Declaratii

Declaratii fiscale de depus in ianuarie 2015 I

Declaratii fiscale de depus in ianuarie 2015 I
Maria Mihaela Benki

declaratii fiscaleDeclaratii fiscale de depus de catre platitorii de TVA in ianuarie 2015.

Pana pe 9 ianuarie 2015, inclusiv

Obligatia

Declaratia 092 de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania in luna anterioara.

Cine depune

Se depune de catre persoanele juridice si persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere care au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in luna anterioara si sunt obligate sa-si modifice perioada fiscala devenind platitori de TVA lunar. Reglementare: OPANAF nr. 1.165/2009.

Pana pe 12 ianuarie 2015, inclusiv

Obligatia

Declaratia de mentiuni 096 privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in conditiile art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal, in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA.

Cine depune

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 cu perioada fiscala luna calendaristica, care solicita scoaterea din evidenta platitorilor de TVA Reglementare: art. 152, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; OPANAF nr. 53/2012.

Obligatia:

Taxa pentru servicii de reclama si publicitate.

Cine plateste

Orice persoana care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate in Romania, cu exceptia serviciilor de reclama si publicitate realizate prin mijloace de informare in masa scrise si audiovizuale. Taxa se plateste de catre prestatorul serviciului de reclama si publicitate.

Obligatia

Taxa hoteliera.

Cine plateste

Unitatile de cazare.

Pana la 15 ianuarie 2015,  inclusiv

Obligatia

Depunerea Declaratiei pentru inregistrarea gospodariei individuale care realizeaza bauturi alcoolice destinate consumului propriu, (anexa nr. 31)

Cine depune

Gospodariile individuale care produc pentru consumul propriu bere, vinuri si bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri.

Obligatia

Depunerea Declaratiei privind productia de vinuri linistite realizata si comercializata in calitate de mic producator aferenta semestrului trecut   (anexa nr. 36).

Cine depune

Micii producatori de vinuri linistite.

Obligatia

Depunerea  Declaratiei privind achizitiile/livrarile intracomunitare de vinuri linistite efectuate in calitate de mic producator aferenta semestrului trecut  (anexa nr. 37).

Cine depune

Micul producator de vinuri aflat in cazul prevazut la alin. (24) din pct. 83 al HG 1620/2009, precum si destinataruldin Romania prevazut la alin. (25).

Obligatia

Depunerea Declaratiei pe propria raspundere privind productia de bere pentru anul 2015.

Cine depune

Antrepozitarii autorizati ca mici producatori de bere.

Obligatia

Declaratia Intrastat pentru luna precedenta.

Cine depune

Operatorii economici care indeplinesc urmatoarele conditii:

-sunt inregistrati in scopuri de TVA, realizeaza schimburi de bunuri cu alte state membre ale UE, iar valoarea schimburilor de bunuri pentru fiecare din cele doua fluxuri, introduceri respectiv expedieri, depaseste pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an (www.intrastat.ro).

Obligatia

Impozitul pe spectacole.

Cine plateste

Orice persoana care organizeaza o manifestare artistica, o competitie sportiva sau alta activitate distractiva in Romania.

Obligatia

Depunerea Situatiei eliberarilor pentru consum de tigarete/tigari si tigari de foi in luna … anul (anexa 31^1).

Cine depune

Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat.

Obligatia

Depunerea Situatiei eliberarilor pentru consum de tutun fin taiat, destinat rularii in tigarete/alte tutunuri de fumat in luna … anul … (anexa 31^2).

Cine depune

Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat.

Obligatia

Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna ….anul ….  pentru luna precendenta (anexa nr. 35)

Cine depune

-Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final. (produse energetice)

-Operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final (alcoolul etilic si a produse alcoolice).

Obligatia

Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precendenta.

Cine depune

Destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile. (anexa 47)

Obligatia

Depunerea  Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal  de productiepentru luna precendenta (anexa nr. 48.1- 48.5).

Cine depune

Antrepozitarii autorizati pentru productie produse accizabile.

Obligatia

Depunerea  Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal  de depozitarepentru luna precendenta (anexa nr. 49)

Cine depune

Antrepozitarii autorizati pentru depozitare produse accizabile.

Obligatia

Depunerea jurnalelor privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/ navigatie pentru luna precendenta.

Cine depune

Antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare.(anexa 52, cf. HG 1620/2009 pct. 113.1 alin. (11)).

Obligatia

Depunerea jurnalelor privind achizitiile/ livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/ navigatie pentru luna precendenta.

Cine depune

Antrepozitarii autorizati pentru depozitare.(anexa 53, cf. HG 1620/2009 pct. 113.1 alin. (13)).

Obligatia

Depunerea  Situatiei privind privind livrarile de produse accizabile in luna … anul …  pentru luna precendenta (anexa nr. 55.1).

Cine depune

Operatorii economici care detin autorizatii de expeditor inregistrat. HG 44/2004 pct. 90.1 alin. (8^1).

Obligatia

Depunerea Evidentei achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precendenta.

Cine depune

Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii. (anexa nr. 57)

Obligatia

Depunerea Declaratiei privind informatiile necesare analizei nivelului garantiei pentru plata accizelor care pot deveni exigibile.

Cine depune

Antrepozitarul autorizat/destinatarul inregistrat/expeditorul inregistrat la autoritatea vamala teritoriala. C.F. art.206^54, HG 44/2001 pct. 108 alin. (19).

Pana la 26 ianuarie 2015, inclusiv:

Obligatia

Notificarea 097 privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare.

Cine depune

Se depune de catre persoanele impozabile inregistrate conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare pentru notificarea organelor fiscale cu privire la aplicarea sistemului TVA la incasare sau cu privire la incetarea aplicarii acestui sistem in conditiile prevazute la art. 134^2 si art. 156^3 alin. (11) si alin. (12). Reglementare: OPANAF nr. 3.884/2013.

Obligatia

Comunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica in 2015 si a modului de determinare a acesteia.

Cine depune

Persoanele impozabile cu regim mixt pentru care ponderea operatiunilor cu drept de deducere in totalul operatiunilor se modifica in anul curent fata de anul precedent.

Obligatia

Solicitarea pro-ratei speciale sau comunicarea deciziei de renuntare la aplicarea pro-ratei speciale aprobate anterior.

Cine depune

Persoana impozabila cu regim mixt, in situatii speciale, solicita MFP aprobarea aplicarii unei pro-rate speciale.

Obligatia

Depunerea Declaratiei 094 privind cifra de afaceri in cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent.

Cine depune

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din  C.F., care au utilizat trimestrul ca perioada fiscala in anul precedent, care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri si care nu au depasit plafonul de 100.000 euro.

Obligatia

Depunerea Notificarii privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare

Obligatia

Plata impozitului retinut la sursa in luna decembrie 2014.

Cine plateste

Platitorii de urmatoarele venituri:

  1. a) din drepturi de proprietate intelectuala;
  2. b) din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile si a contractelor de agent;
  3. c) din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;
  4. d) obtinut de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit titlului IV^1, care nu genereaza o persoana juridica.

– din premii si jocuri de noroc;

– obt. de nerezidenti;


– din alte surse.

Obligatia

Depunerea Declaratiei 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat.

Cine depune

-Contribuabilii persoane juridice sau fizice care retin la sursa impozitul pe venit, altul decat cel pe salarii. Se declara si impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti.

-Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel putin 50 de angajati, care nu au angajat persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati si au optat sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap.

-Orice platitor de accize cu exceptia destinatarului inregistrat care primeste doar ocazional produse accizabile.

-Orice operator economic, platitor de impozit la titeiul din productia interna.

-Asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, precum si persoanele fizice care au calitatea de angajator.

-Contribuabilii platitori de impozit pe profit care aplica sistemul platilor anticipate.

-Contribuabilii platitori de impozit pe profit care aplica sistemul de calcul trimestrial al impozitului pe profit.

-Persoanele juridice straine care realizeaza venituri din / sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea / cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana.

-Persoanele juridice straine care realizeaza venituri din / sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea / cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana.

-Asocierile fara personalitate juridica.

-Persoana juridica romana care plateste dividende catre o persoana juridica /

fizica romana / straina in cursul lunii decembrie 2014.

-Rezidentul care plateste un venit impozabil conform prevederilor Titlului V din Codul Fiscal catre un nerezident in cursul lunii decembrie 2014.

Obligatia

Depunerea Declaratiei 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate pentru luna decembrie 2013.

Cine depune

-persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente;

-institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si suporta contributii sociale obligatorii in numele asiguratului.

Obligatia

Depunerea Declaratiei informative 208 privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal aferente semestrului precedent.

Cine depune

Notarii publici

Obligatia

Depunerea Decontului 300 de TVA.

Cine depune

Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA (Reglementare: art. 156^2 Cod Fiscal; OPANAF nr. 1.790/2012) conform art. 153 C.F. Lunar, trimestrial, semestrial, anual – dupa caz (vezi instructiunile de completare din formular). Reglementare: art. 156^2 Cod Fiscal; OPANAF nr. 1.790/2012.

Atentie! 

Decontul se depune si de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenta ca platitor de TVA conform art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal pana la 10 decembrie 2014;

Obligatia

Depunerea Decontului special 301 de TVA pentru luna precedenta.

Cine depune

Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA, conform art. 153 indice 1 din Codul Fiscal si care au efectuat: achizitii intracomunitare in luna decembrie 2013, achizitii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi pentru care se datoreaza TVA, contribuabilii care au efectuat achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum si pentru contribuabilii neinregistrati si care nu au obligatia inregistrarii, care au efectuat achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile. Reglementare: art. 156 indice 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; OPANAF nr. 30/2011.

Obligatia

Depunerea Declaratiei 307 privind sumele rezultate din ajustarea TVA.

Cine depune

Se depune de catre persoanele impozabile: pentru operatiunile prevazute la art. 128 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; pentru ajustarea TVA de catre locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing, daca transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc dupa scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului in baza prevederilor art. 152 alin. (7) Cod Fiscal; pentru ajustarea TVA de catre persoana impozabila pentru care inregistrarea in scopuri de TVA a fost anulata conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau lit. g) Cod Fiscal, care nu a efectuat ajustarile de taxa conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 Cod Fiscal in ultimul decont depus inaintea scoaterii din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA sau care a efectuat ajustari incorecte. Reglementare: art. 156^3 Cod Fiscal; OPANAF nr. 640/2012.

Obligatia

Declaratia 311 privind TVA datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal.

Cine depune

Se depune pana la 25 inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a intervenit exigibilitatea taxei, de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal, pentru declararea si plata TVA aferenta: livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii efectuate si/sau achizitiilor de bunuri si/sau de servicii efectuate ulterior anularii codului de inregistrare in scopuri de TVA. Reglementare: OPANAF nr. 418/2012.

Obligatia

Depunerea Declaratiei recapitulative 390 privind livrarile / achizitiile /prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna decembrie 2013.

Cine depune

Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F. (Reglementare:art. 156^4 Cod Fiscal; OPANAF nr. 76/2010).

Obligatia

Depunerea Declaratiei informative 394 privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazuta la art. 156^1 din C.F.)

Cine depune

-Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) si alin. (7) din C.F., pt. operatiuni impozabile in Romania, cf. art. 126 alin. (1).

-Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, cf. art. 153 din C.F., care realizeaza in Romania, de la pers. impozabile inreg. in scopuri deTVA in Romania, achizitii de bunuri sau servicii taxabile.

Obligatia

Depunerea Cererii de restituire a accizelor de catre importatori  (anexa nr. 51) pe trimestrul precedent.

Cine depune

Beneficiarii scutirilor de accize.

Obligatia

Depunerea Cererii de restituire a accizelor in cazul vanzarilor la distanta (anexa nr. 46) pe trimestrul precedent.

Cine depune

Vanzatorii la distanta.

Obligatia

Virarea impozitului pe dividende in cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la sfarsitul anului  in care s-au aprobat situatiile financiare anuale.

Cine depune

Pers. juridice care platesc  dividende catre actionari sau asociati.

Obligatia

Plata taxei anuale pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc (sumele care rezulta din aplicarea procentelor prevazute in anexa la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai putin decat taxa anuala minimala – pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care documentatia a fost aprobata; in cazul in care, in cursul anului de autorizare, incasarile efective depasesc incasarile estimate prin documentatia prezentata la data autorizarii, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra incasarilor efective cumulate de la inceputul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, incepand cu prima luna in care se inregistreaza depasirea rezultatelor estimate. Incasarile efective cumulate si taxa platita de la inceputul perioadei de autorizare pana la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara si plati pana la data de 25 a lunii urmatoare).

Cine depune

Organizatorii de jocuri de tip pariu / bingo organizate prin  TV, pariuri on-line, jocuri bingo prin internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, jocuri de noroc on-line.

Obligatia

Varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate.

Cine plateste

Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel putin 50 de angajati, care nu au angajat persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati si au optat sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap.

Obligatia

Accizele pentru luna anterioara.

Cine plateste

Orice platitor de accize cu exceptia destinatarului inregistrat care primeste doar ocazional produse accizabile.

Obligatia

Declararea impozitului pe titeiul din productia interna pentru luna anterioara.

Cine depune

Toti operatorii economici platitori de impozit la titeiul din productia interna.

Obligatia

Retinerea, declararea si plata impozitului pe dividende.

Cine depune

Persoana juridica romana care plateste dividende catre o persoana juridica /

fizica romana / straina in cursul lunii anterioare.

Obligatia

Retinerea, declararea si plata impozitului pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti.

Cine depune

Rezidentul care plateste un venit impozabil conform prevederilor Titlului V din Codul Fiscal catre un nerezident in cursul lunii anterioare.

Obligatia

Depunerea Declaratiei privind obligatiile la Fondul de Mediu si plata obligatiilor corespunzatoare.

Cine depune

  1. Operatorii economici colectori si / sau valorificatori de deseuri (3% din veniturile realizate din vanzare deseuri si bunuri destinate dezmembrarii).
  2. Operatorii economici detinatori de surse stationare a caror utilizare afecteaza mediul (taxa pe emisiile de poluanti in atmosfera).
  3. Operatorii economici care le introduc pe piata nationala substante periculoase pentru mediu (2% din valorificarea acestora).

Obligatia

Plata ecotaxei, in valoare de 0,1 lei/bucata, aplicata pungilor si sacoselor pentru cumparaturi fabricate din materiale obtinute din materiale neregenerabile.

Cine plateste

Operatorii economici care introduc pungile si sacosile pe piata nationala.

Obligatia

Depunerea Declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale pentru luna anterioara.

Cine depune

Platitorii de venit, pentru asiguratii care obtin venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, din drepturi de autor si drepturi conexe sau din desfasurarea activitatii in baza contractelor / conventiilor incheiate potrivit Codului Civil.

Pana pe 31 ianuarie 2015

Obligatia

Depunerea Declaratiei de inregistrare fiscala/Declaratiei de mentiuni

privind schimbarea optiunii pentru depunerea Declaratiei 112  privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate.

Cine depune

Platitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor prevazuti la art. 58 alin. (2), in calitate de angajatori sau de persoane asimilate angajatorului, care doresc modificarea vectorului fiscal privind depunerea  D112.

Obligatia

Depunerea Declaratiei de inregistrare fiscala/Declaratiei de mentiuni pentru persoane juridice (010).

Cine depune

Persoanele juridice care opteaza pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor, daca indeplinesc la 31.12.2014 conditiile prevazute la art. 112^1 C.F.

Obligatia

Depunerea Notificarii 012 privind modificarea sistemului anual/ trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit.

Cine depune

Contribuabilii platitori de impozit pe profit, altii decat cei prevazuti la art. 34 alin. (4) si (5).

Maria Mihaela Benki Maria Mihaela Benki (112 Posts)

Economist


Share and Enjoy !

0Shares
0 0
View Comments (2)

2 Comments

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

More in Declaratii

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact