Declaratii

Formularele 221 si 260 se vor modifica din nou

Formularele 221 si 260 se vor modifica din nou
Costin Pietraru

221Potrivit unui Proiect de ordin ANAF  formularele 221 si 260 prevazute la Titlul III din Codul Fiscal se vor modifica din nou.

Potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, începând cu data de 1 februarie 2013, a fost modificat regimul fiscal aplicabil veniturilor din activităţi agricole.

Modificările legislative au vizat, în principal, următoarele aspecte în ceea ce priveşte impozitul pe veniturile din activităţi agricole:

 • extinderea sferei veniturilor impozabile din activităţi agricole, prin includerea celor din cultivarea produselor agricole vegetale, indiferent de sistemul de cultură sau modalitatea de valorificare, din creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală;
 • stabilirea regimului de impozitare pentru veniturile din activităţi agricole, pe baza normelor anuale de venit şi respectiv în sistem real, pentru activităţile agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit.

Ca urmare a modificărilor sus menţionate, a fost necesară adaptarea corespunzătoare a procedurilor de administrare a impozitului pe veniturile din activităţi agricole, atât în ceea ce priveşte modelul şi conţinutul unor formulare (declaraţii de venit, decizii de impunere), precum şi instrucţiunile de completare a acestora.

Prin prezentul proiect de ordin se propune modificarea Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

 • modificarea formularului 221 „Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit”, prin:
  •  includerea unor informaţii privind stabilirea normei de venit referitoare la suprafaţa destinată produselor vegetale, numărul total de capete animale/familii de albine deţinute.
  •  introducerea unor informaţii privind datele de identificare ale asociaţiei, privind cota de distribuire a venitului între asociaţi, în cazul în care activitatea agricolă se desfaşoară în asociere;
  • modificarea instrucţiunilor privind completarea formularului 221;
 • modificarea formularului 260 “Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale”, prin introducerea unor informaţii privind suspendarea activităţii, în vederea recalculării plăţilor anticipate.
 • evidenţierea modului de calcul a normei de venit, în cazul în care, contribuabilii realizează în mod individual venituri din desfăşurarea a două sau mai multe activităţi agricole pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit. În acest sens, a fost modificată anexa nr.1 la formularul 260 “Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale”.

 

 


ART.I – (1) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.72 din 30 ianuarie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr.1, formularul 221 „Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit”, cod 14.13.01.13/9 se modifică şi se înlocuieşte cu formularul prevăzut în anexa nr.1.

2. La anexa nr.1, formularele 260 “Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale”, cod 14.13.02.13./3a şi Anexa
nr.1 “Situaţie privind modul de stabilire a venitului net pe baza normelor de venit“ se modifică şi se înlocuiesc cu formularele prevăzute în anexa nr.2.

3. La anexa nr.2, Instrucţiunile de completare a formularului 221 „Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit”, cod 14.13.01.13/9, se modifică şi se înlocuiesc cu instrucţiunile prevăzute în anexa nr.3.
(2) Formularul prevăzut la pct.1 alin.(1) cât şi intrucţiunile prevăzute la pct.3 alin.(1) se utilizează pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 februarie 2013.

ART.II – Anexele nr.1 – 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

ART.III – Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART.IV – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Costin Pietraru Costin Pietraru (1388 Posts)

Specialist Online - cinesunt


Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Declaratii
Costin Pietraru
@pcostin

Specialist Online - cinesunt

More in Declaratii

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact