Declaratii

Declaratii fiscale de depus in ianuarie 2015 II

Declaratii fiscale de depus in ianuarie 2015 II
Laurentiu Ianculescu

Declaratii fiscaleDeclaratii fiscale de depus pana pe 12 ianuarie 2015, inclusive, de catre persoanele fizice

Obligatia

Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, formular 010.

Cine depune

Se depune de catre persoanele juridice care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire.

Obligatia:

Taxa pentru servicii de reclama si publicitate.

Cine plateste

Orice persoana care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate in Romania, cu exceptia serviciilor de reclama si publicitate realizate prin mijloace de informare in masa scrise si audiovizuale. Taxa se plateste de catre prestatorul serviciului de reclama si publicitate.

Obligatia

Taxa hoteliera.

Cine plateste

Unitatile de cazare.

Pana la 15 ianuarie 2015,  inclusiv:

Obligatia

Declaratia privind venitul estimat/norma de venit, formular 220.

Cine depune

Se depune de catre persoanele fizice care au realizat venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere la sfarsitul anului fiscal. Reglementare: art. 61 alin. (2) Cod Fiscal; OPANAF nr. 2.333/2007.

Obligatia

Depunerea Declaratiei pentru inregistrarea gospodariei individuale care realizeaza bauturi alcoolice destinate consumului propriu, (anexa nr. 31)

Cine depune

Gospodariile individuale care produc pentru consumul propriu bere, vinuri si bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri.

Obligatia

Depunerea Declaratiei privind productia de vinuri linistite realizata si comercializata in calitate de mic producator aferenta semestrului trecut   (anexa nr. 36).

Cine depune

Micii producatori de vinuri linistite.

Obligatia

Depunerea  Declaratiei privind achizitiile/livrarile intracomunitare de vinuri linistite efectuate in calitate de mic producator aferenta semestrului trecut  (anexa nr. 37).

Cine depune

Micul producator de vinuri aflat in cazul prevazut la alin. (24) din pct. 83 al HG 1620/2009, precum si destinataruldin Romania prevazut la alin. (25).

Obligatia

Depunerea Declaratiei pe propria raspundere privind productia de bere pentru anul 2015.

Cine depune

Antrepozitarii autorizati ca mici producatori de bere.

Obligatia

Declaratia Intrastat pentru luna precedenta.

Cine depune

Operatorii economici care indeplinesc urmatoarele conditii:

-sunt inregistrati in scopuri de TVA, realizeaza schimburi de bunuri cu alte state membre ale UE, iar valoarea schimburilor de bunuri pentru fiecare din cele doua fluxuri, introduceri respectiv expedieri, depaseste pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an (www.intrastat.ro).

Obligatia

Impozitul pe spectacole.

Cine plateste

Orice persoana care organizeaza o manifestare artistica, o competitie sportiva sau alta activitate distractiva in Romania.

Obligatia

Depunerea Situatiei eliberarilor pentru consum de tigarete/tigari si tigari de foi in luna … anul (anexa 31^1).

Cine depune

Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat.

Obligatia

Depunerea Situatiei eliberarilor pentru consum de tutun fin taiat, destinat rularii in tigarete/alte tutunuri de fumat in luna … anul … (anexa 31^2).

Cine depune

Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat.

Obligatia

Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna ….anul ….  pentru luna precendenta (anexa nr. 35)

Cine depune

-Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final. (produse energetice)

-Operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final (alcoolul etilic si a produse alcoolice).

Obligatia

Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precendenta.

Cine depune

Destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile. (anexa 47)

Obligatia

Depunerea  Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal  de productiepentru luna precendenta (anexa nr. 48.1- 48.5).

Cine depune

Antrepozitarii autorizati pentru productie produse accizabile.

Obligatia

Depunerea  Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal  de depozitarepentru luna precendenta (anexa nr. 49)

Cine depune

Antrepozitarii autorizati pentru depozitare produse accizabile.

Obligatia

Depunerea jurnalelor privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/ navigatie pentru luna precendenta.

Cine depune

Antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare.(anexa 52, cf. HG 1620/2009 pct. 113.1 alin. (11))

Obligatia

Depunerea jurnalelor privind achizitiile/ livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/ navigatie pentru luna precendenta.

Cine depune

Antrepozitarii autorizati pentru depozitare.(anexa 53, cf. HG 1620/2009 pct. 113.1 alin. (13))

Obligatia

Depunerea  Situatiei privind privind livrarile de produse accizabile in luna … anul …  pentru luna precendenta (anexa nr. 55.1).

Cine depune

Operatorii economici care detin autorizatii de expeditor inregistrat. HG 44/2004 pct. 90.1 alin. (8^1).

Obligatia

Depunerea Evidentei achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precendenta.

Cine depune

Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii. (anexa nr. 57)

Obligatia

Depunerea Declaratiei privind informatiile necesare analizei nivelului garantiei pentru plata accizelor care pot deveni exigibile.

Cine depune

Antrepozitarul autorizat/destinatarul inregistrat/expeditorul inregistrat la autoritatea vamala teritoriala. C.F. art. 206^54, HG 44/2001 pct. 108 alin. (19)

Pana la 26 ianuarie 2015, inclusiv:

Obligatia

Plata impozitului retinut la sursa in luna decembrie 2014.

Cine plateste

Platitorii de urmatoarele venituri:

 1. a) din drepturi de proprietate intelectuala;
 2. b) din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile si a contractelor de agent;
 3. c) din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;
 4. d) obtinut de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit titlului IV^1, care nu genereaza o persoana juridica.

– din premii si jocuri de noroc;

– obt. de nerezidenti;

– din alte surse.

Obligatia

Depunerea Declaratiei 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat.

Cine depune

-Contribuabilii persoane juridice sau fizice care retin la sursa impozitul pe venit, altul decat cel pe salarii. Se declara si impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti.

-Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel putin 50 de angajati, care nu au angajat persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati si au optat sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap.

-Orice platitor de accize cu exceptia destinatarului inregistrat care primeste doar ocazional produse accizabile.

-Orice operator economic, platitor de impozit la titeiul din productia interna.

-Asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, precum si persoanele fizice care au calitatea de angajator.

-Contribuabilii platitori de impozit pe profit care aplica sistemul platilor anticipate.

-Contribuabilii platitori de impozit pe profit care aplica sistemul de calcul trimestrial al impozitului pe profit.

-Persoanele juridice straine care realizeaza venituri din / sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea / cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana.

-Persoanele juridice straine care realizeaza venituri din / sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea / cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana.

-Asocierile fara personalitate juridica.

-Persoana juridica romana care plateste dividende catre o persoana juridica /

fizica romana / straina in cursul lunii anterioare.

-Rezidentul care plateste un venit impozabil conform prevederilor Titlului V din Codul Fiscal catre un nerezident in cursul lunii anterioare.

Obligatia

Depunerea Declaratiei 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate.

Cine depune

Persoanele fizice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente.

Obligatia

Depunerea Declaratiei 224 privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoane fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania, pentru luna anterioara.

Cine depune

Persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in Romania si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania.

Obligatia

Depunerea Declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale pentru luna anterioara.

Cine depune

Platitorii de venit, pentru asiguratii care obtin venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, din drepturi de autor si drepturi conexe sau din desfasurarea activitatii in baza contractelor / conventiilor incheiate potrivit Codului Civil.

Obligatia

Depunerea  Declaratiei 225 privind stabilirea impozitului reprezentand plata anticipata trimestriala in contul impozitului pe castigul net anual impozabil pentru castigurile obtinute din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise pe trimestrul precedent.

Cine depune

Contribuabilii care obtin venituri din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise.

Obligatia

Efectuarea platii cotei de contributie la pensie catre CNPP pentru luna anterioara.


Cine plateste

Asiguratii in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale care se regasesc in una dintre situatiile mentionate in L 263/2010.

Obligatie de plata

Efectuarea platii cotei de contributie pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate catre FNUASS pentru luna anterioara.

Cine plateste

Asiguratii care au incheiat contract de asigurare pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate.

Obligatia

Varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate.

Cine plateste

Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel putin 50 de angajati, care nu au angajat persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati si au optat sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap.

Obligatia

Accizele pentru luna anterioara.

Cine plateste

Orice platitor de accize cu exceptia destinatarului inregistrat care primeste doar ocazional produse accizabile.

Obligatia

Depunerea Declaratiei privind obligatiile la Fondul de Mediu si plata obligatiilor corespunzatoare.

Cine depune

 1. Operatorii economici colectori si / sau valorificatori de deseuri (3% din veniturile realizate din vanzare deseuri si bunuri destinate dezmembrarii);
 2. Operatorii economici detinatori de surse stationare a caror utilizare  afecteaza mediul (taxa pe emisiile de poluanti in atmosfera);
 3. Operatorii economici care le introduc pe piata nationala substante periculoase pentru mediu (2% din valorificarea acestora).

Obligatia

Plata ecotaxei, in valoare de 0,1 lei/bucata, aplicata pungilor si sacoselor pentru cumparaturi fabricate din materiale obtinute din materiale neregenerabile.

Cine plateste

Operatorii economici care introduc pungile si sacosile pe piata nationala.

Obligatia

Retinerea, declararea si plata impozitului pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti.

Cine depune

Rezidentul (persoana fizica) care plateste un venit impozabil conform prevederilor Titlului V din Codul Fiscal catre un nerezident in cursul lunii anterioare.

Obligatia

Depunerea Chestionarului pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania.

Cine depune

Persoanele fizice care au sosit in Romania dupa 1 ianuarie 2009 si care continua sa fie prezente in Romania si dupa 1 ianuarie 2012.

Persoanele fizice care sosesc in Romania si au o sedere in statul roman o perioada sau mai multe perioade ce depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat.

Obligatia

Plata taxei anuale pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc, aferenta trimestrului urmator.

Cine plateste

Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activitatii cazinourilor si jocurile tip slot-machine.

Obligatia

Plata taxei pentru licenta de organizare a jocurilor de noroc, aferenta anului 2015.

Cine plateste

Organizatorii de jocuri de noroc. OUG 77/2009  Art. 14 alin. (2) lit. a, pct. Ii.

PFA-urile platitoare de TVA depun si urmatoarele declaratii:

 

Pana pe 9 ianuarie 2015, inclusiv

Obligatia

Declaratia 092 de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania in luna anterioara.

Cine depune

Se depune de catre persoanele juridice si persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere care au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in luna anterioara si sunt obligate sa-si modifice perioada fiscala devenind platitori de TVA lunar. Reglementare: OPANAF nr. 1.165/2009.

Pana pe 12 ianuarie 2015, inclusiv

Obligatia

Declaratia de mentiuni 096 privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in conditiile art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal, in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA.

Cine depune

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 cu perioada fiscala luna calendaristica, care solicita scoaterea din evidenta platitorilor de TVA Reglementare: art. 152, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; OPANAF nr. 53/2012.

Pana la 26 ianuarie 2015,  inclusiv

Obligatia

Comunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica in 2015 si a modului de determinare a acesteia.

Cine depune

Persoanele impozabile cu regim mixt pentru care ponderea operatiunilor cu drept de deducere in totalul operatiunilor se modifica in anul curent fata de anul precedent.

Obligatia

Solicitarea pro-ratei speciale sau comunicarea deciziei de renuntare la aplicarea pro-ratei speciale aprobate anterior.

Cine depune

Persoana impozabila cu regim mixt, in situatii speciale, solicita MFP aprobarea aplicarii unei pro-rate speciale.

Obligatia

Depunerea Decontului 300 de TVA.

Cine depune

Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 153 C.F.

Lunar, trimestrial, semestrial, anual – dupa caz (vezi instructiunile de completare din formular).

Atentie! 

Decontul se depune si de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenta ca platitor de TVA conform art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal pana la 10 decembrie 2014.

Obligatia

Depunerea Decontului special 301 de TVA  pentru luna anterioara.

Cine depune

Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA, conform art. 153 indice 1 din Codul Fiscal si care au efectuat: achizitii intracomunitare in luna decembrie 2013, achizitii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi pentru care se datoreaza TVA, contribuabilii care au efectuat achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum si pentru contribuabilii neinregistrati si care nu au obligatia inregistrarii, care au efectuat achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile. Reglementare: art. 156 indice 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; OPANAF nr. 30/2011.

Obligatia

Depunerea Declaratiei 307 privind sumele rezultate din ajustarea TVA.

Cine depune

P ersoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) – e) Cod Fiscal. Reglementare: art. 156^3 Cod Fiscal; OPANAF nr. 640/2012.

Obligatia

Declaratia 311 privind TVA datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal.

Cine depune

Se depune pana la 25 inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a intervenit exigibilitatea taxei, de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal, pentru declararea si plata TVA aferenta: livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii efectuate si/sau achizitiilor de bunuri si/sau de servicii efectuate ulterior anularii codului de inregistrare in scopuri de TVA.

Obligatia

Depunerea Declaratiei recapitulative 390 privind livrarile / achizitiile /prestarile intracomunitare de bunuri  pentru luna anterioara.

Cine depune

Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F.

Obligatia

Depunerea Declaratiei informative 394 privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazuta la art. 156^1 din C.F.)

Cine depune

-Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) și alin. (7) din C.F., pt. operatiuni impozabile in Romania, cf. art. 126 alin. (1).

-Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, cf. art. 153 din C.F., care realizeaza in Romania, de la pers. impozabile inreg. in scopuri deTVA in Romania, achizitii de bunuri sau servicii taxabile.

Obligatia

Depunerea Declaratiei 094 privind cifra de afaceri in cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent.

Cine depune

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din  C.F., care au utilizat trimestrul ca perioada fiscala in anul precedent, care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri si care nu au depasit plafonul de 100.000 euro.

Obligatia

Notificarea 097 privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare.

Cine depune

Se depune de catre persoanele impozabile inregistrate conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare pentru notificarea organelor fiscale cu privire la aplicarea sistemului TVA la incasare sau cu privire la incetarea aplicarii acestui sistem in conditiile prevazute la art. 134^2 si art. 156^3 alin. (11) si alin. (12). Reglementare: OPANAF nr. 3.884/2013.

Alte declaratii

Pana pe 12 ianuarie 2015, inclusiv

Obligatia

Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni 070 pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere.

Cine depune

Persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire. Reglementare: art. 152 alin. (6) Cod Fiscal; OMEF nr. 262/2007.

Obligatia

Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni 020 pentru persoane fizice romane.

Cine depune

-Persoanele fizice romane care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire (65.000 eur). Reglementare: art. 152 alin. (6) Cod Fiscal; OMEF nr. 262/2007;

-Persoanele fizice, altele decat persoanele fizice romane care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire (65.000 eur). Reglementare: art. 152, alin. (6) Cod Fiscal; OMEF nr. 262/2007.

Pana pe 31 ianuarie 2015

Obligatia

Depunerea Declaratiei de inregistrare fiscala/Declaratiei de mentiuni privind schimbarea optiunii pentru depunerea Declaratiei 112  privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate.

Cine depune

Platitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor prevazuti la art. 58 alin. (2), in calitate de angajatori sau de persoane asimilate angajatorului, care doresc modificarea vectorului fiscal privind depunerea  D112.

Obligatia

Depunerea declaratiei 600 privind venitul asigurat la sistemul public de pensii.

Cine depune

Contribuabilii prevazuti la art. 296^21 alin. (1) lit. a) – e) C.F, respectiv:

 1. a) intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale;
 2. b) membrii intreprinderilor familiale;
 3. c) persoane fizice autorizate;
 4. d) pers. care au venituri din prof. libere;
 5. e) persoanele care au venituri din drepturi de prop. intelectuala, la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla.

Obligatia

Depunerea Cererii pentru optiunea de a determina venitul net in sistem real,

odata cu Depunerea Declaratiei privind venitul estimat  / norma de venit pentru anul in curs Formular 220

sau

Depunerea Cererii pentru renuntarea in anul 2015 la optiunea de determinare a venitului net in sistem real, in situatia in care au fost impusi in sistem real timp de 2 ani consecutivi.

Cine depune

 • -Contribuabilii care obtin venituri din activitati independente, impusi pe baza de norme de venit;
 • -Contribuabilii care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
 • -Contribuabilii care obtin venituri din activitati agricole, conform C.F. art. 71;
 • -Contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor (sub 5 contracte de inchiriere).

 

Obligatia

Depunerea Notificarii 012 privind modificarea sistemului anual/ trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit.

Cine depune

Contribuabilii platitori de impozit pe profit, altii decat cei prevazuti la art. 34 alin. (4) si (5).

 

 

 

 

Laurentiu Ianculescu Laurentiu Ianculescu (1077 Posts)

Expert Contabil - Membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Tel: 07 27 57 17 97, Master Count Services


Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Declaratii
Laurentiu Ianculescu

Expert Contabil - Membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Tel: 07 27 57 17 97, Master Count Services

More in Declaratii

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact