Diverse

Impozit pe profit – noutati

Impozit pe profit – noutati
Laurentiu Ianculescu

impozit pe profit mai micImpozit-ul pe profit s-ar putea modifica

ANAF-ul are pe rol un proiect de Ordin pentru modificarea si completareaa Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltarea, carea va modifica amodul de calcul al impozitului pe profit.

ART. I

Normele privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil, prevazute in anexa la Ordinul comun al Ministrului Finantelor Publice nr. 2086/2010 si al Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului nr. 4504/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 573 din 12 august 2010, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„ART. 1

Stimulentele fiscale pentru activitatile de cercetare-dezvoltare reprezinta reducerea profitului impozabil de care pot beneficia contribuabilii, prin deducerea  suplimentara, in proportie de 50%, a cheltuielilor efectuate de acestia in anul fiscal respectiv, pentru activitatile de cercetare-dezvoltare, precum si prin aplicarea metodei de amortizare accelerata in cazul aparaturii si echipamentelor destinate activitatilor de cercetare-dezvoltare.”

 

Asta inseamna ca baza de impozitare calculata pentru determinarea noului impozit pe profit o sa scada – deci vom plati mai putin.

2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 2

(1) Stimulentele fiscale se acorda contribuabililor care desfasoara activitati de cercetare-dezvoltare, prin mijloace proprii, sau in colaborare/asociere, potrivit obiectului lor de activitate, in vederea valorificarii.

(2) Stimulentele fiscale se acorda si in urmatoarele situatii:

(a) Contribuabililor care desfasoara activitati de cercetare-dezvoltare printr-un acord de repartizare a costurilor in folosul unui grup, in situatia in care si acesta foloseste liber rezultatele cercetarii in activitatile sale;

(b) Contribuabililor care organizeaza centre de cercetare-dezvoltare si din a caror activitate se obtin rezultate ale cercetarii, astfel cum sunt definite la pct. 3 al art. 9 din prezentele norme, care pot fi inregistrate in numele unei societati afiliate, in masura in care contribuabilul respectiv obtine accesul liber la acestea, in scopul exploatarii acestora in activitatea sa comerciala, productiva sau de prestari servicii.

(3) Stimulentele fiscale se acorda pentru activitatile de cercetare-dezvoltare desfasurate de contribuabilul sau de grupul din care face parte contribuabilul, atat pe teritoriul national, cat si in statele membre ale Uniunii Europene sau in statele care apartin Spatiului Economic European.

(4) Valorificarea se poate realiza atat in folosul propriu, prin preluarea in activitatea proprie a rezultatelor cercetarii, conform cerintelor activitatii industriale sau comerciale desfasurate de contribuabil, cat si prin vanzarea rezultatelor cercetarii.

 

Prin largirea recunoasterii anumitor cheltuieli ca fiind deductibile se urmareste relansarea activitatii de cercetare dezvoltare in Romania. Este greu de spus daca simplul fapt ca vor plati mai putin la impozitul pe profit ii va determina pe contribuabili sa se implice in sectorul de cercetare – dezvoltare. Probabil in prima faza cheltuielile acestea vor masca alte cheltuieli. 

3. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„ ART. 3

(1) Cheltuielile eligibile luate in calcul la acordarea deducerii suplimentare la determinarea profitului impozabil sunt urmatoarele:

a) cheltuielile cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale sau a unei parti din aceste cheltuieli, aferenta perioadei de utilizare a imobilizarilor  corporale si necorporale la activitati de cercetare-dezvoltare;

b) cheltuielile cu personalul care participa la activitati de cercetare-dezvoltare;

c) cheltuielile cu intretinerea si reparatiile imobilizarilor corporale si necorporale prevazute la lit. a), executate de terti;

d) cheltuielile de exploatare, inclusiv: alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, cheltuieli cu materialele consumabile, cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar, cheltuieli cu materiile prime, cheltuieli privind animalele de experiment, precum si alte produse similare folosite la activitati de cercetare-dezvoltare;


e) cheltuielile de regie, care pot fi alocate direct rezultatelor cercetarii sau proportional, prin utilizarea unei chei de repartizare; cheia de repartizare este cea folosita de contribuabili pentru repartizarea cheltuielilor comune:

(e1) In categoria cheltuielilor de regie direct alocate pot fi incluse costurile pentru: chiria locatiei unde se desfasoara activitatile de cercetare-dezvoltare, asigurarea utilitatilor, cum sunt: apa curenta, canalizare, salubritate, energie electrica si termica, gaze naturale corespunzatoare suprafetei utilizate pentru

activitatile de cercetare-dezvoltare, precum si cheltuieli pentru consumabile si birotica, multiplicare si fotocopiere, servicii postale si de curierat, telefon, facsimile, internet, aferente activitatilor de cercetare-dezvoltare necesare pentru obtinerea rezultatelor cercetarii;

(e2) In categoria cheltuielilor de regie alocate prin cheie de repartizare pot fi incluse costurile pentru: servicii administrative si de contabilitate, servicii postale si telefonice, servicii pentru intretinerea echipamentelor IT, multiplicare si fotocopiere, consumabile si birotica, chiria locatiei unde se desfasoara activitatile proiectului, asigurarea utilitatilor, cum sunt: apa curenta, canalizare, salubritate, energie electrica si termica, gaze naturale, si alte cheltuieli necesare pentru implementarea proiectului.”

(2) In situatia in care cheltuielile prevazute la lit. a) – d) ale alin. (1) nu sunt inregistrate in totalitate pentru activitatile de cercetare-dezvoltare, acestea vor fi alocate prin utilizarea unei chei de repartizare stabilita de contribuabil.

4. Articolul 5 se modifica dupa cum urmeaza:

„ART. 5

Activitatile de cercetare-dezvoltare eligibile pentru acordarea deducerii suplimentare la determinarea profitului impozabil trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) Sunt cuprinse intr-un proiect, care contine cel putin urmatoarele elemente: obiectivul stabilit, perioada de desfasurare, domeniul de cercetare, sursele de finantare, categoria rezultatului (ex: studii, scheme, tehnologii, produse informatice, retete etc.), caracterul inovativ (ex: produs nou/modernizat, tehnologie noua/modernizata, serviciu nou/modernizat) etc.

b) Sunt din categoria cercetarii aplicative sau a dezvoltarii tehnologice.”

5. Punctul 1 al art. 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“1. Activitati de cercetare-dezvoltare – activitati creative, sistematice, cu scopul de a creste nivelul de cunoastere, pentru a crea aplicatii noi. Criteriul de baza pentru a distinge activitatile de cercetare-dezvoltare de alte activitati este prezenta unui element semnificativ de noutate in solutionarea unei probleme incerte stiintific sau tehnologic, solutia nefiind evidenta pentru cineva familiarizat cu cunostintele si tehnicile uzuale din domeniu.

a) Cercetarea aplicativa – investigatia originala, desfasurata pentru dobandirea de cunostinte orientate, cu prioritate, spre un scop practic, cu obiectiv precizat;

b) Dezvoltarea experimentala – activitatea sistematica, prin care, pornind de la cunostinte dobandite din cercetare si/sau de la experienta practica, se urmareste producerea de noi materiale, produse sau dispozitive, instituirea de noi procese, sisteme si servicii, sau imbunatatirea substantiala a celor existente; definitia dezvoltarii experimentale include conceptul de dezvoltare tehnologica prevazuta in Codul fiscal, respectiv realizarea de noi produse, procese sau servicii, incluzand fabricarea modelului experimental si a primului prototip, care nu pot fi utilizate in scopuri comerciale, precum si activitati de inginerie a sistemelor, de inginerie si proiectare tehnologica.

6. Punctul 2 al art. 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“2. Valorificare – procesul prin care rezultatele cercetarii ajung sa fie utilizate, conform cerintelor activitatii industriale sau comerciale, in viata sociala, economica si culturala.”

7. Dupa punctul 2 al art. 9 se introduce un nou punct, pct. 2^1, cu urmatorul cuprins:

“2^1. proiect – modalitatea de atingere a unui obiectiv al unui program, cu un scop propriu bine stabilit, care este prevazut sa se realizeze intr-o perioada determinata, utilizand resursele alocate si caruia ii este atasat un set propriu de reguli, obiective si activitati.”

8. Punctul 3 al art. 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“3. Rezultatele cercetarii – rezultatele activitatilor de cercetaredezvoltare, precum:

a) Documentatii, studii, lucrari, planuri, scheme si altele asemenea;

b) Tehnologii, procedee, produse informatice, retete, formule, metode si altele asemenea;

c) Obiecte fizice, inclusiv modele experimentale, prototipuri, si instalatii pilot.

d) Colectii si baze de date continand inregistrari analogice sau digitale, izvoare istorice, esantioane, specimene, fotografii, observatii, roci, fosile si altele asemenea, impreuna cu informatiile necesare arhivarii, regasirii si precizarii contextului in care au fost obtinute.

Rezultatele cercetarii pot fi protejate prin drepturi de proprietate intelectuala: brevete de inventie, certificate de inregistrare a desenelor si modelelor industriale, altele asemenea.”

 

Laurentiu Ianculescu Laurentiu Ianculescu (1077 Posts)

Expert Contabil - Membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Tel: 07 27 57 17 97, Master Count Services


Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Diverse
Laurentiu Ianculescu

Expert Contabil - Membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Tel: 07 27 57 17 97, Master Count Services

More in Diverse

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact