Diverse

Ultimele modificari in materie de fiscalitate pentru 2019

Ultimele modificari in materie de fiscalitate pentru 2019
Laurentiu Ianculescu

Luni, 18 februarie 2019, World Trade Institute Bucharest organizeaza un seminar de fiscalitate pentru toti cei interesati de modificarile fiscale la final de 2018 si inceput de 2019.

Acestea au fost adoptate la sfarsitul anului trecut prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 114 publicata in Monitorul Oficial nr. 1116/29.12.2018. Anul acesta au aparut noi modificari fiscale introduse de Legea 30/2019 de aprobare a OUG 25/2018. Pe de alta parte exista deja un proiect OUG de modificare a Codului fiscal, Codului de procedura fiscala, a Legii societatilor si a Legii Contabilitatii ce va aduce modificari majore. Detalii in tematica de mai jos la sectiunea II.

Separat de aceste subiecte, veti afla totul despre contabilitatea operatorilor economici si inchiderea exercitiului financiar 2018 din punct de vedere contabil (conform OMFP 1802/2014 sau IFRS), dar si fiscal.

CE VETI AFLA?

 1. ­In cadrul acestui seminar interactiv de fiscalitate si contabilitate va avea loc prezentarea ultimelor modificari aplicabile de la 1 ianuarie 2019 in domeniul TVA, impozit pe venit, contributii sociale obligatorii, impozit pe profit, impozit nerezidenti, PFA, impozitul specific unor activitati, microintreprinderi, preturi de transfer si impozite si taxe locale etc.
 2. ­Doamna Mariana VIZOLI va prezenta in detaliu o tematica foarte atractiva despre TVA, inclusiv modificarea cotei de TVA pentru anumite servicii, tratamentul voucherelor etc. Veti afla totul si despre alte subiecte interesante in domeniul TVA in special in domeniul operatiunilor intracomunitare: achizitia intracomunitara de bunuri; livrarea intracomunitara de bunuri; prestari de servicii intracomunitare; achizitii intracomunitare de servicii;
 3. ­Inchiderea exercitiului financiar 2018 de catre operatorii economici potrivit reglementarilor contabile aplicabile respectiv:
  • Reglementarile contabile privind situatiile financiare individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aprobate prin OMFP 2844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. ­Aspecte fiscale privind inchiderea exercitiului financiar al anului 2018;

Pe langa aceste subiecte de ultima ora, dumneavoastra puteti solicita, pe baza unui chestionar transmis anterior, si alte subiecte specifice activitatii dumneavoastra si care se pot incadra in tematica generala.

Descarcati prin click pe iconita din dreptul butonului „PREZENTARE” din partea dreapta, oferta completa in .pdf, sau derulati mai jos pentru vizualizarea tematicii complete in pagina.

CINE SUNT LECTORII

A avut o carieră de 18 ani în cadrul Ministerului Finanțelor Publice, unde a îndeplinit mai multe funcții, printre care director, director general adjunct, director general al Direcției generale de legislație Cod fiscal și reglementări vamale și secretar de stat pe probleme de fiscalitate.

În perioada respectivă a făcut parte din grupurile de lucru organizate pentru asimilarea aquis-ului comunitar în legislația națională. A coordonat elaborarea Documentului de poziție a României – Fiscalitate –TVA, necesar pentru aderarea la UE.
Ulterior a coordonat modificarea Codului fiscal pentru a transpune directivele în domeniul TVA la data Aderării în cadrul unui proiect finanțat din fonduri PHARE, la care au participat specialiști de renume în domeniul TVA din Belgia.
A coordonat procesul de rescriere a noului Cod fiscal și a tuturor actelor normative date în aplicarea Codului fiscal – Titlul VII -TVA: norme metodologice, ordine ale ministrului finanțelor publice.

A susținut numeroase conferințe si seminarii pe probleme de fiscalitate atât pentru instruirea inspectorilor fiscali din ANAF cât și cu reprezentanți ai mediului de afaceri, organizate de Camera Consultanților Fiscali, CECCAR, Camera de Comerț și Industrie, alți organizatori de evenimente/formare profesională.

A fost membră în Comisia Fiscală Centrală din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și reprezentant al României la Comitetul fiscal al UE în perioada 2005-2016 .
În prezent este consultant fiscal independent, colaborator cu firma Soter&Partners, membru în Consiliul Superior al Camerei Consultanților Fiscali, fiind implicată în activitatea de consultanță fiscală, susținerea de seminarii și conferințe pe probleme de fiscalitate.
Reprezintă Camera Consultanților Fiscali la ședințele CFE ( Confederația Fiscală Europeană), unde se dezabat, printre altele, proiectele de directive elaborate de Comisia Europeană și se analizează modul de aplicare a deciziilor Curții de Justiție a Uniunii Europene.

CINE SUNT LECTORII

Doamna Georgeta Petre are o bogata cariera in conceperea Legislatiei Contabile, ocupand pentru mai mult de 15 ani functia de Director/Director adjunct in cadrul Ministerul Finanţelor Publice, avand ca principale atribuţii privind organizarea şi conducerea activităţii desfăşurate în scopul asigurării conformităţii legislaţiei naţionale cu cerinţele comunitare privind:

– elaborarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici;

– avizarea reglementărilor emise de alte instituţii cu atribuţii de reglementare;

– elaborarea legislaţiei care reglementează profesia contabilă şi de audit.

De altfel intreaga cariera in cadrul Ministerului de Finante are peste 22 de ani.

Este doctor în domeniul contabilităţii, avand numeroase specializari si studii postuniversitare in acest domeniu.

Este formator, Expert contabil – membru al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, Auditor financiar – membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, Consultant fiscal – membru al Camerei Consultanţilor Fiscali din România.

De asemenea a fost membru în Consiliul Superior al Camerei Auditorilor Financiari din România, a fost membru in Consiliul Contabilităţii şi Raportărilor Financiare si a fost membru in Comitetul de revizuire a traducerii Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS).

Lector la numeroase evenimente de contabilitate pentru perfecţionarea economiştilor (conferinte, cursuri, seminarii), este colaboratoare a World Trade Institute Bucharest de peste 15 ani cu un bogat portofoliu de aprecieri in acest sens.


CINE SUNT LECTORII

Colaborator al World Trade Institute de 13 ani, Domnul Cristian Radulescu este lector si speaker la numeroase conferinte si seminarii pe teme de TVA, impozitare si preturi de transfer.

Domnul Cristian Radulescu, licentiat al Facultatii de Finante si Contabilitate a Academiei de Studii Economice din Bucuresti, are 14 ani de experienta in consultanta fiscala locala si internationala la Taxhouse, Andersen, Ernst & Young si PriceWaterhouseCoopers. Este de asemenea consultant fiscal autorizat de Camera Consultantilor Fiscali, expert contabil autorizat de CECCAR si evaluator inregistrat ANEVAR. Are o bogata experienta in numeroase companii multinationale si mari companii romanesti, fiind implicat in importante restructurari fiscale si acordand consultanta pe probleme fiscale locale si internationale pentru varii activitati corporatiste, fuziuni, divizari si reorganizari pentru clienti din diverse industrii, revizii fiscale, due diligence fiscal.

De asemenea este specializat si in legislatia de TVA a Uniunii Europene si a fost activ implicat in asistenta acordata Ministerului Finantelor Publice pentru alinierea legislatiei romanesti la directivele europene.

Modulul I, luni, 18 februarie 2019

Reglementari actuale in domeniul impozitului pe profit & Inchiderea exercitiului financiar 2018 din punct de vedere fiscal – Cristian RADULESCU

 1. Tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici; Impozitul pe profit la inchiderea exercitiului fiscal 2018
 2. Reglementari actuale in domeniul Impozitului pe Profit;
 3. Sesiune de intrebari si raspunsuri privind impozitul pe profitul operatorilor economici.

Modulul II

Reglementari ale Codului Fiscal si Codului de Procedura Fiscala – Cristian RADULESCU

 1. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 114 publicata in Monitorul Oficial nr. 1116/29.12.2018.Dintre ele amintim: scutirea de la plata impozitului pe venit aferent salariilor din domeniul constructiilor, in anumite conditii, reducerea contributiilor de asigurari sociale, scutirea de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, reducerea cotei contributiei asiguratorie pentru munca; prelungirea perioadei de aplicare a masurilor de simplificare din perspectiva TVA; majorarea accizelor la tigarete; Modificari aduse legislatiei zilierilor; masuri deosebite pentru societatile cu capital majoritar de stat; Modificari in domeniul pensiilor; sunt introduse si modificate o serie de prevederi referitoare la procedura de acordare a esalonarii la plata; noi taxe pentru operatorii ce activeaza in domeniul jocurilor de noroc, o noua taxa datorata de companiile ce activeaza in sectorul energetic; majorarea cotei aplicate cifrei de afaceri realizata de companiile din sectorul comunicatiilor; o noua taxa pentru sectorul bancar; Majorarea salariului de baza minim brut diferentiat pe tara; situatie speciala in domeniul constructiilor, etc.
 2. Modificari fiscale introduse de Legea 30/2019 de aprobare a OUG 25/2018. Dintre ele amintim: Modificari referitoare la deductibilitatea costurilor excedentare ale indatorarii; modificari in sfera impozitului pe profit; in sfera impozitului pe veniturile microintreprinderilor; a impozitului pe venit si a contributiilor sociale; Introducerea Registrului entitatilor/Unitatilor de Cult; Introducerea claselor de Risc Fiscal, etc.
 3. Proiect OUG de modificare a Codului fiscal, Codului de procedura fiscala, a Legii societatilor si a Legii Contabilitatii. Vor fi modificari majore, dintre care amintim: se introduc prevederi pentru impozitarea persoanelor juridice straine avand locul exercitarii efective a conducerii in Romania; cu privire la consolidarea fiscala; modificari al impozitul/taxa pe cladire, impozitul auto si pe teren; modificari si reguli suplimentare pentru profitul reinvestit; modificari majore la Codul de procedura fiscala; conditii noi pentru distribuirea de dividende; introducere de noi contraventii; clarificari cu privire la reportarea pierderii contabile etc.
 4. Modificarile anului 2018 in domeniul Impozitului pe profit, si impozitului pe veniturile micro-intreprinderilor & Aspecte practice privind declaratia unica.
 5. Sesiune de intrebari si raspunsuri.

Modulul III – partea A

Aspecte de actualitate privind contabilitatea operatorilor economici & Inchiderea exercitiului financiar 2018 din punct de vedere contabil – Georgeta Petre

 1. Intocmirea situatiilor financiare anuale de catre operatorii economici care aplica reglementarile contabile aprobate prin OMFP 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare:
  1. Modificarile si completarile aduse legislatiei contabile in anul 2018;
  1. Inventarierea elementelor de activ, datorii si capitaluri proprii și a elementelor extrabilantiere potrivit OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii; Inregistrarea in contabilitatea a rezultatelor inventarierii;
  1. Evaluarea si prezentarea in bilant a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii potrivit Reglementarilor contabile aprobate prin OMFP 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare; Evaluarea pentru scopuri contabile si evaluarea pentru scopuri fiscale; Standarde de evaluare aplicabile:
   1. evaluarea activelor imobilizate (imobilizari necorporale, imobilizari corporale si investitii imobiliare);
   1. evaluarea titlurilor si a altor investitii financiare pe termen lung si a celor pe termen scurt;
   1. evaluarea stocurilor;
   1. evaluarea creantelor si a datoriilor;
   1. evaluarea provizioanelor; active si datorii contingente;
   1. Contabilizarea rezultatelor evaluarii efectuate potrivit reglementarilor contabile.
  1. Contul de profit si pierdere. Contabilizarea unor venituri si cheltuieli si prezentarea acestora in contul de profit si pierdere;
  1. Politici contabile; corectarea erorilor; estimari contabile:
   1. Modificari de politici contabile: trecerea de la reevaluare la cost; conditii in care se poate face modificarea; situatii identificate in practica;
  1. Prezentarea informatiilor nefinanciare in situatiile financiare de catre unele entitati.

Modulul III – partea B

Aspecte de actualitate privind contabilitatea operatorilor economici & Inchiderea exercitiului financiar 2018 din punct de vedere contabil – Georgeta Petre

  Intocmirea situatiilor financiare anuale (individuale) de catre operatorii economici care aplica O.M.F.P nr. 2844/2016, pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, cu modificarile si completarile ulterioare Prezentarea are drept scop punerea in evidenta a unor operatiuni premergatoare intocmirii situatiilor financiare anuale, cu referinta la:

 • Modificari si completari aduse legislatiei contabile in 2018;
 • Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii si a elementelor extrabilantiere potrivit OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 • Contabilizarea rezultatelor inventarierii;
 • Evaluarea elementelor din situatia pozitiei financiare potrivit IFRS relevante:
  • Evaluarea activelor imobilizate (imobilizari necorporale, imobilizari corporale si investitii mobiliare evaluate la cost); evaluarea investitiilor imobiliare la valoarea justa; Testul de depreciere potrivit IAS 36 – Deprecierea activelor;
  • Evaluarea activelor imobilizate detinute in vederea vanzarii;
  • Evaluarea stocurilor;
  • Evaluarea activelor si datoriilor financiare
  • Evaluarea provizioanelor; active si datorii contingente;
  • Inregistrarea in contabilitate a rezultatelor evaluarii;
 • Cazuri particulare privind contabilizarea si prezentarea in contul de profit si pierdere/situatia rezultatului global a unor venituri si cheltuieli/elemente ale rezultatului global; contabilizarea si prezentarea veniturilor si a cheltuielilor potrivit IFRS 15 ”Venituri din contractele cu clientii”;
 • Recunoasterea impozitului pe profit curent si a impozitului pe profit amanat;
 • Modificari de politici contabile, estimari si corectarea erorilor contabile: contabilizare; prezentare in situatiile financiare anuale;
 • Prevederi referitoare la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare cu scop general cuprinse in IAS 1 ”Prezentarea situatiilor financiare”.

Prezentarea va avea caracter practic si interactiv. Vor fi prezentate prevederi cuprinse in legislatie și in IFRS relevante pentru problematica anuntata.
Participantii vor putea adresa intrebari pentru clarificarea unor aspecte de interes in legatura cu tematica.

Modulul IV, marti, 19 februarie 2019

TVA – Mariana VIZOLI

 1. Trecerea in revista a modificarilor legislative:
  1. OUG 114/2018 – prelungirea perioadei de aplicare a masurilor de simplificare din perspectiva TVA;
  1. Extinderea cotei de 9% pentru serviciile de canalizare de la 1 ianuarie 2019 (Legea 13/2019 pentru aprobarea OUG nr. 89/2018);
  1. Legea 30/2019 pentru aprobarea OUG 25/2017 (urmeaza sa apara in Monitor) – este deja promulgata, sau altele in curs de promulgare: noi cote reduse de TVA 5%, modificarea momentului de la care este permisa ajustarea bazei de impozitare a TVA in situatii de faliment, modificarea conditiilor pentru cota redusa de TVA de 5% pentru livrarea de locuinte, modificari in cazul autolivrarilor – bunurilor mobile corporale, altele decat cele de capital, etc.
  1. De la 1 ianuarie 2019: transpunerea Directivei 2006/1065 privind regimul fiscal al cupoanelor valorice (vouchere). Diferenta fata de prevederile aplicabile in prezent pentru vouchere (tabele).
  1. Reducerea cotei de TVA de la 19% la 9% sau la 5%: situatii complexe (inclusiv OMFP 3659/2018).
  1. Locul prestarii serviciilor furnizate pe cale electronica, de telecomunicatii, de radio-tv prestate catre persoane neimpozabile.
 2. Refacturare de cheltuieli (VS cheltuieli accesorii):
  1. Baza impozabila a TVA – Refacturarea de cheltuieli: Plata in numele si in contul altei persoane sau Structura de comisionar (cu exemple);
 3. Deducerea TVA pentru cheltuielile efectuate cu personalul pus la dispozitie;
 4. Deducerea TVA pentru gratuitati;
 5. Despagubiri si alte sume care nu se cuprind in baza TVA;
 6. Subiecte de interes privind tratamentul TVA in urmatoarele cazuri:
  1. Achizitia intracomunitara de bunuri (inclusiv prevederi speciale pentru mijloacele de transport noi si produsele accizabile; plata TVA pentru achiziția intracomunitara);
  1. Livrarea intracomunitară de bunuri (LIC) (operatiunile triunghiulare);
  1. Prestarile intracomunitare de servicii: locul prestarii serviciilor, regula de baza B2B, prevederi generale pentru serviciile neimpozabile in RO;
  1. Achizitii intracomunitare de servicii: art 278 (2), achizitiile de servicii intracomunitare taxabile, achizitii intracomunitare de servicii scutite de TVA, exemple de servicii care se incadreaza la art 278 alin.(2).
 7. Sesiune de intrebari si raspunsuri privind TVA.

Mai multe detalii gasiti pe www.wtib.ro

wtib@wtib.ro

Laurentiu Ianculescu Laurentiu Ianculescu (1077 Posts)

Expert Contabil - Membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Tel: 07 27 57 17 97, Master Count Services


Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Diverse
Laurentiu Ianculescu

Expert Contabil - Membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Tel: 07 27 57 17 97, Master Count Services

More in Diverse

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact