Declaratii

Declaratii fiscale de depus in decembrie 2014 II

Declaratii fiscale de depus in decembrie 2014 II
Maria Mihaela Benki

declaratiiDeclaratii fiscale care se depun in decembrie 2014 de neplatitorii de TVA

Pana la 10 decembrie 2014,  inclusiv

Obligatia

Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, formular 010.

Cine depune

Se depune de catre persoanele juridice care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire – 220.000LEI.

 

Obligatia:

Taxa pentru servicii de reclama si publicitate.

Cine plateste

Orice persoana care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate in Romania, cu exceptia serviciilor de reclama si publicitate realizate prin mijloace de informare in masa scrise si audiovizuale. Taxa se plateste de catre prestatorul serviciului de reclama si publicitate.

Obligatia

Taxa hoteliera.

Cine plateste

Unitatile de cazare.

Pana la 15 decembrie 2014,  inclusiv

Obligatia

Impozitul pe spectacole.

Cine plateste

Orice persoana care organizeaza o manifestare artistica, o competitie sportiva sau alta activitate distractiva in Romania.

Obligatia

Depunerea Situatiei eliberarilor pentru consum de tigarete/tigari si tigari de foi in luna … anul (anexa 31^1).

Cine depune

Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat.

Obligatia

Depunerea Situatiei eliberarilor pentru consum de tutun fin taiat, destinat rularii in tigarete/alte tutunuri de fumat in luna … anul … (anexa 31^2).

Cine depune

Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat.

Obligatia

Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna ….anul ….  pentru luna precendenta (anexa nr. 35)

Cine depune

-Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final. (produse energetice)

-Operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final (alcoolul etilic si a produse alcoolice).

Obligatia

Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precendenta.

Cine depune

Destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile. (anexa 47)

Obligatia

Depunerea  Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal  de productiepentru luna precendenta (anexa nr. 48.1- 48.5).

Cine depune

Antrepozitarii autorizati pentru productie produse accizabile.

Obligatia

Depunerea  Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal  de depozitarepentru luna precendenta (anexa nr. 49)

Cine depune

Antrepozitarii autorizati pentru depozitare produse accizabile.

Obligatia

Depunerea jurnalelor privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/ navigatie pentru luna precendenta.

Cine depune

Antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare.(anexa 52, cf. HG 1620/2009 pct. 113.1 alin. (11)).

Obligatia

Depunerea jurnalelor privind achizitiile/  livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/ navigatie pentru luna precendenta.

Cine depune

Antrepozitarii autorizati pentru depozitare.(anexa 53, cf. HG 1620/2009 pct. 113.1 alin. (13)).

Obligatia

Depunerea  Situatiei privind privind livrarile de produse accizabile in luna … anul …  pentru luna precendenta (anexa nr. 55.1).

Cine depune

Operatorii economici care detin autorizatii de expeditor inregistrat. HG 44/2004 pct. 90.1 alin. (8^1).

Obligatia

Depunerea Evidentei achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precendenta.

Cine depune

Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii. (anexa nr. 57).

Pana pe 19 decembrie 2014, inclusiv

Obligatia

Plata taxei anuale pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc, aferenta trimestrului urmator.

Cine plateste

Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activitatii cazinourilor si jocurile tip slot-machine, conform OUG 77/2009, Art. 14 alin. (2) lit. b) pct. (i), B.

Obligatia


Plata impozitului retinut la sursa in luna noiembrie 2014.

Cine plateste

Platitorii  de urmatoarele venituri:

 1. a) din drepturi de proprietate intelectuala;
 2. b) din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile si a contractelor de agent;
 3. c) din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;
 4. d) obtinut de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit titlului IV^1, care nu genereaza o persoana juridica.

– din premii si jocuri de noroc;

– obtinute de nerezidenti;

– din alte surse.

Obligatia

Depunerea Declaratiei 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat.

Cine depune

 • -Contribuabilii persoane juridice sau fizice care retin la sursa impozitul pe venit, altul decat cel pe salarii (de exemplu, dividende distribuite persoanelor fizice, dobanzi, castiguri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, impozit pe veniturile din alte surse). Se declara si impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti.
 • -Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel putin 50 de angajati, care nu au angajat persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati si au optat sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap.
 • -Orice platitor de accize cu exceptia destinatarului inregistrat care primeste doar ocazional produse accizabile.
 • -Orice operator economic, platitor de impozit la titeiul din productia interna.
 • -Asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, precum si persoanele fizice care au calitatea de angajator.
 • -Contribuabilii platitori de impozit pe profit care aplica sistemul platilor anticipate.
 • -Contribuabilii platitori de impozit pe profit care aplica sistemul de calcul trimestrial al impozitului pe profit.
 • -Persoanele juridice straine care realizeaza venituri din / sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea / cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana.
 • -Persoanele juridice straine care realizeaza venituri din / sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea / cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana.
 • -Asocierile fara personalitate juridica.
 • -Persoana juridica romana care plateste dividende catre o persoana juridica /fizica romana / straina in cursul lunii anterioare.
 • -Rezidentul care plateste un venit impozabil conform prevederilor Titlului V din Codul Fiscal catre un nerezident in cursul lunii anterioare.

Obligatia

Depunerea Declaratiei 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate pentru luna anterioara.

Cine depune

 • -persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente;
 • -institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si  suporta contributii sociale obligatorii in numele asiguratului.

Obligatia

Depunerea Decontului 300 de TVA.

Cine depune

Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA (Reglementare: art. 156^2 Cod Fiscal; OPANAF nr. 1.790/2012)conform art. 153 C.F. Lunar, trimestrial, semestrial, anual – dupa caz (vezi instructiunile de completare din formular). Reglementare: art. 156^2 Cod Fiscal; OPANAF nr. 1.790/2012.

Atentie! 

Decontul se depune si de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenta ca platitor de TVA conform art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal pana la 10 noiembrie 2014;

Obligatia

Declaratia 311 privind TVA datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal.

Cine depune

Se depune pana la 25 inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a intervenit exigibilitatea taxei, de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal, pentru declararea si plata TVA aferenta: livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii efectuate si/sau achizitiilor de bunuri si/sau de servicii efectuate ulterior anularii codului de inregistrare in scopuri de TVA. Reglementare: OPANAF nr. 418/2012.

Obligatia

Varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate.

Cine plateste

Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel putin 50 de angajati, care nu au angajat persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati si au optat sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap.

Obligatia

Accizele pentru luna anterioara.

Cine plateste

Orice platitor de accize cu exceptia destinatarului inregistrat care primeste doar ocazional produse accizabile.

Obligatia

Declararea impozitului pe titeiul din productia interna pentru luna anterioara.

Cine depune

Toti operatorii economici platitori de impozit la titeiul din productia interna.

Obligatia

Retinerea, declararea si plata impozitului pe dividende.

Cine depune

Persoana juridica romana care plateste dividende catre o persoana juridica /fizica romana / straina in cursul lunii anterioare.

Obligatia

Retinerea, declararea si plata impozitului pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti.

Cine depune

Rezidentul care plateste un venit impozabil conform prevederilor Titlului V din Codul Fiscal catre un nerezident in cursul lunii anterioare.

Obligatia

Depunerea Declaratiei privind obligatiile la Fondul de Mediu si plata obligatiilor corespunzatoare.

Cine depune

 1. Operatorii economici colectori si / sau valorificatori de deseuri (3% din veniturile realizate din vanzare deseuri si bunuri destinate dezmembrarii).
 2. Operatorii economici detinatori de surse stationare a caror utilizare afecteaza mediul (taxa pe emisiile de poluanti in atmosfera).
 3. Operatorii economici care le introduc pe piata nationala substante periculoase pentru mediu (2% din valorificarea acestora).

Obligatia

Plata ecotaxei, in valoare de 0,1 lei/bucata, aplicata pungilor si sacoselor pentru cumparaturi fabricate din materiale obtinute din materiale neregenerabile.

Cine plateste

Operatorii economici care introduc pungile si sacosile pe piata nationala.

Obligatia

Depunerea Declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale pentru luna anterioara.

Cine depune

Platitorii de venit, pentru asiguratii care obtin venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, din drepturi de autor si drepturi conexe sau din desfasurarea activitatii in baza contractelor / conventiilor incheiate potrivit Codului Civil.

Obligatia

Depunerea Decontului 300 de TVA.

Cine depune

Contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenta ca platitor de TVA conform art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal pana la 10 noiembrie 2014.

 

Obligatia

Depunerea Declaratiei 307 privind sumele rezultate din ajustarea TVA.

Cine depune

Persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) – e) Cod Fiscal. Reglementare: art. 156^3 Cod Fiscal; OPANAF nr. 640/2012.

 

Obligatia

Plata taxei pentru activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale.

Cine plateste

Titularii licentelor /permiselor pentru  activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale. L 85/2003, art. 44.

Maria Mihaela Benki Maria Mihaela Benki (112 Posts)

Economist


Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

More in Declaratii

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact