Legislatie

Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici

Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici
Costin Pietraru

paper_clipProiect de ordin privind Procedura de predare-primire a informatiilor transmise de catre unitatea administrativ-teritoriala beneficiara a sumelor incasate in contul „Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici”

Art. 1 – (1) Prin prezentul ordin se aprobă „Procedura de predare-primire a informaţiilor transmise de către unitatea administrativ-teritorială beneficiară a sumelor încasate în contul 21.03.02.17 „Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici” către organul fiscal competent în administrarea contribuabililor din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală ”, în vederea stingerii de către organul fiscal competent în administrarea contribuabililor a obligaţiilor prevăzute la alin.(1) art.V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Predarea-primirea informaţiilor prevăzute la alin.(1) se face între unităţile administrativ-teritoriale care au încasat sume în contul 1.03.02.17 „Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici” şi organele fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în evidenţele cărora sunt înregistrate obligaţiile fiscale datorate la bugetul de stat de avocaţii, notarii publici şi executorii judecătoreşti pentru venitul din activitatea independentă respectivă, în conformitate cu prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi care au efectuat plăţi în contul de venituri al bugetului local.

Art. 2 – Compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale competente pentru administrarea impozitelor, taxelor şi altor sume datorate bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi structurile subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Costin Pietraru Costin Pietraru (1388 Posts)

Specialist Online - cinesunt


Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Legislatie
Costin Pietraru
@pcostin

Specialist Online - cinesunt

More in Legislatie

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact