Declaratii

Instructiuni de completare Declaratia 600

Instructiuni de completare Declaratia 600
Costin Pietraru

Declaratie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii
cod 14.13.03.03

Declaratia 600 se completează de către contribuabili sau de către împuternicitii acestora, potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înscriind corect, complet şi cu bună credintă informatiile prevăzute de formular. Declaratia se semnează de către contribuabil sau de către împuternicit.

În rubrica “Anul” se înscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere, anul pentru care se completează declaratia (de exemplu: 2012).
Caseta „Declaratie rectificativă” – se bifează cu X în situatia în care declaratia este rectificativă.

Capitolul I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Se înscrie adresa domiciliului sau adresa efectivă, conform legii.
Cod numeric personal – se înscrie codul numeric personal al contribuabilului, atribuit conform legii.
În cazul în care declaratia este completată de către împuternicit, se va înscrie codul numeric personal al contribuabilului pe care îl reprezintă.
Banca, Cont bancar (IBAN) – se înscrie denumirea băncii şi codul IBAN al contului bancar al contribuabilului.


Capitolul II. DATE PRIVIND ÎNCADRAREA ÎN CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI LA SISTEMUL PUBLIC DE PENSII

Se bifează căsuta corespunzătoare categoriei de contribuabili la sistemul public de pensii, după caz.

Capitolul III. VENIT BAZĂ LUNARĂ DE CALCUL AL CONTRIBUȚIEI DE ASIGURĂRI SOCIALE

Venitul bază de calcul este venitul declarat, care nu poate fi mai mic de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câştig.
Pentru persoanele care devin contribuabili la sistemul public de pensii în cursul anului fiscal, rubrica venit bază de calcul se completează începând cu luna pentru care se datorează contributia de asigurări sociale.

Capitolul IV. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI

Se completează cu datele de identificare a împuternicitului, numai în cazul în care obligatia de declarare a veniturilor se îndeplineşte de către împuternicitul desemnat de contribuabil, potrivit dispozitiilor art.18 din Codul de procedură fiscală.
Cod de identificare fiscală – se înscrie codul de identificare fiscală a împuternicitului.

sursa: OPANAF 874/2012

Costin Pietraru Costin Pietraru (1388 Posts)

Specialist Online - cinesunt


Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

More in Declaratii

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact