Diverse

Ghid practic privind cheltuielile cu sponsorizarea I

Ghid practic privind cheltuielile cu sponsorizarea I
Laurentiu Ianculescu

sponsorizareCadrul legal in vigoare contine prevederi favorabile celor care doresc sa efectueze sponsorizari, sa incheie acte de mecenat sau sa acorde burse private. In materialul urmator veti regasi tratamentul fiscal aferent acestor cheltuieli, atat din punct de vedere al impozitului pe profit, cat si al TVA.

Este important sa evidentiati aceste cheltuieli intr-o maniera corecta, avad in vedere faptul ca tratamentul cheltuielilor de sponsorizare la calculul impozitului pe profit a fost modificat incepand cu 1 ianuarie 2014, iar din punct de vedere al TVA incepand cu 1 ianuarie 2013.

 • Prevederi generale privind sponsorizarea/mecenatul

Ce reprezinta sponsorizarea?

Sponsorizarea este actul juridic prin care 2 persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru sustinerea unor activitati fara scop lucrativ desfasurate de catre una dintre parti, denumita beneficiarul sponsorizarii.

Contractul de sponsorizare se incheie in forma scrisa, cu specificarea obiectului, valorii si duratei sponsorizarii, precum si a drepturilor si obligatiilor partilor. NU este obligatoriu incheierea acestuia in forma autentica.

 Sponsor poate fi orice persoana fizica sau juridica din Romania sau din strainatate care efectueaza o sponsorizare, in conditiile legii, sub conditia ca banii sau bunurile acordate sa nu provina din surse bugetare.

Beneficiar al sponsorizarii poate (pot) fi:

 • orice persoana juridica fara scop lucrativ, care desfasoara sau urmeaza sa desfasoare o activitate in domeniile: cultural, artistic, educativ, de invatamant, stiintific-cercetare fundamentala si aplicata, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protectiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenta si servicii sociale, de protectia mediului, social si comunitar, de reprezentare a asociatiilor profesionale, precum si de intretinere, restaurare, conservare si punere in valoare a monumentelor istorice;
 • institutiile si autoritatile publice, inclusiv organele de specialitate ale administratiei publice, pentru activitatile prevazute la lit. a);
 • emisiuni sau programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum si carti ori publicatii din domeniile definite la lit. a) de mai sus;
 • orice persoana fizica cu domiciliul in Romania, a carei activitate intr-unul dintre domeniile prevazute la lit. a) este recunoscuta de catre o persoana juridica fara scop lucrativ sau de catre o institutie publica, ce activeaza constant in domeniul pentru care se solicita sponsorizarea.

Sponsorul sau beneficiarul au dreptul sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a marcii sau a imaginii sponsorului, insa intr-un mod care sa nu lezeze, direct sau indirect, activitatea sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea si linistea publica.

Sponsorizare vs donatie

Atentie!

Sponsorizarea NU trebuie confundata cu donatia. Donatia este un contract prin care o persoana, numita donator, transmite în mod gratuit şi, de regula, irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun mobil sau imobil catre o alta persoana, numita donatar, care îl accepta.

Donatia este un contract cu titlu gratuit pentru ca una dintre parti urmareşte sa procure celeilalte parti un beneficiu, fara a obtine în schimb vreun avantaj. De asemenea, donatia este şi irevocabila în baza principiului reglementat de Art. 985 din noul Cod Civil. O exceptie de la acest principiu este donatia încheiata între soti care poate fi revocata, însa numai în timpul casatoriei

Potrivit art. 1011 din noul Cod Civil, donatia se încheie prin înscris autentic, sub sanctiunea nulitatii absolute. Prin urmare, pentru a fi valabil, atat actul de donatie a unui bun imobil (casa, apartament, teren etc.), cat şi a unui bun mobil (automobil, bani etc.) trebuie încheiat la notarul public, în forma autentica.

Astfel, daca o persoana juridica efectueaza o donatie, cheltuiala aferenta este nedeductibila la calculul impozitului pe profit.

Ce reprezinta mecenatul?

Mecenatul este un act de liberalitate prin care o persoana fizica sau juridica, numita mecena, transfera, fara obligatie de contrapartida directa sau indirecta, dreptul sau de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare catre o persoana fizica, ca activitate filantropica cu caracter umanitar, pentru desfasurarea unor activitati in domeniile: cultural, artistic, medico-sanitar sau stiintific.


Actul de mecenat se incheie in forma autentica, iar in continutul lui trebuie specificat obiectul, durata si valoarea acestuia.

Spre deosebire de contractul de sponsorizare, care prevede drepturi şi obligatii de ambele parti, actul de mecenat nu contine nicio conditie sau obligatie pentru beneficiar.

Beneficiar al mecenatului poate fi orice persoana fizica cu domiciliul in Romania care necesita un sprijin in domeniile prezentate mai sus, fara obligativitatea de a fi recunoscuta de catre o persoana juridica fara scop lucrativ sau de catre o institutie publica.

Prevederi comune sponsorizarii/mecenatului

In cazul sponsorizarii sau mecenatului, constand in bunuri materiale, acestea vor fi evaluate, prin actul juridic incheiat, la valoarea lor reala din momentul predarii catre beneficiar.

In cadrul activitatilor de sponsorizare sau de mecenat se interzice ca sponsorul, mecena sau beneficiarul sa efectueze reclama sau publicitate comerciala, anterioara, concomitenta sau ulterioara in favoarea acestora sau a altor persoane.

Facilitatile fiscale prevazute in Codul fiscal nu se acorda in cazul:

  • sponsorizarii reciproce intre persoane fizice sau juridice;
  • sponsorizarii efectuate de catre rude ori afini pana la gradul al patrulea inclusiv;
  • sponsorizarii unei persoane juridice fara scop lucrativ de catre o alta persoana juridica care conduce sau controleaza direct persoana juridica sponsorizata.

Aceste restrictii de mai sus se aplica si persoanelor fizice sau juridice care efectueaza acte de mecenat.

Se acorda facilitati fiscale si in cazul sponsorizarii bibliotecilor?

Da. Bibliotecile pot fi finantate si de alte persoane juridice de drept public sau privat, precum si de persoane fizice, prin donatii, sponsorizari sau alte surse legale de venituri.

Pentru sprijinirea materiala a unor activitati si proiecte de dezvoltare a bibliotecilor, de participare a specialistilor din biblioteci la programe culturale si de formare continua a personalului de specialitate, bibliotecile cu personalitate juridica se pot asocia între ele sau cu alte institutii culturale si pot crea fundatii, asociatii sau consortii.

Colectiile bibliotecilor se constituie si se dezvolta prin transfer, schimb interbibliotecar national si international, donatii, legate si sponsorizari, precum si prin achizitionarea unor servicii culturale de biblioteca, respectiv achizitionarea de documente specifice, publicatii, carti vechi si din productia editoriala curenta, indiferent de valoarea lor si de suportul pe care au fost înregistrate sau fixate, cu respectarea principiilor utilizarii eficiente a fondurilor publice, a transparentei si a tratamentului egal, în conditiile legii.

Bibliotecile de drept public pot organiza filiale în comunitatile romanesti de peste hotare, cu aprobarea si sub supravegherea autoritatii finantatoare. Colectiile de documente specifice, precum si dotarile materiale destinate organizarii si dezvoltarii acestor filiale pot reprezenta, dupa caz, transferuri din patrimoniul propriu sau achizitii anume realizate din surse bugetare, cu aprobarea autoritatilor finantatoare, precum si sponsorizari si donatii de la persoane fizice si juridice.

Retineti!

Cheltuielile de sponsorizare a bibliotecilor de drept public, în scopul constructiei de localuri, al dotarilor, achizitiilor de echipamente IT şi de documente specifice, finantarii programelor de formare continua a bibliotecarilor, schimburilor de specialişti, a burselor de specializare, a participarii la congrese internationale beneficiaza de acelasi tratament fiscal ca orice alte cheltuieli de sponsorizare efectuate potrivit legii.

articol preluat cu acordul  www.accounting-leader.ro

Mai multe articole gasiti pe http://www.accounting-leader.ro/publicatii.html

Laurentiu Ianculescu Laurentiu Ianculescu (1077 Posts)

Expert Contabil - Membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Tel: 07 27 57 17 97, Master Count Services


Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Diverse
Laurentiu Ianculescu

Expert Contabil - Membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Tel: 07 27 57 17 97, Master Count Services

More in Diverse

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact