Declaratii

Declaratii fiscale pentru luna octombrie 2013 II

Declaratii fiscale pentru luna octombrie 2013 II
Laurentiu Ianculescu

DECLARATII FISCALEDeclaratii fiscale cu termen de depunere in luna octombrie 2013

Aveti mai jos ce declaratii fiscale trebuie depuse de catre neplatitorii de TVA in luna octombrie 2013, in functie de activitatea pentru care s-au inregistrat fiscal:

Pana la 10 octombrie 2013,  inclusiv

Obligatia

Declaratia de mentiuni 096 privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in conditiile art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal, in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA.

Cine depune

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 cu perioada fiscala luna calendaristica, care solicita scoaterea din evidenta platitorilor de TVA Reglementare: art. 152, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; OPANAF nr. 53/2012.

 

 

Obligatia

Taxa pentru servicii de reclama si publicitate.

Cine plateste

Orice persoana care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate in Romania, cu exceptia serviciilor de reclama si publicitate realizate prin mijloace de informare in masa scrise si audiovizuale. Taxa se plateste de catre prestatorul serviciului de reclama si publicitate.

 

Obligatia

Taxa hoteliera.

Cine plateste

Unitatile de cazare.

 

Pana la 15 octombrie 2013,  inclusiv

Obligatia

Impozitul pe spectacole.

Cine plateste

Orice persoana care organizeaza o manifestare artistica, o competitie sportiva sau alta activitate distractiva in Romania.

 

Obligatia

Depunerea Situatia livrarilor de tigarete in luna .. anul .. pentru luna precendenta.

Cine depune

Antrepozitarii autorizati, operatorii inregistrati/ destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de astfel de produse din grupa tutunului prelucrat.

 

 

Obligatia

Depunerea on-line a jurnalelor privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie / navigatie pentru luna precedenta.

Cine depune

Antrepozitarii autorizati pentru productie / depozitare si antrepozitele fiscale in numele carora se emit facturile catre aeronave.

 

 

Obligatia

Depunerea jurnalelor privind achizitiile/  livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/ navigatie pentru luna precendenta.

Cine depune

Operatorii economici care detin certificate de autorizare pentru provizionarea aeronavelor si antrepozitele fiscale care fac alimentarea aeronavelor / distribuitorii autorizati in calitate de utilizatori finali care aprovizioneaza nave.

 

 

Obligatia

Depunerea on-line a Situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse energetice pentru luna precendenta.

Cine depune

Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final.

 

 

Obligatia

Depunerea Situatiei privind achizitia si utilizarea produselor energetice in regim de scutire de accize pentru luna precedenta.

Cine transmite

Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final pentru aprovizionare cu produse energetice si energie electrica utilizate pentru mentinerea capacitatii de productie, pentru productia combinata sau ca aditivi la cocsul utilizat in furnale sau alte agregate industriale.

 

 

Obligatia

Depunerea on line Situatiei privind achizitia si utilizarea produselor energetice in regim de scutire de accize pentru trimestrul III 2013.

Cine transmite

Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final pentru aprovizionare cu produse energetice utilizate drept combustibili pentru anumite institutii de asistenta sociala.

 

 

Obligatia

Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precendenta.

Cine depune

Destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile.

 

 

Obligatia

Depunerea online a Situatiei centralizatoare cu privire la achizitiile si utilizarile de produse energetice pentru luna precendenta.

Cine depune

Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final.

 

 

Obligatia

Transmiterea on-line a Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie si de depozitare pentru luna septembrie 2013.

Cine transmite

Antrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare.

 

 

Obligatia

Depunerea Evidentei achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precendenta.

Cine depune

Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii.

 

 

Declaratii fiscale cu termen de depunere la 25 octombrie 2013, inclusiv

Obligatia

Plata impozitului retinut la sursa in luna septembrie 2013.

Cine plateste

Platitorii  de urmatoarele venituri:

a) din drepturi de proprietate intelectuala;

b) din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile si a contractelor de agent;

c) din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;

d) obtinut de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit titlului  IV^1, care nu genereaza o persoana juridica.

-din premii si jocuri de noroc;

-obt. de nerezidenti;

-din alte surse.

 

 

Obligatia

Efectuarea platii anticipate privind impozitul pe profit, aferenta trim. III 2013.

Cine plateste

-Contribuabilii care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit anual, cu plati anticipate (C.F. art. 34 alin. (8)).

-Contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. c) – e) (C.F. art. 34 alin. (5) lit. c)).

 

Obligatia

Depunerea Declaratiei 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat.

Cine depune

-Contribuabilii persoane juridice sau fizice care retin la sursa impozitul pe venit, altul decat cel pe salarii (de exemplu, impozit pe venituri din arenda, dividende distribuite persoanelor fizice, dobanzi, castiguri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, impozit pe veniturile din alte surse). Se declara si impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti.

-Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel putin 50 de angajati, care nu au angajat persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati si au optat sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap.

-Orice platitor de accize cu exceptia destinatarului inregistrat care primeste doar ocazional produse accizabile.

-Orice operator economic, platitor de impozit la titeiul din productia interna.

-Asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, precum si persoanele fizice care au calitatea de angajator.


-Contribuabilii platitori de impozit pe profit care aplica sistemul platilor anticipate.

-Contribuabilii platitori de impozit pe profit care aplica sistemul de calcul trimestrial al impozitului pe profit.

-Persoanele juridice straine care realizeaza venituri din / sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea / cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana.

-Persoanele juridice straine care realizeaza venituri din / sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea / cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana.

-Asocierile fara personalitate juridica.

-Persoana juridica romana care plateste dividende catre o persoana juridica /

fizica romana / straina in cursul lunii septembrie 2013.

-Rezidentul care plateste un venit impozabil conform prevederilor Titlului V din Codul Fiscal catre un nerezident in cursul lunii septembrie 2013.

 

 

Obligatia

Declaratia 104 privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor. (cu termen trimestrial).

Cine depune

Contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. c) si e) Cod Fiscal, respectiv de catre persoanele juridice straine si persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitate in Romania intr-o asociere cu sau fara personalitate juridica si de catre persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice romane, pentru veniturile realizate atat in Romania, cat si in strainatate din asocieri fara personalitate juridica. Reglementare: OPANAF nr. 1.950/2012.

 

Obligatia

Depunerea Declaratiei 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate pentru luna septembrie 2013.

Cine depune

-persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente;

-institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si  suporta contributii sociale obligatorii in numele asiguratului.

 

 

Obligatia

Depunerea Cererii de restituire a accizelor de catre importatori Formular  (anexa nr. 51) pe trimestrul precedent.

Cine depune

Beneficiarii scutirilor de accize.

 

 

Obligatia

Depunerea Cererii de restituire a accizelor in cazul vanzarilor la distanta Formular  (anexa nr. 46) pe trimestrul precedent.

Cine depune

Vanzatorii la distanta.

 

 

Obligatia

Varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate.

Cine plateste

Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel putin 50 de angajati, care nu au angajat persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati si au optat sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap.

 

 

Obligatia

Accizele pentru luna septembrie 2013.

Cine plateste

Orice platitor de accize cu exceptia destinatarului inregistrat care primeste doar ocazional produse accizabile.

 

Obligatia

Declararea impozitului pe titeiul din productia interna pentru luna septembrie 2013.

Cine depune

Toti operatorii economici platitori de impozit la titeiul din productia interna.

 

 

Obligatia

Retinerea, declararea si plata impozitului pe dividende.

Cine depune

Persoana juridica romana care plateste dividende catre o persoana juridica / fizica romana / straina in cursul lunii septembrie 2013.

 

 

Obligatia

Retinerea, declararea si plata impozitului pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti.

Cine depune

Rezidentul care plateste un venit impozabil conform prevederilor Titlului V din Codul Fiscal catre un nerezident in cursul lunii septembrie 2013.

 

Obligatia

Depunerea Declaratiei privind obligatiile la Fondul de Mediu si plata obligatiilor corespunzatoare.

Cine depune

1. Operatorii economici colectori si / sau valorificatori de deseuri (3% din veniturile realizate din vanzare deseuri si bunuri destinate dezmembrarii).

2. Operatorii economici detinatori de surse stationare a caror utilizare afecteaza mediul (taxa pe emisiile de poluanti in atmosfera).

3. Operatorii economici care le introduc pe piata nationala substante  periculoase pentru mediu (2% din valorificarea acestora).

 

Obligatia

Plata ecotaxei, in valoare de 0,1 lei/bucata, aplicata pungilor si sacoselor  pentru cumparaturi fabricate din materiale obtinute din materiale neregenerabile.

Cine plateste

Operatorii economici care introduc pungile si sacosile pe piata nationala.

 

 

Obligatia

Plata impozitului retinut la sursa in luna septembrie 2013.

Cine plateste

Platitorii  de urmatoarele venituri:

a) din drepturi de proprietate intelectuala;

b) din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile si a contractelor de agent;

c) din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;

d) obtinut de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit titlului  IV^1, care nu genereaza o persoana juridica.

– din premii si jocuri de noroc

– obt. de nerezidenti

– din alte surse

 

 

Obligatia

Depunerea Declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale pentru luna septembrie 2013.

Cine depune

Platitorii de venit, pentru asiguratii care obtin venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, din drepturi de autor si drepturi conexe sau din desfasurarea activitatii in baza contractelor / conventiilor incheiate potrivit Codului Civil.

 

 

Obligatia

Depunerea Declaratiei 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate pentru luna septembrie 2013.

Cine depune

-Persoanele juridice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente;

-Institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si  suporta contributii sociale obligatorii in numele asiguratului.

 

 

Obligatia

Depunerea Decontului 300 de TVA.

Cine depune

Contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenta ca platitor de TVA conform art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal pana la 10 septembrie 2013.

 

 

Obligatia

Depunerea Declaratiei 307 privind sumele rezultate din ajustarea TVA.

Cine depune

Persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) – e) Cod Fiscal. Reglementare: art. 156^3 Cod Fiscal; OPANAF nr. 640/2012.

 

Laurentiu Ianculescu Laurentiu Ianculescu (1077 Posts)

Expert Contabil - Membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Tel: 07 27 57 17 97, Master Count Services


Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Declaratii
Laurentiu Ianculescu

Expert Contabil - Membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Tel: 07 27 57 17 97, Master Count Services

More in Declaratii

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact