Declaratii

Declaratia 394 – Declaraţie informativă privind livrările, prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional

Declaratia 394 – Declaraţie informativă privind livrările, prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional
Costin Pietraru

Contribuabili persoane impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (TVA) în România conform art. 153 din Codul Fiscal că, până miercuri, 25 ianuarie a.c. inclusiv, au obligaţia să completeze şi să depună la organele fiscale competente formularul 394 „Declaraţie informativă privind livrările, prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional” pentru operaţiunile efectuate în semestrul II al anului 2011 care fac obiectul declarării.

Completare şi depunere
Declaraţia 394 trebuie să cuprindă:
– toate livrările de bunuri, prestările de servicii realizate de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul fiscal, pe teritoriul României, în semestrul II 2011, către persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, taxabile cu cota de 24% sau 9%,
– achiziţiile de bunuri şi servicii realizate de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul Fiscal, pe teritoriul României, în semestrul II 2011 de la alte persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România taxabile cu cota de 24% sau 9%.
Important! Declaraţia se depune pentru orice operaţiune taxabilă pentru care este emisă o factură, inclusiv pentru avansuri.

Declaraţia trebuie să conţină toate facturile care au fost emise şi care au fost primite în semestrul II 2011.

Declaraţia nu se depune pentru facturile emise prin autofacturare sau în cazul operaţiunilor pentru care se aplică taxarea inversă.

Termen de depunere
Declaraţia se depune la organul fiscal competent până la 25 ianuarie 2012 inclusiv şi numai dacă în semestrul II 2011 au fost realizate operaţiuni de natura celor care fac obiectul obligaţiei de declarare.
În cazul în care, după depunerea declaraţiei persoana impozabilă constată existenţa unor omisiuni în datele declarate sau în cazul în care una sau mai multe facturi sunt emise în cursul unui semestru, dar sunt primite de beneficiarul tranzacţiei după data depunerii declaraţiei persoana impozabilă trebuie să depună o nouă declaraţie corect completată care înlocuieşte declaraţia informativă depusă iniţial.

Completarea şi depunerea declaraţiei


Declaraţia 394 se depune în format electronic, pe suport electronic, însoţită de formatul hârtie, semnat şi ştampilat conform legii. În formatul hârtie se depune doar prima pagina a declaraţiei.
Formatul electronic al declaraţiei se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice care este pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe websiteurile: ANAF, de la adresa www.anaf.ro, secţiunea Asistenţă contribuabili/Programe utile/Declaraţii fiscale.

Pentru a pregăti programele de generare automată, prin aplicaţii proprii, a fişierului XML, consultaţi specificatiile tehnice şi documentaţia de ajutor accesibilă aici.

Sancţiuni

Nerespectarea obligaţiei de depunere a declaraţiei, se sancţionează conform prevederilor Codului de Procedură Fiscală cu amendă de la 2.000 la 3.500 lei pentru persoane fizice şi de la 12.000 la 14.000 lei pentru persoane juridice.

Atenţie! Conform ordinului preşedintelui ANAF nr. 3596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927/28.12.2011, începând cu operaţiunile efectuate pe teritoriul naţional în luna ianuarie 2012 perioada de raportare pentru formularul 394 este perioada fiscală declarată pentru depunerea decontului de TVA (formularul 300), respectiv luna, trimestrul etc.

Termenul de depunere a declaraţiei este până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare declarate pentru depunerea decontului (lunar, trimestrial etc.)şi numai dacă în această perioadă au fost realizate operaţiuni de natura celor care fac obiectul obligaţiei de declarare.
Începând cu 1 ianuarie a.c., Declaraţia 394 se depune fie prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe portalul e-România, caz în care plătitorul trebuie să deţină un certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, fie în format electronic, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat, direct la registratura organului fiscal competent ori se comunică prin poştă cu confirmare de primire.

Sursa: finante Valcea

Costin Pietraru Costin Pietraru (1388 Posts)

Specialist Online - cinesunt


Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Declaratii
Costin Pietraru
@pcostin

Specialist Online - cinesunt

More in Declaratii

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact