Declaratii

Termenul pentru D221 a fost prelungit pana pe 25 Iunie

Termenul pentru D221 a fost prelungit pana pe 25 Iunie
Costin Pietraru

gainaPentru desfăşurarea în condiţii optime a campaniei de depunere a formularului 221 „Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit” şi familiarizarea contribuabililor cu obligaţiile care le revin, ANAF a prelungit termenul limită de depunere până la 25 iunie 2013.

Au obligaţia de a depune formularul 221 persoanele fizice care realizează, în mod individual, venituri din România, din activităţi agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, provenind din:

  • cultivarea produselor agricole vegetale;
  • exploatarea pepinierelor viticole, pomicole şi altele asemenea;
  • creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

În cazul în care activitatea agricolă pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, obligaţiile declarative revin asocierii şi se îndeplinesc de către asociatul care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice.

Veniturile din activităţi agricole realizate individualsau într-o formă de asociere fără personalitate juridică sunt impuse pe bază de norme de venit, indiferent de forma de organizare a activităţii şi cuprind veniturile rezultate din cultivarea terenurilor, creşterea şi exploatarea animalelor deţinute cu orice titlu, inclusiv cele luate în arendă. 

Aceste venituri sunt impozabile indiferent dacă se face sau nu dovada valorificării produselor.
Veniturile obţinute din valorificarea produselor prevăzute mai sus în altă modalitate decât în stare naturală reprezintă venituri din activităţi independente şi se supun regulilor de impunere proprii categoriei respective.

Veniturile pentru care nu au fost stabilite norme de venit se supun impunerii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real.

În cazul contribuabililor care realizează în mod individual venituri din desfăşurarea a două sau mai multe activităţi agricole pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit, organul fiscal stabileşte venitul anual prin însumarea veniturilor corespunzătoare fiecărei activităţi.

Contribuabilii care obţin doar venituri din activităţi agricole pentru care au fost stabilite norme de venit nu au obligaţii contabile.
Prezentăm mai jos categoriile de venituri din activităţi agricole supuse impozitării şi normele de venit prevăzute la art. 72 şi 73 din Codul Fiscal pentru anul 2013.
 


Categorii de venituri din activităţi agricole supuse impozitării şi normele de venit prevăzute la art. 72 şi 73 din Codul Fiscal, aplicabile în anul 2013

 

Nr.
crt.
PRODUSE VEGETALE Suprafaţă până la care venitul este neimpozabil (ha) Norma de venit 
– lei –
0 1 2 3
1 Cereale 2 449
2 Plante oleaginoase 2 458
3 Cartof 2 3.488
4 Sfeclă de zahăr 2 697
5 Tutun 1 1.060
6 Hamei pe rod 2 1.483
7 Legume în câmp 0,5 4.001
8 Legume în spaţii protejate 0,2 8.033
9 Leguminoase pentru boabe 1,5 801
10 Pomi pe rod 1,5 4.709
11 Vie pe rod 0,5 1.385
12 Flori şi plante ornamentale 0,3 11.773
Nr.
crt.
ANIMALE Număr capete animale/familii de albine până la care venitul este neimpozabil Norma de venit
0 1 2 3
1 Vaci şi bivoliţe 2 453 lei
2 Ovine şi caprine 10 23 lei/10-50 capete
65 lei/peste 50 capete
3 Porci pentru îngrăşat 6 56 lei/6-10 capete
177 lei/peste 10 capete
4 Albine 50 70 lei/50-100 familii
98 lei/peste 100 de familii
5 Păsări de curte 100 3 lei/100-500 capete
2 lei/peste 500 capete

Contribuabilii care realizează venituri din cultivarea produselor vegetale de pe suprafeţe mai mici decât cele coloana 2 sau deţin animale sau păsări mai puţine decât cele din coloana 2 nu au obligaţii declarative.
Impozitul ce trebuie plătit reprezintă 16% din norma de venit din coloana 3 pentru fiecare ha sau cap de animal.

Produsele vegetale cuprinse în grupele pentru care venitul se stabileşte pe baza normelor de venit sunt prevăzute în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România, aprobat prin ordinul ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
În cadrul grupei de produse vegetale – leguminoase pentru boabe se cuprind: mazăre pentru boabe, fasole pentru boabe, bob, linte, năut, lupin.
Grupele de produse animale pentru care venitul se stabileşte pe baza normelor de venit sunt definite după cum urmează:
1. vaci şi bivoliţe:

  • vaci – femele din specia taurine care au fătat cel puţin o dată;
  • bivoliţe – femele din specia bubaline care au fătat cel puţin o dată;

2. ovine şi caprine:

  • oi – femele din specia ovine care au fătat cel puţin o dată;
  • capre – femele din specia caprine care au fătat cel puţin o dată;

3. porci pentru îngrăşat – porci peste 35 de kg, inclusiv scroafele de reproducţie;
4. albine – familii de albine;
5. păsări de curte – totalitatea păsărilor din speciile găini, raţe, gâşte, curci, bibilici, prepeliţe.

Norma de venit corespunzătoare veniturilor realizate din creşterea şi exploatarea animalelor, precum şi din valorificarea produselor de origine animală în stare naturală, în conformitate cu prevederile legale include şi venitul realizat din:
a) exemplarele feminine din speciile respective care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute mai sus.
b) exemplarele masculine din speciile respective reprezentând animale provenite din propriile fătări şi cele achiziţionate numai în scop de reproducţie pentru animalele deţinute de contribuabili şi supuse impunerii(de exemplu: viţei, tauri, bivoli, miei, berbeci, purcei).
Veniturile din activităţi agricole generate de exemplarele prevăzute la lit. a) şi b) incluse în norma de venit nu se impozitează distinct faţă de veniturile realizate din creşterea şi exploatarea animalelor din grupele menţionate mai sus
Contribuabilii au obligaţii declarative numai pentru animalele cuprinse în grupele care îndeplinesc condiţiile de la pct. 1-5.
 
Important!
Veniturile din activităţi agricole realizate din creşterea şi exploatarea exemplarelor masculine din speciile taurine, bubaline, ovine, caprine, indiferent de vârstă, se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II <<Venituri din activităţi independente>>, venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă,numai în cazul în care acestea au fost achiziţionate în scopul creşterii şi valorificării lor sub orice formă.

Contribuabilii care au realizat venituri din activităţi agricole impuse anterior datei de 1 februarie 2013 în sistem real (venituri din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii, precum şi a arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea) trec prin efectul legii la impunerea pe bază de norme de venit, în situaţia în care sunt stabilite norme de venit pentru grupele de produse vegetale şi animale.

Termene de plată

Impozitul pe veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit se achită la bugetul statului în două tranşe egale, de 50% din impozit, până la 25 octombrie 2013, respectiv până la 15 decembrie 2013.
Impozitul este final şi nu se recalculează de organul fiscal.

Sursa: Finante Valcea

Costin Pietraru Costin Pietraru (1388 Posts)

Specialist Online - cinesunt


Share and Enjoy !

0Shares
0 0
View Comments (1)

1 Comment

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

More in Declaratii

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact