Diverse

Seminar de fiscalitate – inchidere 2013

Seminar de fiscalitate – inchidere 2013
Laurentiu Ianculescu

fiscalitateIn perioada 7 – 9 februarie 2014, la Hotel International din Sinaia se va desfasura seminarul privind noutatile pentru inchiderea anului fiscal 2013.

Seminarul va fi organizat de World Trade Institute Bucharest si o va avea ca lector pe doamna Georgeta petre si pe domnul Cristian Radulescu.

Tematica

 • -Dezbateri pe marginea OMFP 1898/22.11.2013, OMFP 2067/2013, dar si proiectul aflat in dezbatere publica, privind modificarea si completarea unor REGLEMENTARI CONTABILE aplicabile de la 1 ianuarie 2014;
 • -Principalele cerinte legale TEORETICE SI PRACTICE privind intocmirea situatiilor financiare anuale si declaratiei fiscale pentru anul 2013;
 • -Modificarile Codului Fiscal introduse prin OUG 102/2013 publicata in M.O. 703/15.11.2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul, OUG 111/2013 – TVA la incasare optional, etc., aplicabil de la 1 ianuarie 2014 si alte acte normative (OMFP 1891/2013, OG 16/2013, OG 28/2013);
 • -Toate proiectele de modificare a Codului Fiscal si Codului de Procedura Fiscala recente sau aflate in dezbatere publica.

Pe langa aceste subiecte de ultima ora, dumneavoastra puteti solicita, pe baza unui chestionar transmis anterior, si alte subiecte specifice activitatii dumneavoastra si care se pot incadra in tematica generala.

Inchiderea Anului Fiscal 2013 – Contabilitate

Prezentarea legislatiei relevante aplicabile la intocmirea situatiilor financiare anuale:

 • -OMFP 1898/22.11.2013 pentru modificarea si completarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3.055/2009 & OMFP 2.067/2013 pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile;
 • -OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene aprobate, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • -OMFP nr. 2239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate;
 • -OMFP nr. 881/2012 privind aplicarea de catre societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, a Standardelor Internationale de Raportare Financiara;
 • -OMFP nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • -Unele Standarde Internationale de Raportare Financiara relevante pentru intocmirea situatiilor financiare anuale individuale;
 • -Alte acte normative cu implicatii asupra determinarii informatiilor cuprinse in situatiile financiare anuale (legi, hotarari ale Guvernului, ordine ale ministrului finantelor publice).

Inventarierea si evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, in vederea intocmirii situatiilor financiare anuale:

 • -inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii in conformitate cu OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 • -evaluarea elementelor bilantiere potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • -evaluarea elementelor bilantiere in conditiile aplicarii IFRS;
 • -inregistrarea rezultatelor inventarierii in conformitate cu prevederile Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Tratamente contabile si operatiuni specifice efectuate in vederea intocmirii situatiilor financiare anuale, estimari, corectari de erori, evenimente ulterioare datei bilantului.

 • -Intocmirea situatiilor financiare anuale potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare si potrivit Reglementarilor contabile simplificate aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2239/2011;
 • -Intocmirea situatiilor financiare anuale IFRS de catre entitatile ale caror valori mobiliare sunt tranzactionate pe o piata reglementata;
 • -Intocmirea raportarilor contabile in relatia cu autoritatile statului de catre entitatile care au aceasta obligatie;
 • -Cerinte legale privind auditarea si publicarea situatiilor financiare anuale.

Sesiune de intrebari si raspunsuri privind tematica abordata.

Noutati Impozit pe Profit

 • -Tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici. Impozitul pe profit la inchiderea exercitiului fiscal 2013;
 • -Introducerea optiunii (in anumite conditii) ca anul fiscal sa corespunda exercitiului financiar;
 • -Scutirea veniturilor din dividende primite de la persoane juridice din state terte cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri;
 • -Scutirea castigurilor de capital realizate de contribuabili din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare;
 • -Scutirea veniturilor obtinute de o persoana juridica romana din lichidarea unei alte persoane juridice;
 • -Se reduce perioada de detinere de la 2 ani la 1 an pentru scutire venit dividende primite din UE si Romania;
 • -Revizuirea regimului fiscal aplicabil cheltuielilor cu sponsorizarea, in sensul reportarii sumelor care raman nededuse in anul fiscal, intrucat depasesc limita minima care se scade din impozitul pe profit, 3 la mie din cifra de afaceri si nu mai mult de 20% din impozitul pe profit, in urmatorii 7 ani consecutivi.
 • -Se reglementeaza dreptul de raportare a cheltuielilor cu dobanzile si FX in cazul operatiunilor de fuziune/divizare sau partial spin off ;
 • -Se introduce posibilitatea de credit fiscal si pentru sediile permanente din Romania ale PJ rezidente intr-un stat al Spatiului Economic European care obtin venituri din alt stat al SEE impozabile si in acel stat in anumite conditii ;
 • -Introducerea de reguli declarare/plata impozit pe profit pentru contribuabilii care aplica an fiscal modificat.

Noutati Impozit pe Venit


 • -Se elimina optiunea de determinare in sistem real a venitului net din arenda bunurilor agricole din patrimonial personal;
 • -Asigurarea deductibilitatii cheltuielilor cu dobanzile aferente imprumuturilor in valuta de la persoane fizice si juridice, la nivelul ratei dobanzii pentru imprumuturile in valuta, prevazuta la Titlul II – Impozitul pe profit, art.23, alin.(5), lit. b);
 • -S-a introdus o categorie de venituri neimpozabile din jocuri de noroc si premii – unde se regasesc punctele bonus acordate cu scopul stimularii vanzarilor, materialele publicitare, pliante, mostrele;
 • -Se introduce un nou art. – veniturile obtinute din strainatate de natura celor obtinute din Romania si neimpozabile pentru care se aplica acelasi tratament fiscal ca si pentru cele obtinute din Romania;
 • -Stabilirea tratamentului fiscal in cazul persoanelor fizice care primesc materiale publicitare, pliante, mostre, puncte bonus acordate cu scopul stimularii vanzarilor;
 • -Introducerea unor prevederi referitoare la termenul scadent al obligatiei de plata stabilita in urma verificarilor organelor de inspectie fiscala;
 • -Crearea cadrului legal pentru ca persoanele fizice rezidente intr-un stat UE sau SEE, care obtin venituri impozabile din Romania, sa beneficieze de deducerile fiscale prevazute de lege pentru contribuabilii rezidenti, tinand seama de situatia contribuabilului;
 • -Introducerea unor prevederi referitoare la tratamentul fiscal al veniturilor obtinute din strainatate de natura celor obtinute din Romania in situatia in care acestea din urma sunt venituri neimpozabile in sensul ca se aplica acelasi tratament fiscal ca si pentru cele obtinute din Romania;
 • -Excluderea din sfera impozabila a veniturilor realizate de persoanele fizice ca urmare a participarii la anumite tipuri de  jocuri de noroc.

Noutati TVA

 • -Prezentarea NOULUI SISTEM de TVA la incasare optional (introdus de OUG 111/2013 cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2014);
 • -Se exclude din baza de impozitare a TVA aferenta serviciilor de leasing costul cu asigurarea bunului, atunci cand costul cu asigurarea se recupereaza prin refacturare de la utilizator;
 • -Nu se va ajusta TVA in cazul bunurilor pierdute, distruse sau furate, in cazul in care pierderea, distrugerea sau furtul bunurilor sunt demonstrate corespunzator.
 • -Pentru rambursarea TVA nu va mai fi necesara prezentarea dovezii platii TVA de catre persoanele impozabile nestabilite in Romania.
 • -Baza impozabila a TVA se reduce ca urmare a desfiintarii totale sau partiale a contractului (prin diverse mijloace) sau in cazul refuzurilor totale sau partiale privind cantitatea, calitatea ori pretul bunurilor livrate/serviciilor.

Noutati Impozit pe Venitul Nerezidentilor

 • -Pentru acordarea scutirii la plata dividendelor catre statele AELS, Romania trebuie sa aiba incheiate cu acestea instrumente juridice in baza carora se realizeaza schimbul de informatii, iar societatile rezidente in AELS trebuie sa aiba una din formele de organizare comparabila cu o societate infiintata in baza legii romane: SA, SCA, SRL. De asemenea, se micsoreaza detinerea neintrerupta minima la 1 an;
 • -Sunt scutite la impozitare in Romania dividendele platite unei societati rezidente intr-un alt stat membru al Comunitatii, cand societatea din celalalt stat detine mai mult de 10% din capitalul social al societatii din Romania, pe o perioada neintrerupta de 1 an, calculata la data platii dividendului numai daca ambele societati sunt platitoare de impozit pe profit;
 • -Sunt scutite la impozitare dobanzile si redeventele platite catre nerezidenti, conform cap. 4 din Titlul V din Codul fiscal.

Noutati Impozit Pe Venitul Microintreprinderilor

 • -Se modifica unele din conditiile de clasificare ca si micro (referitoare la realizarea de venituri din consultanta si management); Clarifica cum se trateaza diverse situatii legate de aceasta prevedere;
 • -Veniturile neimpozabile de la microintreprinderi se extind si pentru: veniturile din diferente de curs valutar; valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturarii.
 • -Sunt supuse impozitului pe venitul microintreprinderii si urmatoarele: reduceri comerciale primite ulterior facturarii; castigul din diferente de curs valutar.

Noutati Accize

 • -Nu este permisa vanzarea cu prime de produse accizabile – vanzare de produse accizabile care consumator cu titlu gratuit, imediat sau la un anumit termen; cu sanctiuni;
 • -Vanzarea cu pret redus a produselor accizabile este interzisa atunci cand pretul de vanzare este mai mic decat costurile ocazionate de producerea, importul sau desfacerea produselor accizabile vandute, la care se adauga acciza si TVA; cu sanctiuni;
 • -Se vor lua masuri de ordin tehnic privind reducerea valorii garantiilor maxime, precum si precizarea faptului ca nivelul garantiei reduse pentru antrepozitarii autorizati nu poate fi mai mic decat nivelul garantiei minime.
 • -S-a introdus posibilitatea utilizarii cursului valutar RON/EUR stabilit in prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul anterior anului precedent in conversia in lei a acizelor exprimte in euro daca cursul valutar de referinta (cursul valutar RON/EUR stabilit in prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul precedent) este mai mic decat cel din anul anterior anului de referinta si de asemenea indexarea acestuia cu Indicele Preturilor de Consum;
 • -Cresteri importante ale nivelului accizelor;
 • -Noutati Impozit pe Constructii Speciale;
 • -Prin noua OUG, se instituie un nou impozit asupra valorii constructiilor, altele decat cladirile pentru care se datoreaza impozit pe cladiri potrivit titlului IX din Codul fiscal. Tot ce trebuie sa stii despre acest impozit.

Modificarea Codului de Procedura Fiscala:

 • -Reglementarea atragerii raspunderii solidare a consultantului fiscal care certifica cu rea credinta deconturi cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare;
 • -Reglementarea conflictului de competenta;
 • -Raspunderea in solidar cu contribuabilul a tertelor persoane, doar in anumite conditii;
 • -Modificarea termenului general de solutionare a cererilor contribuabililor, inclusiv cererile de restituire a impozitelor achitate fara a fi datorate sau cererile de rambursare a TVA;
 • -Modificarea conditiilor de indeplinit de catre un contribuabil inactiv in vederea reactivarii;
 • -Noi reglementari cu privire la obligativitatea certificarii declaratiilor fiscale anuale;
 • -Modificarea duratei maxime de efectuare a unei inspectii;
 • -Infiintarea Directiei Generale Antifrauda;
 • -Noi reguli privind penalitatea de nedeclarare;
 • -Reguli privind conditiile in care administratia fiscala ramburseaza TVA rezultata din deconturile cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare;
 • -Reguli specifice de restituire a creantelor fiscale retinute la sursa;
 • -Instituirea unei dobanzi pentru sumele de restituit sau de rambursat;
 • -In cazul masurii executarii silite prin poprire, schimbarea perioadei in care contul este blocat.

ALTE TEME DE INTERES LA CEREREA PARTICIPANTILOR (INCLUSIV RASPUNSURI LA PROBLEME PRACTICE).

 

Mai multe detalii gasiti pe www.wtib.ro

Persoana de contact:  Silvan CONSTANTIN, 0724 413 568

Fax: (021) 319 12 96 / Email: wtib@wtib.ro / Tel: (021) 202 44 09 /

 

Laurentiu Ianculescu Laurentiu Ianculescu (1077 Posts)

Expert Contabil - Membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Tel: 07 27 57 17 97, Master Count Services


Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Diverse
Laurentiu Ianculescu

Expert Contabil - Membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Tel: 07 27 57 17 97, Master Count Services

More in Diverse

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact