Fundatii si asociatii

Organizare si functionare fundatie

Organizare si functionare fundatie
Costin Pietraru

fundatieIn Organigrama unei fundatii se pot regasi urmatoarele functii de conducere cu un mandat de la 4 la 7 ani:
1. Presedinte,
2. Presedinte executiv / Prim-Vicepresedinte,
3. Vicepresedinti,
4. Secretar general,
5. Membrii in Consiliul Director

Pentru inceput, membrii fondatori, vor ocupa aceste functii, fiecaruia revenindu-i o functie dinainte stabilita si asupra carora au cazut in prelabil de acord. Este necesar ca aceasta Organigrama sa fixeze cel putin functiile de presedinte, prim-vicepresedinte, secretar general si cenzor pentru ca ele sa fie abilitate sa reprezinte fundatia in fata instantei de judecata care hotaraste infiintarea respectivei fundatii, tot ea stabilind si cine va detine stampila cu insemnele fundatiei si va avea drept de semnatura in banca find mandatat sa efectueze operatiuni bancare.

Urmatorul pas in organizarea fundatiei este acela al stabilirii organelor de conducere ale acesteia.
Organele de conducere ale unei fundatii sunt:
a) consiliul director;
b) cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori.

Consiliul director se compune din cel putin trei membri desemnati de catre fondator sau dupa caz, de catre fondatori la momentul infiintarii fundatiei si el este organul principal de conducere si de administrare, care indeplineste rolul Adunarii generale de la asociatie si.care asigura realizarea scopului si obiectivelor fundatiei.

Organizarea si functionarea Consiliului director se stabilesc prin statut, el putind sa-si elaboreze si un regulament intern de functionare.

Atributiile Consiliului Director:
a) stabileste strategia generala si programele fundatiei;
b) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil;
c) alege si revoca cenzorul sau, dupa caz, membrii comisiei de cenzori;
d) aproba infiintarea de filiale;
e) incheie acte juridice, in numele si pe seama fundatiei;
f) aproba executarea bugetului de venituri si cheltuieli;
g) aproba organigrama si strategia de personal ale fundatiei;
h) aproba modificarea statutului fundatiei;
i) indeplineste oricare alte atributii prevazute in lege sau in statut.
Membrul fondator sau simplul membru al fundatiei care, intr-o anumita problema supusa hotararii Consiliului director, este interesat personal sau prin sotul sau, ascendentii sau descendentii sai, rudele in linie colaterala sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare si nici la vot.


Nu poate fi membru al consiliului director, iar daca era, pierde aceasta calitate orice persoana care ocupa o functie de conducere in cadrul unei institutii publice, daca fundatia are ca scop sprijinirea activitatii acelei institutii publice.

In cazul in care, pe parcursul functionarii fundatiei, componenta consiliului director nu se poate modifica in conditiile stabilite de statut, instanta judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul.fundatia va desemna, pe cale de ordonanta presedintiala, la cererea oricarei persoane interesate, persoanele care vor intra in componenta consiliului director.

Comisia de cenzori
Actul constitutiv poate prevedea numirea unui cenzor sau a unei comisii de cenzori.
Daca numarul membrilor fundatiei este mai mare de 15, atunci numirea unui cenzor este obligatorie, acesta putind fi o persoana din afara asociatiei.

Comisia de cenzori este alcatuita dintr-un numar impar de membri.
Este obligatoriu ca cel putin unul dintre membrii comisiei de cenzori sa fie contabil autorizat sau expert contabil, in conditiile legii.

Consiliul director aproba Regulamentul de organizare si functionare a comisiei de cenzori in timp ce Comisia de cenzori isi poate elabora si singura un regulament intern de functionare.

Atributiile cenzorului sau a comisiei de cenzori:
a) verifica executia bugetului de venituri si cheltuieli, realizeaza bilantul contabil, aproba proiectul bugetului de venituri si cheltuieli.
b) intocmeste rapoarte financiar-contabile si le prezinta adunarii generale;
c) poate participa la toate sedintele consiliului director, fara a avea insa drept de vot;
d) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea generala.

Costin Pietraru Costin Pietraru (1388 Posts)

Specialist Online - cinesunt


Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Fundatii si asociatii
Costin Pietraru
@pcostin

Specialist Online - cinesunt

More in Fundatii si asociatii

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact