Declaratii

Noua Declaratie 394 din ianuarie 2015

Noua Declaratie 394 din ianuarie 2015
Specialist Contabilul.ro

declaratia 394In data de 7 ianuarie 2015 in Monitorul Oficial nr. 11 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3769/2015 privind declararea livrarilor/prestarilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele inregistrate in scopuri de TVA și pentru aprobarea modelului și conținutului declarației informative privind livrarile/prestarile și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele inregistrate in scopuri de TVA.

Acest Ordin intra in vigoare incepand cu 1 aprilie 2016, fiind aplicabil incepand cu primul trimestru al anului 2016, astfel ca noul formular urmeaza a se completa incepand cu declaratia aferenta lunii martie 2016 pentru persoanele impozabile inregistrate in scop de TVA care au perioada fiscala de TVA luna calendaristica, respectiv incepand cu trimestrul I 2016 pentru persoanele impozabile inregistrate in scop de TVA care a perioada fiscala de TVA trimestrul calendaristic. Prin exceptie, pentru lunile ianuarie si februarie 2016 platitorii de TVA inregistrati lunar, vor depune Declaratia 394 pe formularul actual pana la data de 25 februarie /25 martie, insa acestia vor trebui sa depuna inca odata pentru lunile ianuarie si februarie declaratia 394 completata conform noului formular pana la data de 25 aprilie 2016, inlocuind astfel formularele depuse anterior.

Putem cataloga fara nici o retinere faptul ca noua declaratie este pentru contribuabili un monstru efectiv. Astfel, fiscul vrea sa rezolve evaziunea prin intermediul contribuabililor care sunt pusi sa intocmeasca tot felul de formulare aberante, coplesitoare de-a dreptul prin volumul si natura infomatiilor si care le vor ocupa tot timpul. Trebuie sa tinem cont si de faptul ca sunt amenzi daca nu se depun corect /nu completezi ceva sau gresesti, sau mai grav poti fi acuzat direct de evaziune daca la o incrucisare ai omis sa declari ceva si te pomenesti si cu controlul pe cap daca tu ai declarat tranzactia dar partenerul tau a omis.

De ce spunem toate astea?

Pentru ca….in noul formular, care are cca 10 pagini in care se solicita informatii diverse structurate in 10 casete si doua sectiuni, contribuabilii trebuie sa completeze absolut tot „ce misca” in firma, respectiv: orice document emis sau primit prin care s-au vandut bunuri/prestat servicii /practic de orice natura si s-au achizionat bunuri/servicii/orice achizitie, indiferent de calitatea persoanei careia i s-au vandut bunuri/servicii/sau orice altceva sau de calitatea persoanei de la care s-au facut achizitii de orice natura, indiferent de faptul ca fost emisa /primita o factura sau nu. Astfel, se vor declara si vanzarile efectuate prin intermeiul caselor de marcat fiscale cu bon fiscal, si bonurile fiscale primite (indiferent de valoare, de faptul ca au codul de TVA inscris pe ele sau nu), si cu borderouri de achizitie, file de comercializare, autofacturi si facturi pentru care se aplica taxarea inversa, se vor declara si tranzactiile efectuate catre si de la neplatitorii de TVA, toate defalcate pe cotele de TVA aplicabile (20%,9 %sau 5%), pe categorii de persoane: rezidenti / nerezidenti, pe tipuri de TVA: TVA la incasare sau nu, pentru fiecare cod de inregistrare in scopuri de TVA, categorie de bunuri/servicii supuse taxarii inverse, etc.

Se vor declara si plajele cu numerele si seriile facturilor utilizate in perioada de raporatare, numarul total de facturi emise in perioada de raportare, declarand inclusiv facturile stornate, anulate sau autofacturile.

Daca rezulta TVA de rambursat in Decontul de TVA trebuie detaliat de unde rezulta acesta, natura livrarilor si achizitiilor care au condus la TVA de rambursat.

In noul ordin se face precizarea si ca societatile au posibilitate de a consulta Declaratiile 394 depuse de partenerii cu care aceasta au efectat tranzactii (fie ca este client fie ca este furnizor), prin intermediul aplicatiei informatice puse la dispozitie de ANAF si cu acordul persoanei impozabile care depune declaratia. Acordul va fi dat in prima declaratie depusa de persoana impozabila si va fi valabil pentru toate declaratiile informative 394 pentru care exista obligativitatea depunerii in anul fiscal mentionat, fara a avea posibilitatea schimbarii optiunii.

In cazul in care persoana impozabila nu si-a exprimat acordul, aceasta are posibilitatea schimbarii optiunii in cursul anului. Astfel, persoana impozabila va bifa in mod corespunzator casuta corespunzatoare schimbarii optiunii.

In situatia in care persoana impozabila nu si-a exprimat acordul prin nicio declaratie informativa depusa pe parcursul anului, aceasta nu va putea consulta datele inscrise de parteneri in declaratiile informative 394, referitoare la tranzactiile bilaterale, indiferent de optiunea acestora.

 

Ce informatii se declara in noul formular

La Sectiune A se solicita informatii cu privire la

 • Perioada fiscala: lunara sau trimestriala;

 • Aplicarea sistemului normal de TVA sau a sistemului de TVA la incasare;

 • Daca s-au desfasurat sau nu operatiuni in perioada de raportare

Sectiunea B este rezervata persoanelor imputernicite;


Sectiunea C – cuprinde operatiunile desfasurate cu persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania. Acest cartus contine:

 • numarul total al persoanelor inregistrate in scopuri de TVA incluse in declaratie, indiferent de numarul operatiunilor;

 • numarul total al facturilor emise pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii defalcate pe fiecare cota de TVA efectuate de catre persoana impozabila care aplica sistemul normal de TVA, cu exceptia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;

 • valoarea totala a bazei impozabile aferenta livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii taxabile si valoarea totala a TVA aferenta acestora defalcate pe cote de TVA efectuate de catre persoana impozabila care aplica sistemul normal de TVA, cu exceptia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;

 • numarul total al facturilor emise pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii defalcate pe fiecare cota de TVA efectuate de catre persoana impozabila care aplica sistemul de TVA la incasare, cu exceptia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;

 • valoarea totala a bazei impozabile aferenta livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii taxabile pentru care se aplica TVA la incasare si valoarea totala a TVA aferenta acestora defalcate pe cote de TVA efectuate de catre persoana impozabila care aplica sistemul de TVA la incasare, cu exceptia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;

 • numarul total al facturilor primite pentru achizitiile de bunuri si servicii defalcate pe fiecare cota de TVA de la persoane impozabile care aplica sistemul normal de TVA, cu exceptia celor pentru care au fost primite facturi simplificate;

 • valoarea totala a bazei impozabile aferenta achizitiilor de bunuri si servicii taxabile si valoarea totala a TVA aferenta acestora defalcate pe cote de TVA de la persoane impozabile care aplica sistemul normal de TVA, cu exceptia celor pentru care s-au primit facturi simplificate;

 • numarul total al facturilor primite pentru achizitiile de bunuri si servicii defalcate pe fiecare cota de TVA de la persoane impozabile care aplica sistemul de TVA la incasare, cu exceptia celor pentru care au fost primite facturi simplificate;

 • valoarea totala a bazei impozabile aferenta achizitiilor de bunuri si servicii taxabile pentru care se aplica TVA la incasare si valoarea totala a TVA aferenta acestora defalcate pe cote de TVA de la persoane impozabile care aplica sistemul de TVA la incasare, cu exceptia celor pentru care s-au primit facturi simplificate;

 • numarul total al facturilor emise pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii efectuate pentru care se aplica taxarea inversa;

 • valoarea totala a bazei impozabile aferenta livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii efectuate pentru care se aplica taxarea inversa si valoarea totala a TVA aferenta acestora defalcate pe cote de TVA si pe categorii de bunuri/prestari de servicii pentru care se aplica taxarea inversa;

 • numarul total al facturilor primite aferente achizitiilor de bunuri si servicii pentru care se aplica taxarea inversa;

 • valoarea totala a bazei impozabile aferenta achizitiilor de bunuri si serviciilor efectuate pentru care se aplica taxarea inversa si valoarea totala a TVA aferenta acestora defalcate pe cote de TVA si pe categorii de bunuri si servicii pentru care se aplica taxarea inversa.

Sectiunea D – este rezervata operatiunilor desfasurate cu persoane neinregistrate in scopuri de TVA. In acest cartus trebuie completate informatiile solicitate la Sectiunea C pentru aceasta categorie de persoane, cu exceptia celor la care se aplica masurile de simplificare, si in plus, contine:

 • natura bunurilor/serviciilor care au fost achizitionate de la persoane fizice, respectiv: cereale si plante tehnice, deseuri feroase si neferoase, masa lemnoasa, terenuri, cladiri, alte bunuri, servicii;

 • numarul total al facturilor/borderourilor de achizitii/filelor din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol primite pentru achizitiile de bunuri si servicii efectuate de la persoanele neinregistrate in scopuri de TVA;

Sectiunea E – este destinata operatiunilor desfasurate cu persoane nestabilite in Romania care sunt stabilite in alt stat membru, neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania si contine in mare acelasi gen de informatii solicitate la Sectiunea C.

Sectiunea F – este destinata operatiunilor desfasurate cu persoane impozabile neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene, informatiile care se cer a fi completate fiind de aceeasi natura ca cele de mai sus pentru achizitii si livrari de la si catre aceasta categorie de persoane.

Sectiunea G – este destinata incasarilor lunare realizate din operatiuni efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale, precum si din activitati exceptate, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999. Se declara:

 • numarul total al bonurilor fiscale si valoarea totala a incasarilor efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale, emise in perioada de raportare, inclusiv a incasarilor prin intermediul bonurilor fiscale care indeplinesc conditiile unei facturi simplificate, indiferent daca au/nu au inscris codul de TVA al beneficiarului. Nu vor fi incluse in acest cartus bonurile fiscale pentru care au fost emise facturi definite la art. 319 din Codul fiscal, cu exceptia alin. (12), (13) si (21) din cadrul aceluiasi articol;

 • valoarea totala a bazei impozabile, in perioada de raportare, aferenta livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii taxabile efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale si valoarea totala a TVA aferenta acestora defalcate pe cote de TVA;

 • valoarea totala a incasarilor, in perioada de raportare, din activitati exceptate de la obligatia utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale conform prevederilor legale in vigoare la data aplicarii;

 • valoarea totala a bazei impozabile, in perioada de raportare, aferenta activitatilor economice exceptate de la obligatia utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale, conform prevederilor legale in vigoare la data aplicarii, si valoarea totala a TVA aferenta acestora defalcate pe cote de TVA.

Secitunea H „Rezumat declaratie privind operatiunile realizate pe teritoriul Romaniei”

Sectiunea I „Alte informatii” contine la randul ei mai multe puncte:

Punctul 1 – este destinat vanzarilor si achizitiilor cu bonuri fiscale in general (care au sau nu rolul unei facturi simplificate /care au sau nu codul de identificare al beneficiarului tiparit pe ele) declarandu-se baza impozabila si valoarea TVA aferenta defalcata pe cote de TVA (20%, 9% si 5%) separate in functie de aplicarea sau nu a sistemului de TVA la incasare;

Punctul 2 cuprinde:

 • plaja de facturi utilizate in perioada de raportare de la seria nr. …/la seria nr. …;

 • numar total de facturi emise in perioada de raportare de la seria nr. …/la seria nr. …, din care:

 • seria si numarul facturilor stornate;

 • seria si numarul facturilor anulate;

 • seria si numarul facturilor emise prin autofacturare, inclusiv baza impozabila si TVA aferente, defalcata pe fiecare cota (20%, 9%, 5%);

Punctul 3 – informatii privind descrierea operatiunilor din care provine soldul sumei negative inregistrat in decontul de TVA de catre persoana impozabila care depune declaratia si care este solicitat la rambursare in perioada de raportare, bifandu-se casuta/casutele corespunzatoare fiecarei operatiuni in parte;

La punctele 4 si 5se completeaza date aferente operatiunilor desfasurate de catre persoana impozabila care aplica sistemul normal de TVA si de catre persoanele care aplica TVA la incasare

La punctul 6In situatia in care persoana impozabila a desfasurat activitate/activitati definita/definite conform listei disponibile pe portalul ANAF, se vor completa valoarea livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii fara TVA, precum si TVA aferenta defalcata pe cote (20%, 9%, 5%).

Autor: Irina Coma – Consultant fiscal, expert contabil si auditor

Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

More in Declaratii

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact