezentantului fiscal. În cazul persoanelor impozabile care au sediul activitătii economice în afara României şi sunt stabilite în România printr-unul sau mai multe sedii fixe fără personalitate juridică, conform art. 1251 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, în caseta „Domiciliu fiscal” se înscrie domiciliul fiscal al sediului fix desemnat să depună decontul de taxă şi să fie responsabil pentru toate obligatiile în scopuri de TVA, conform pct. 66 alin. (5) din Normele metodologice.
În rubrica „Pro rata de deducere” se înscrie pro rata determinată potrivit art. 147 din Codul fiscal.

Sectiunea „Facturi emise după inspectia fiscală, conform art. 159 alin. (3) din Codul fiscal” Se completează cu informatiile preluate din facturile de corectie emise către beneficiari în urma inspectiei fiscale, astfel cum este prevăzut la art. 159 alin. (3) din Codul fiscal, facturi care se evidentiază într-o rubrică separată din jurnalul pentru vânzări, conform pct. 811 alin.(4) din Normele metodologice.
Câmpul „Nr. de evidentă a plătii” nu se completează, în conditiile prevăzute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.235/2006 privind suspendarea şi modificarea unor ordine ale ministrului finantelor publice în domeniul administrării fiscale, cu modificările ulterioare, şi de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.421/2009 pentru prorogarea termenului prevăzut de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.235/2006 privind suspendarea şi modificarea unor ordine ale ministrului finantelor publice în domeniul activitătii fiscale.
Nu se admit întocmirea şi depunerea de deconturi rectificative pentru corectarea datelor din deconturile anterioare. În ceea ce priveşte achizitiile intracomunitare de bunuri, pe lângă legislatia natională, organele fiscale şi contribuabilii vor tine cont de art. 21 din Regulamentul (CE) nr. 1.777/2005 al Consiliului din 17 octombrie 2005 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 77/388/CEE privind sistemul comun de taxă pe valoarea adăugată.

Costin Pietraru Costin Pietraru (1388 Posts)

Specialist Online - cinesunt


Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Declaratii
Costin Pietraru
@pcostin

Specialist Online - cinesunt

More in Declaratii

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact