Declaratii

Declaratii fiscale pentru luna octombrie 2013 I

Declaratii fiscale pentru luna octombrie 2013 I
Laurentiu Ianculescu

declaratii fiscaleDeclaratii fiscale cu termen de depunere in luna octombrie 2013

Aveti mai jos ce declaratii fiscale trebuie depuse de catre persoanele fizice in luna octombrie 2013, in functie de activitatea pentru care s-au inregistrat fiscal:

Pana la 10 octombrie 2013,  inclusiv

Obligatia

Taxa pentru servicii de reclama si publicitate.

Cine plateste

Orice persoana care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate in Romania, cu exceptia serviciilor de reclama si publicitate realizate prin mijloace de informare in masa scrise si audiovizuale. Taxa se plateste de catre prestatorul serviciului de reclama si publicitate.

 

Obligatia

Taxa hoteliera.

Cine plateste

Unitatile de cazare.

 

Pana la 15 octombrie 2013,  inclusiv

Obligatia

Efectuarea platii cotei de contributie de asigurari sociale de sanatate catre FNUASS pentru trimestrul III 2013.

Cine plateste

Persoanele care desfasoara activitati independente, asupra venitului estimat;

Persoane care realizeaza venituri din agricultura si silvicultura, cu exceptia celor care au calitatea de angajator sau care desfasoara activitati independente, sub nivelul salariului minim brut pe tara. Contributia se stabileste asupra sumei reprezentând o treime din salariul minim brut pe tara, pentru fiecare luna.

 

Obligatia

Efectuarea platii cotei de contributii sociale pentru somaj pentru luna precedenta.

Cine plateste

Asiguratii care au incheiat optional un contract de asigurare pentru somaj cu Agentia de ocupare a fortei de munca judeteana / a municipiului Bucuresti.

 

 

Obligatia

Impozitul pe spectacole.

Cine plateste

Orice persoana care organizeaza o manifestare artistica, o competitie sportiva sau alta activitate distractiva in Romania.

 

Obligatia

Depunerea Situatia livrarilor de tigarete in luna .. anul .. pentru luna precendenta

Cine depune

Antrepozitarii autorizati, operatorii inregistrati/ destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de astfel de produse din grupa tutunului prelucrat.

 

 

Obligatia

Depunerea on-line a jurnalelor privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie / navigatie pentru luna precedenta.

Cine depune

Antrepozitarii autorizati pentru productie / depozitare si antrepozitele fiscale in numele carora se emit facturile catre aeronave.

 

 

Obligatia

Depunerea jurnalelor privind achizitiile/  livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/ navigatie pentru luna precendenta.

Cine depune

Operatorii economici care detin certificate de autorizare pentru provizionarea aeronavelor si antrepozitele fiscale care fac alimentarea aeronavelor / distribuitorii autorizati in calitate de utilizatori finali care aprovizioneaza nave.

 

 

Obligatia

Depunerea on-line a Situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse energetice pentru luna precendenta.

Cine depune

Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final.

 

 

Obligatia

Depunerea Situatiei privind achizitia si utilizarea produselor energetice in regim de scutire de accize pentru luna precedenta.

Cine transmite

Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final pentru aprovizionare cu produse energetice si energie electrica utilizate pentru mentinerea capacitatii de productie, pentru productia combinata sau ca aditivi la cocsul utilizat in furnale sau alte agregate industriale.

 

 

Obligatia

Depunerea on line Situatiei privind achizitia si utilizarea produselor energetice in regim de scutire de accize pentru trimestrul III 2013.

Cine transmite

Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final pentru aprovizionare cu produse energetice utilizate drept combustibili pentru anumite institutii de asistenta sociala.

 

 

Obligatia

Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precendenta.

Cine depune

Destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile.

 

 

Obligatia

Depunerea online a Situatiei centralizatoare cu privire la achizitiile si utilizarile de produse energetice pentru luna precendenta.

Cine depune

Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final.

 

 

Obligatia

Transmiterea on-line a Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie si de depozitare pentru luna septembrie 2013.

Cine transmite

Antrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare.

 

 

Obligatia

Depunerea Evidentei achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precendenta.

Cine depune

Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii.

 

 

Pana la 25 octombrie 2013, inclusiv

Obligatia

Declaratia 104 privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor. (cu termen trimestrial).

Cine depune

Contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. c) si e) Cod Fiscal, respectiv de catre persoanele juridice straine si persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitate in Romania intr-o asociere cu sau fara personalitate juridica si de catre persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice romane, pentru veniturile realizate atat in Romania, cat si in strainatate din asocieri fara personalitate juridica. Reglementare: OPANAF nr. 1.950/2012.

 

 

Obligatia

Depunerea Declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale pentru luna septembrie 2013.

Cine depune

Platitorii de venit, pentru asiguratii care obtin venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, din drepturi de autor si drepturi conexe sau din desfasurarea activitatii in baza contractelor / conventiilor incheiate potrivit Codului Civil.

 

Obligatia

Efectuarea platii cotei de contributie la pensie catre CNPP pentru luna septembrie 2013.

Cine plateste

Asiguratii in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale care se regasesc in una dintre situatiile mentionate in L 263/2010.

 

Obligatie de plata

Efectuarea platii cotei de contributie pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate catre FNUASS pentru luna septembrie 2013.

Cine plateste

Asiguratii care au incheiat contract de asigurare pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate.

 

Obligatia

Varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate.

Cine plateste

Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel putin 50 de angajati, care nu au angajat persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati si au optat sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap.

 

Obligatia

Accizele pentru luna septembrie 2013.

Cine plateste

Orice platitor de accize cu exceptia destinatarului inregistrat care primeste doar ocazional produse accizabile.

 

 

Obligatia

Depunerea Declaratiei privind obligatiile la Fondul de Mediu si plata obligatiilor corespunzatoare.

 

Cine depune

1. Operatorii economici colectori si / sau valorificatori de deseuri (3% din veniturile realizate din vanzare deseuri si bunuri destinate dezmembrarii)


2. Operatorii economici detinatori de surse stationare a caror utilizare  afecteaza mediul (taxa pe emisiile de poluanti in atmosfera).

3. Operatorii economici care le introduc pe piata nationala substante periculoase pentru mediu (2% din valorificarea acestora)

 

 

Obligatia

Plata ecotaxei, in valoare de 0,1 lei/bucata, aplicata pungilor si sacoselor pentru cumparaturi fabricate din materiale obtinute din materiale neregenerabile.

Cine plateste

Operatorii economici care introduc pungile si sacosile pe piata nationala.

 

 

Obligatia

Plata impozitului retinut la sursa in luna septembrie 2013.

Cine plateste

Platitorii  de urmatoarele venituri:

a) din drepturi de proprietate intelectuala;

b) din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile si a contractelor de agent;

c) din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;

d) obtinut de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit titlului  IV^1, care nu genereaza o persoana juridica.

– din premii si jocuri de noroc;

– obt. de nerezidenti;

– din alte surse.

 

 

Obligatia

Depunerea Declaratiei 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat.

Cine depune

-Contribuabilii persoane fizice care retin la sursa impozitul pe venit, altul decat cel pe salarii (de exemplu, impozit pe venituri din arenda, dividende distribuite persoanelor fizice, dobanzi, castiguri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, impozit pe veniturile din alte surse). Se declara si impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti.

-Orice platitor de accize cu exceptia destinatarului inregistrat care primeste doar ocazional produse accizabile.

-Orice operator economic, platitor de impozit la titeiul din productia interna.

-Asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, precum si persoanele fizice care au calitatea de angajator.

-Contribuabilii platitori de impozit pe profit care aplica sistemul platilor anticipate.

-Contribuabilii platitori de impozit pe profit care aplica sistemul de calcul trimestrial al impozitului pe profit.

-Asocierile fara personalitate juridica.

-Rezidentul care plateste un venit impozabil conform prevederilor Titlului V din Codul Fiscal catre un nerezident in cursul lunii septembrie 2013.

 

 

Obligatia

Depunerea Declaratiei 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate.

Cine depune

Ppersoanele fizice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente.

 

Obligatia

Depunerea Declaratiei 224 privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoane fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania, pentru luna septembrie 2013.

Cine depune

Persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in Romania si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania.

 

Obligatia

Retinerea, declararea si plata impozitului pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti.

Cine depune

Rezidentul (persoana fizica) care plateste un venit impozabil conform prevederilor Titlului V din Codul Fiscal catre un nerezident in cursul lunii septembrie 2013.

 

 

Obligatia

Depunerea Cererii de restituire a accizelor de catre importatori Formular  (anexa nr. 51) pe trimestrul precedent.

Cine depune

Beneficiarii (persoane fizice) scutirilor de accize.

 

 

Obligatia

Depunerea Cererii de restituire a accizelor in cazul vanzarilor la distanta Formular  (anexa nr. 46) pe trimestrul precedent.

Cine depune

Vanzatorii (persoane fizice) la distanta.

 

 

PFA-urile platitoare de TVA depun si urmatoarele declaratii

Pana pe 7 octombrie 2013, inclusiv

Obligatia

Declaratia 092 de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania in luna septembrie 2013.

Cine depune

Se depune de catre persoanele juridice si persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere care au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in luna septembrie 2013 si sunt obligate sa-si modifice perioada fiscala devenind platitori de TVA lunar. Reglementare: OPANAF nr. 1.165/2009.

 

Pana la 10 octombrie 2013,  inclusiv

Obligatia

Declaratia de mentiuni 096 privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in conditiile art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal, in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA.

Cine depune

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 cu perioada fiscala luna calendaristica, care solicita scoaterea din evidenta platitorilor de TVA Reglementare: art. 152, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; OPANAF nr. 53/2012.

Pana la 25 octombrie 2013,  inclusiv

Obligatia

Depunerea Decontului 300 de TVA.

Cine depune

Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 153 C.F. Lunar, trimestrial, semestrial, anual – dupa caz (vezi instructiunile de completare din formular).

Atentie! 

Decontul se depune si de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenta ca platitor de TVA conform art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal pana la 10 septembrie 2013.

 

 

Obligatia

Depunerea Decontului special 301 de TVA  pentru luna septembrie 2013.

Cine depune

Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA, conform art. 153 indice 1 din Codul Fiscal si care au efectuat: achizitii intracomunitare in luna septembrie 2013, achizitii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi pentru care se datoreaza TVA, contribuabilii care au efectuat achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum si pentru contribuabilii neinregistrati si care nu au obligatia inregistrarii, care au efectuat achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile. Reglementare: art. 156 indice 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; OPANAF nr. 30/2011.

 

 

Obligatia

Depunerea Declaratiei 307 privind sumele rezultate din ajustarea TVA.

Cine depune

P ersoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) – e) Cod Fiscal. Reglementare: art. 156^3 Cod Fiscal; OPANAF nr. 640/2012.

 

Obligatia

Declaratia 311 privind TVA datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal.

Cine depune

Se depune pana la 25 inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a intervenit exigibilitatea taxei, de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal, pentru declararea si plata TVA aferenta: livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii efectuate si/sau achizitiilor de bunuri si/sau de servicii efectuate ulterior anularii codului de inregistrare in scopuri de TVA.

 

 

Obligatia

Depunerea Declaratiei recapitulative 390 privind livrarile / achizitiile /prestarile intracomunitare de bunuri  pentru luna septembrie 2013.

Cine depune

Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F.

 

 

Obligatia

Depunerea Declaratiei informative 394 privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazuta la art. 156^1 din C.F.)

Cine depune

-Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) și alin. (7) din C.F., pt. operatiuni impozabile in Romania, cf. art. 126 alin. (1).

-Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, cf. art. 153 din C.F., care realizeaza in Romania, de la pers. impozabile inreg. in scopuri deTVA in Romania, achizitii de bunuri sau servicii taxabile.

 

 

Alte declaratii

pana pe 10 octombrie 2013, inclusiv

Obligatia

Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni 070 pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere.

Cine depune

Persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire. Reglementare: art. 152 alin. (6) Cod Fiscal; OMEF nr. 262/2007.

 

Obligatia

Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni 020 pentru persoane fizice romane.

Cine depune

-Persoanele fizice romane care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire (65.000 eur). Reglementare: art. 152 alin. (6) Cod Fiscal; OMEF nr. 262/2007;

-Persoanele fizice, altele decat persoanele fizice romane care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire (65.000 eur). Reglementare: art. 152, alin. (6) Cod Fiscal; OMEF nr. 262/2007.

 

Laurentiu Ianculescu Laurentiu Ianculescu (1077 Posts)

Expert Contabil - Membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Tel: 07 27 57 17 97, Master Count Services


Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Declaratii
Laurentiu Ianculescu

Expert Contabil - Membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Tel: 07 27 57 17 97, Master Count Services

More in Declaratii

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact