Declaratii

Seminar de fiscalitate – inchiderea anului 2014

Seminar de fiscalitate – inchiderea anului 2014
Maria Mihaela Benki

fiscalitateIn intervalul 26 – 28 februarie 2015, la Bucuresti, World Trade Center si in intervalul 27 februarie – 1 martie 2015, la Sinaia, Hotel International, se vor desfasura 2 seminarii de fiscalitate si contabilitate privind modificarile intervenite si obligatorii in inchiderea anului fiscal 2014. Lectori vor fi doamnele Mariana Vizoli, Georgeta Petre si domnul Cristian Radulescu.

Ce veti afla

 • Principalele cerinte legale TEORETICE SI PRACTICE privind intocmirea situatiilor financiare anuale;
 • Trecerea la aplicarea prevederilor noilor REGLEMENTARI CONTABILE OMFP 1802/2014 ce inlocuiesc OMFP 3055/2009 (de la 1 ianuarie 2015, M.Of. 963/30.12.14);
 • Modificarea şi completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991 cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2015 (OUG 79/2014 – M.Of. nr. 902/10.12.2014);
 • Modificarile Codului Fiscal introduse pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2015, din punct de vederea al TVA (OUG nr. 80/2014 – M.Of. nr. 906/12.12.2014);
 • O trecere in revista a tuturor modificarilor legislative de interes pentru orice persoana ce isi desfasoara activitatea in domeniul financiar-contabil, in cadrul unui material bine structurat pe subiecte,
 • Pe langa aceste subiecte de ultima ora, dumneavoastra puteti solicita, pe baza unui chestionar transmis anterior, si alte subiecte specifice activitatii dumneavoastra si care se pot incadra in tematica generala.

Inchiderea Anului Fiscal 2014 – Contabilitate

 • Cu privire la lucrarile pregatitoare inchiderii exercitiului financiar 2014, se prezinta aspecte privind:
 • legislatia relevanta aplicabila la inchiderea exercitiului financiar;
 • inventarierea si evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 • tratamente contabile si operatiuni specifice efectuate in vederea intocmirii situatiilor financiare anuale;
 • informatii ce trebuie prezentate in situatiile financiare anuale si raportarile contabile intocmite pentru 31 decembrie 2014;
 • cerinte legale privind auditarea si publicarea situatiilor financiare anuale intocmite de operatorii economici.
 • Cu privire la modificarile aduse legislatiei contabile, vor fi prezentate elementele de noutate cuprinse in aceste reglementari contabile, precum si operatiunile care se efectueaza la trecerea de la OMFP 3055/2009 la OMFP 1802/2014 (M.Of. nr. 963/30.12.2014).

In anul 2014 a fost modificata legislatia in domeniul contabilitatii, astfel:

 • Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare a fost modificata si completata prin OuG nr. 79/2014 (publicat in Monitorul Oficial nr. 902/11 decembrie 2014).
 • Reglementarile contabile aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare isi inceteaza aplicabilitatea incepand cu 1 ianuarie 2015. Aceste reglementari contabile vor sta la baza intocmirii situatiilor financiare anuale pentru 2014.
 • Incepand cu 1 ianuarie 2015, operatorii economici vor aplica prevederile OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate (publicat in Monitorul Oficial nr. 963/30 decembrie 2014). Aceste reglementari contabile cuprind prevederi care existau si in reglementarile contabile anterioare (OMFP nr. 3055/2009) dar si prevederi noi, respectiv:
 • prevederi rezultate ca urmare a transpunerii Directivei 2013/43/UE a Parlamentului European si a Consiliului, privind situatiile financiare anuale, situatiile financiare consolidate si rapoartele conexe ale anumitor tipuri de intreprinderi, de modificarea a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European si a Consiliului si de abrogare a Directivei 78/660/CEE si 83/349/CEE ale Consiliului;
 • tratamente contabile revizuite pentru asigurarea consecventei acestora cu tratamentele prevazute de IFRS;
 • prevederi care au completat unele tratamente contabile existente in reglementarile contabile aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • prevederi si tratamente contabile pentru elemente bilantiere si operatiuni care nu erau reglementate explicit in reglementarile aprobate prin OMFP nr. 3055/2009 cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Sesiune de intrebari si raspunsuri privind contabilitatea operatorilor economici.

Inchiderea Anului Fiscal 2014 – Impozit Pe Profit

Tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici. Impozitul pe profit la inchiderea exercitiului fiscal 2014

Principalele modificari in domeniul impozitului pe profit:

 • Aplicarea scutirii de impozit pe profit reinvestit – facilitate fiscala sau amanarea platii obligatiilor fiscale?
 • ce aduc diferit noile prevederi privind profitul reinvestit?
 • conditii de aplicare a facilitatii fiscale incepand cu anul 2014;
 • Regimul de holding – avantaje, conditii, oportunitati de aplicare
 • de ce este avantajoasa aplicarea regimului de holding?
 • conditii de aplicare a regimului de holding si structurarea eficienta a fluxurilor de dividend/castiguri de capital;
 • analize fiscale obligatorii in aplicarea regimului de holding.
 • Impozitare dividende din detineri minoritare la o alta PJ romana
 • Tratament nou al cheltuielilor cu sponsorizarea din 2014
 • Sesiune de intrebari si raspunsuri privind impozitul pe profitul operatorilor economici.

Noutati in Domeniul Impozitelor Directe

Noutati Impozit Pe Venitul Persoanelor Fizice:


 • registrul de evidenta fiscala pentru activitati independente;
 • optiune contabilitate in partida dubla pentru activitati independente;
 • jocuri de noroc – impozitare progresiva, eliminare plafon neimpozitare;
 • Noutati Accize si Taxe Vamale;
 • Noutati Impozitul pe constructiile speciale vs impozitul pe cladiri–provocari
 • turnurile eoliene – cladiri sau constructii?;
 • imbunatatiri/reevaluari efectuate de chiriasi;
 • reevaluarea cladirilor/constructiilor;
 • Norme privind certficarea declaratiilor fiscal;
 • Preturi de Transfer;
 • Alte teme de interes la cererea participantilor (inclusiv raspunsuri la probleme practice).

TVA

 • Modulul de TVA este structurat la randul sau in alte 4 module distincte, astfel:
 • Modificari legislative recente;
 • Cele mai importante modificari legislative în perioada 2013-2014;
 • Livrari de bunuri;
 • Studii de caz.

In cadrul primului modul va vor fi prezentate principalele modificari aplicabile de la 1 ianuarie 2015, introduse prin OUG nr. 80/2014 (M.Of. nr. 906/12.12.2014):

 • Modificarea criteriilor de inregistrare/deregistrare in scopuri de TVA a societatilor comerciale de la 1 februarie 2015 (+ alte ordine ANAF: ordinul 17/2015, 18/2015, 19/2015, 112/2015)
 • Cota TVA redusa de 9% in turism (OUG 84/2014 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfaşurarea activitatii de turism în Romania, HG 20/2014, Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 6/2014)
 • Cele mai importante modificari legislative în perioada 2013-2014 (OUG nr. 8/2014, HG 77/2014, OG 8/2013, HG 84/2013, OUG 102/2013, OMFP 1891/2013, OUG 111/2013):
 • Prevederi referitoare la stabilirea bazei impozabile între persoane afiliate
 • Cota redusa de TVA pentru paine, produse de panificatie, faina si anumite cereale
 • Taxarea inversa pentru livrarea de energie electrica si vanzarea de certificate verzi
 • Implementarea sistemului optional de TVA la incasare
 • Extinderea sferei situatiilor pentru care nu se mai fac ajustari de TVA pentru bunurile distruse/pierdute/furate
 • Excluderea asigurarii din baza de impozitare a operatiunilor de leasing
 • Conditii noi pentru rambursarea TVA catre nerezidenti
 • Extinderea sferei operatorilor care pot solicita certificat de amanare a platii în vama a TVA
 • Implementarea de la 1 ianuarie 2015 a MOSS.

Livrari de bunuri

Livrarile de bunuri mobile corporale / livrari locale / exporturi / Export de bunuri care poate fi confundat cu o LIC / Livrari de bunuri care nu sunt transportate / Livrarea de constructii şi terenuri / Livrari de bunuri care sunt transportate (+cazuri speciale)

De asemenea, vor fi prezentate o serie de studii de caz reprezentative. Acestea vor fi prezentate in cadrul seminarului si se regasesc in suportul de curs primit in format fizic, dar si in format electronic.

In cadrul acestui modul veti beneficia de:

 • Prezentarea a peste 50 de studii de caz reprezentative, solicitate in cadrul celor 16 seminarii de TVA de catre cei peste 550 de participanti din anul 2014 la seminariile sustinute de Dna Mariana Vizoli;
 • Sesiune speciala de întrebari & raspunsuri la spetele participantilor;
 • Suport de curs cu peste 100 de slide-uri in format fizic si electronic.

Mai multe detalii gasiti pe www.wtib.ro

Fax: (021) 319 12 96 / Email: wtib@wtib.ro / Tel: (021) 202 44 09/

Persoana de contact:  Silvan CONSTANTIN, 0724 413 568

Maria Mihaela Benki Maria Mihaela Benki (112 Posts)

Economist


Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

More in Declaratii

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact