Diverse

Impozitarea cheltuielilor sociale in 2016

Impozitarea cheltuielilor sociale in 2016
Specialist Contabilul.ro

contabili yNoul Cod fiscal – aprobat prin Legea nr. 227/2015, în vigoare de la data de 01 ianuarie 2016 – aduce multe modificări, pozitive sau negative, faţă de Codul fiscal aplicabil până la data de 31 decembrie 2015.

Analizând prevederile Codului fiscal rescris, se constată modificări şi completări survenite, între altele, la tratamentul fiscal al cheltuielilor sociale acordate de către o entitate angajaţilor săi, atât din punctul de vedere al impozitului pe profit – la nivelul persoanei juridice -, cât şi al impozitului pe venit – la nivelul persoanei fizice.

În ceea ce priveşte calculul impozitului pe profit, noutatea benefică introdusă de Codul fiscal rescris o reprezintă majorarea cotei de deductibilitate a cheltuielilor sociale la stabilirea rezultatului fiscal, de la 2% din valoarea cheltuielilor cu salariile la 5% din valoarea acestora.

De asemenea, o completare importantă constă în introducerea explicită a tichetelor cadou ca făcând parte din categoria cheltuielilor sociale deductibile, limitat în procent de 5%, cu atât mai mult cu cât chiar în legea de instituire a acestora nr. 193/2006, se menţionează faptul că tichetele cadou se pot acorda pentru cheltuieli sociale.

În varianta Codului fiscal valabilă până la data de 31 decembrie 2015, în categoria cheltuielilor sociale deductibile la stabilirea profitului impozabil erau menţionate doar cadourile oferite angajaţilor cu diverse ocazii, companiile făcând un adevărat slalom între prevederile fiscale pentru a le aplica un tratament fiscal corect.

O altă completare de bun augur la nivelul societăţii, în ceea ce priveşte încadrarea cheltuielilor sociale în limita de 5%, o constituie faptul că în noul Cod fiscal este introdusă condiţia ca unele cheltuieli sociale care exced enumerarea de la punctul 3) lit. b) alin. (3) al art. 25 pot fi acordate şi în baza regulamentului intern, nu numai în baza contractului colectiv de muncă la nivel naţional, de unitate, ramură etc, aşa cum era prevăzut în Codul fiscal anterior.

Această nouă prevedere referitoare la regulamentul intern devine aplicabilă clar şi fără echivoc şi companiilor cu un număr mic de angajaţi, care nu au obligaţia întocmirii contractului colectiv de muncă, mai ales după încetarea aplicabilităţii contractelor la nivel naţional sau de ramură.

La nivelul companiilor – în vederea stabilirii rezultatului fiscal -, tot în cadrul cheltuielilor sociale deductibile până la limita de 5% din cheltuielile cu personalul, noul Cod fiscal aduce o modificare aproape insesizabilă, dar benefică, faţă de Codul fiscal anterior, şi anume este cuprinsă contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament – apărând, deci, şi o alternativă privind acordarea acestui gen de cheltuieli: fie pentru odihnă (în scop turistic), fie pentru tratament.

În Codul fiscal precedent, prevederea se referea doar la costul prestaţiilor pentru tratament şi odihnă – angajatorul fiind, astfel, obligat să deducă prestaţii care includeau şi tratamentul, nu numai odihnă.

În ceea ce priveşte impozitul pe venit, noul Cod fiscal are o serie de adăugiri în beneficiul angajaţilor, dar şi al angajatorilor deopotrivă.

O primă măsură importantă este includerea tuturor angajaţilor – nu numai a celor care au copii – în categoria persoanelor ce pot beneficia de cadouri neconsiderate avantaj, în limita sumei de 150 lei per cadou, acordate cu diverse ocazii expres menţionate: cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase.

O a doua măsură introdusă de la 01 ianuarie 2016 constă în includerea tichetelor cadou ce pot fi oferite salariaţilor/salariatelor şi copiilor minori ai acestora cu ocaziile şi evenimentele în mod exhaustiv enumerate în Codul fiscal, în limita de 150 lei, limită până la care tichetele cadou ies din sfera de impozitare.

Practic, până la data de 01 ianuarie 2016, beneficiari ai cadourilor neimpozabile erau doar salariaţii/salariatele care aveau copii, în funcţie de numărul acestora, cu ocazia zilelor de 1 Iunie, Paşte, Crăciun, precum şi salariatele – cu ocazia zilei de 8 martie.

Până la urmă, anterior datei de 01 ianuarie 2016, aveam de-a face cu o discriminare. Domnii – dacă nu aveau copii minori – nu puteau beneficia de cadouri (chiar şi până la nivelul de 150 lei) fără să fie impozitate, iar doamnele – dacă nu aveau copii minori – beneficiau de cadouri doar cu ocazia zilei de 8 Martie.

În mod concret, unei salariate, cu ocazia zilei de 8 Martie, până la data de 31 decembrie 2015, pentru a nu se considera avantaj, trebuia să i se acorde un cadou de 150 lei.


Suma ce depăşea acest plafon era considerată avantaj pentru salariată, fapt ce conducea la impozitare diferenţei cu impozit pe salarii şi contribuţii sociale.

Dacă societatea dorea să-i acorde un tichet cadou de 150 lei (în locul cadoului), atunci suma respectivă era considerată avantaj (indiferent de valoarea tichetului cadou), fiind supusă impozitului de natură salarială, însă fără a intra în calculul contribuţiilor sociale.

După data de 01 ianuarie 2016, salariatei respective (chiar dacă nu are copii minori), cu ocazia zilei de 8 Martie, da şi cu alte ocazii (Paşte, Crăciun) i se poate acorda fie un cadou cu valoare de până la 150 lei, fie un tichet cadou de 150 le pentru fiecare eveniment menţionat, situaţie în care nici cadoul, nici tichetul nu vor fi impozitate cu impozit pe salariu şi contribuţii socale. În oricare dintre cele două modalităţi de congratulare a salariatei, dacă se depăşeşte limita de 150 lei, diferenţa va fi considerată avantaj, fiind supusă atât impozitului, cât şi contribuţiilor sociale.

La nivelul angajatorului, cadoul respectiv (tichetul cadou), indiferent de valoarea sa, intră în calculul deductibilităţii limitate de 5% din valoarea cheltuielilor cu salariile.

Anterior datei de 01 ianuarie 2016, conform Codului fiscal în varianta în vigoare până la această dată, tratamentul fiscal al unui cadou de 150 lei acordat de Crăciun/Paşte unui salariat – bărbat – care nu are copii minori – era următorul:

La nivelul salariatului, cadoul era considerat avantaj, fiind supus impozitului pe salariu şi contribuţiilor sociale.

Dacă salariatului respectiv i s-ar fi acordat un tichet cadou de 150 lei, atunci tichetul respectiv era impozitat doar cu impozit pe salariu, fiind exceptat de la aplicarea contribuţiilor sociale.

După data de 01 ianuarie 2016, conform noilor tratamente fiscale, aceluiaşi salariat – bărbat – fără copii minori – i se poate acorda, cu ocazia Crăciunului (Paştelui), fie un cadou de până la 150 lei, fie un tichet cadou de 150 lei, fără ca suma respectivă să intre în baza de aplicare a impozitului şi contribuţiilor sociale.

Dacă, însă, valoarea cadoului sau a tichetului cadou depăşeşte valoarea neimpozabilă de 150 lei, diferenţa este considerată avantaj, fiind supusă, la nivelul salariatului, prin adăugare la celelalte venituri ale sale, impozitului pe salariu şi contribuţiilor sociale.

Din punctul de vedere al impozitului pe profit, la nivelul companiei, suma respectivă este deductibilă limitat la 5% din valoarea cheltuielilor cu salariile.

Se remarcă faptul că şi la nivelul salariaţilor – ca venituri neimpozabile – apare contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament primite de aceştia, existând, astfel, posibilitatea acordării din partea angajatorilor fie a serviciilor turistice, fie a celor de tratament, prin introducerea conjuncţiei “sau”, fie a amândurora.

De reţinut faptul că se menţine condiţia ca suportarea de către angajator a contravalorii serviciilor turistice şi/sau de tratament să se facă în baza prevederilor din contractul de muncă. Dacă în contractul de muncă nu este prevăzută posibilitatea suportării de către angajator a contravalorii serviciilor turistice şi/sau de tratament, eventual a sumei până la care angajatorul sportă acest gen de servicii în favoarea salariatului, sau în lipsa altor clauze referitoare la acest aspect, serviciile respective vor fi considerate avantaj pentru salariat, fiind supuse impozitării şi contribuţiilor sociale, considerându-se că sunt acordate în afara unui raport juridic care să le consfinţească.

În ceea ce priveşte tichetele cadou, chiar dacă sunt menţionate clar în Codul fiscal cel nou ca făcând parte, pe de-o parte, din categoria cheltuielilor sociale ce pot fi deductibile până la 5% din valoarea cheltuielilor cu salariile şi, pe de altă parte, ca făcând parte dintre veniturile ce nu sunt impozabile la nivelul angajatului, dacă sunt acordate la nivelul valorii de 150 lei şi cu ocaziile strict menţionate, în regulamentul intern, companiile trebuie să prezinte în mod distinct următoarele elemente: activităţile, destinaţiile şi evenimentele care se încadrează în cheltuielile sociale, pentru care se vor acorda salariaţilor tichete cadou; unitatea emitentă a tichetelor cadou în cazul cheltuielilor sociale; valoarea lunară a tichetelor cadou; criteriile de selecţie privind stabilirea salariaţilor care primesc tichete cadou, ţinând seama de condiţiile concrete de lucru în care îşi desfăşoară activitatea unele categorii de salariaţi, de priorităţile socio – profesionale şi de alte elemente specifice activităţii; criterii şi perioade pentru care salariaţii nu primesc tichete cadou; criterii de stabilire a unităţii emitente cu care vor contracta achiziţionarea tichetelor cadou (nivelul comisionului practicat de aceasta, termenul de livrare a tichetelor etc).

De asemenea, angajatorii au obligaţia acordării tichetelor cadou din cadrul unor acţiuni sociale doar în limita sumelor cuprinse în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat potrivit legii, într-o poziţie distinctă de cheltuieli denumită „Tichete cadou” pentru cheltuieli sociale.

Expert contabil Otilia-Mihaela Roman

 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Diverse

More in Diverse

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact