Diverse

Aplicarea IFRS de catre anumite entitati

Aplicarea IFRS de catre anumite entitati
Laurentiu Ianculescu

IFRSIn perioada 7 – 10 octombrie, World Trade Institute Bucharest organizeaza un seminar cu tema: Aplicarea IFRS de catre anumite entitati”, sustinut de doamnele Georgeta PETRE • Alexandra LAZAR.

Seminarul se adreseaza economistilor din entitatile care, potrivit Ordinului ministrului finantelor publice nr. 881/2012 privind aplicarea de catre societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata a Standardelor Internationale de Raportare Financiara, sunt obligate sa intocmeasca situatii financiare anuale in baza Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS). De asemenea, seminarul se adreseaza economistilor din entitatile ale caror valori mobiliare urmeaza sa fie tranzactionate, precum si altor persoane care doresc sa cunoasca implicatiile aplicarii IFRS asupra pozitiei financiare si performantei entitatilor pe care le reprezinta.

Tematica abordata

Programul este structurat in 4 module a cate 4 ore fiecare si are un pronuntat caracter practic.

In cadrul seminarului vor fi prezentate Standardele Internationale de Raportare Financiara care trateaza principalele elemente de active, datorii si capitaluri proprii, respectiv venituri si cheltuieli. Prezentarea isi propune sa puna in evidenta prevederile cuprinse in IFRS si OMFP nr. 3.055/2005, cu sublinierea diferentelor dintre acestea.

Prezentarea legislatiei care reglementeaza aplicarea IFRS de catre operatorii economici

 • -Cadrul legal al aplicarii IFRS;
 • -Obligatii si responsabilitati ce revin conducerii operatorilor economici care aplica IFRS;
 • -Conducerea contabilitatii in conditiile aplicarii IFRS:
 • -Prevederi generale;
 • -Contabilizarea unor operatiuni economico-financiare;
 • -Prezentarea unor informatii in situatiile financiare anuale individuale.

Prezentarea IFRS care trateaza principalele elemente de active, datorii, capitaluri proprii, venituri si cheltuieli


 • -Imobilizari necorporale si corporale – IAS 16 „Imobilizari corporale”, IAS 36 „Deprecierea activelor”, IAS 38 „Imobilizari necorporale”;
 • -Investitii imobiliare – IAS 40 „Investitii imobiliare”;
 • -Active imobilizate detinute in vederea vanzarii – IFRS 5 „Active imobilizate detinute in vederea vanzarii si activitati intrerupte”;
 • -Stocuri – IAS 2 „Stocuri”;
 • -Avansuri incasate/platite – IAS 21 „Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar”;
 • -Subventii si elemente asimilate – IAS 20 „Contabilitatea subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor legate de asistenta guvernamentala”;
 • -Provizioane si datorii contingente – IAS 37 „Provizioane, datorii contingente si active contingente”.

Elemente de capitaluri proprii

 • – ajustari ale capitalului social;
 • -beneficii acordate angajatilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii;
 • – componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse;
 • Venituri si cheltuieli – IAS 18 „Venituri”;
 • Impozit pe profit curent si amanat – IAS 12 „Impozitul pe profit”;
 • Evidentierea rezultatului aplicarii IAS 29 „Raportarea financiara in economiile hiperinflationiste”.

Aplicarea pentru prima data a IFRS. Prezentarea IFRS 1 „Adoptarea pentru prima data a Standardelor Internationale de Raportare Financiara

 • Obiectivul situatiilor financiare anuale cu scop general;
 • Politici contabile;
 • Estimari;
 • Explicatii privind trecerea la IFRS si reconcilieri;
 • Utilizarea valorii juste drept cost presupus;
 • Corectarea erorilor contabile;

Trecerea de la aplicarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, la IFRS

 • -Situatii identificate in practica si implicatii la aplicarea pentru prima data a IFRS;
 • -Retratarea elementelor cuprinse in balanta de verificare intocmita in baza Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin OMFP nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare. Exemple de contabilizare a unor operatiuni determinate de aplicarea IFRS;
 • -Intocmirea situatiilor financiare anuale IFRS. Aprobarea si publicarea acestora:
 • -Intocmire situatii financiare anuale in primul an de aplicare a IFRS;
 • -Intocmire situatii financiare anuale in perioadele ulterioare.

Mai multe detalii gasiti pe www.wtib.ro

Mail: wtib@wtib.ro   /  7 Fax: (021) 319 12 96

Silvan CONSTANTIN  Mobil: 0724 413 568 / Tel: (021) 202 43 25

 

Laurentiu Ianculescu Laurentiu Ianculescu (1077 Posts)

Expert Contabil - Membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Tel: 07 27 57 17 97, Master Count Services


Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Diverse
Laurentiu Ianculescu

Expert Contabil - Membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Tel: 07 27 57 17 97, Master Count Services

More in Diverse

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact