Legislatie

Guvernul invita cumparatorii la loteria bonurilor fiscale

Guvernul invita cumparatorii la loteria bonurilor fiscale
Costin Pietraru

loterieÎn domeniul comerţului cu amănuntul şi al  serviciilor prestate direct către populaţie, există un nivel ridicat de evaziune fiscală, una din modalităţile concrete de eludare a plăţii impozitelor şi taxelor datorate statului, fiind neemiterea bonurilor fiscale de către operatorii economici care au această obligaţie potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În acest context, apare ca bine-venit un mijloc suplimentar, în sprijinul unei  mai bune colectări a veniturilor bugetare, mijloc bazat pe cointeresarea, implicarea şi responsabilizarea cetăţenilor, ca beneficiari direcţi ai serviciilor sociale.

Loteria bonurilor fiscale vine în sprijinul nevoii administraţiei fiscale de a avea o imagine cât mai exactă asupra încasărilor realizate de operatorii economici care efectuează livrări de bunuri şi prestări de servicii direct către populaţie, răspunzând totodată solicitărilor mediului de afaceri cu privire la perfecţionarea căilor de combatere a concurenţei neloiale resimţite din zona agenţilor economici care nu fiscalizează în mod corect veniturile.

Astfel, în cadrul Loteriei, este considerat câştigător bonul fiscal care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

  • a) a fost emis de un aparat de marcat electronic fiscal care funcţionează în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • b) sunt lizibile toate informaţiile obligatorii,  aşa cum sunt prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • c) are valoarea totală fără subdiviziunile leului, exprimată în monedă naţională, egală cu valoarea extrasă aleatoriu;
  • d) a fost emis în ziua extrasă aleatoriu;
  • e) nu are menţionat, cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal, niciun cod de înregistrare fiscală al cumpărătorului;
  • f) a fost emis pentru vânzarea de bunuri şi/sau prestări de servicii, către persoane fizice.

Rezultatul extragerilor lunare şi ocazionale se consemnează într-un proces verbal care se transmite la Ministerul Finanțelor Publice şi Agenția Națională de Administrare Fiscală în prima zi lucrătoare ce urmează datei extragerii, procesul verbal fiind disponibil publicului on-line, pe web site-urile Ministerului Finanțelor Publice şi Agenției Naționale de Administrare Fiscală, pentru un interval de cel puţin 30  de zile.

Persoanele majore care deţin bonuri fiscale care în urma extragerii, îndeplinesc cumulativ condiţiile mai sus menţionate, vor revendica, cel mult un premiu pentru o extragere lunară/ocazională,  la orice unitate teritorială a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în maxim 30 de zile de la data extragerii, prin depunerea bonului fiscal în original, cu prezentarea actului de identitate sau paşaportului în original şi copie şi cu depunerea unei declaraţii, al cărei model  se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.


În termen de 10 zile de la expirarea datei limită de revendicare, unităţile teritoriale unde a fost depus originalul bonului fiscal câștigător, transmit către Agenția Națională de Administrare Fiscală lista persoanelor care au revendicat premiul în termen.

Premiile se virează de Ministerul Finanţelor Publice, în contul bancar al titularului bonului fiscal câştigător, în termen de 60 zile de la expirarea termenului de revendicare, cu excepţia cazurilor în care există suspiciuni de fraudă şi în care acest termen se poate prelungi cu până la 60 de zile.

Valoarea câştigătoare aferentă unui bon, rezultă prin împărţirea fondului de premiere la numărul bonurilor fiscale câştigătoare revendicate în termen.

În cazul în care nu există niciun câștigător într-o lună, fondul de premiere se reportează pentru extragerea următoare.

Fondul de premiere va fi evidenţiat în bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni Generale,la o poziție distinctă . Fondul anual de premiere şi repartizarea lunară a acestuia se stabilesc de Ministerul Finanţelor Publice.

În scopul onorării premiilor pentru Loteria bonurilor fiscale pe anul 2015, prin proiect se prevede asigurarea sumei prin redistribuire, cu încadrarea în bugetul aprobat pe anul 2015 Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni Generale.

Precizăm că, prin ordin al ministrului finanțelor publice, se aprobă normele metodologice pentru punerea în aplicare a ordonanței, ordin prin care, se stabilește și structura din cadrul Ministerului Finanțelor Publice responsabilă cu gestionarea fondului anual de premiere pentru Loterie.

Costin Pietraru Costin Pietraru (1388 Posts)

Specialist Online - cinesunt


Share and Enjoy !

0Shares
0 0
View Comments (2)

2 Comments

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Legislatie
Costin Pietraru
@pcostin

Specialist Online - cinesunt

More in Legislatie

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact