Legislatie

Modificarea procedurii de inregistrare in scopuri de TVA

Modificarea procedurii de inregistrare in scopuri de TVA
Costin Pietraru

comunicatPrin modificările aduse art.153 alin.(91) din Codul fiscal, prin Ordonanţa Guvernului nr.16/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, au fost schimbate condiţiile în care persoanele impozabile, cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, pot solicita înregistrarea în scopuri de TVA.

Astfel, societăţile comerciale cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA din cauza faptelor înscrise în cazierul fiscal al asociaţilor (art.153 alin.(9) lit.c) din Codul fiscal), pot solicita înregistrarea în scopuri de TVA, chiar dacă nu a încetat situaţia care a condus la anulare, dacă asociaţii respectivi nu sunt majoritari la momentul solicitării reînregistrării (art.153 alin.(91) lit.b) din Codul fiscal).

De asemenea, persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA din cauza nedepunerii niciunui decont de TVA pentru 6 luni/2 trimestre calendaristice consecutive (art.153 alin.(9) lit.d) din Codul fiscal), pot solicita înregistrarea în scopuri de TVA oricând, fără a mai exista termenul minim pentru depunerea cererii de 3 luni de la data anulării (art.153 alin.(91) lit.c) din Codul fiscal).

Persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA întrucât nu au evidenţiat, în deconturile de TVA depuse pentru 6 luni/2 trimestre calendaristice consecutive, achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii, realizate
în cursul acestor perioade de raportare (art.153 alin.(9) lit.e) din Codul fiscal), pot solicita înregistrarea în scopuri de TVA oricând fără a mai exista termenul maxim pentru depunerea cererii de 180 de zile de la data anulării (art.153 alin.(91) lit.d) din Codul fiscal).

Totodată a fost eliminată condiţia impusă persoanei impozabile de a declara că va desfăşura activităţi economice cel mai târziu în cursul lunii următoare celei în care a solicitat înregistrarea în scopuri de TVA.
În plus, având în vedere şi măsurile organizatorice adoptate recent pentru organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin care s-au adus modificări denumirii organelor fiscale teritoriale şi structurii organelor de conducere ale acestora, este necesară modificarea denumirilor structurilor de conducere ale organelor fiscale implicate în aplicarea procedurii de reînregistrare în scopuri de TVA.

Întrucât procedura de reînregistrare în scopuri de TVA este aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1436/2012 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art.153 alin.(91) lit.b) – d) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, este necesară înlocuirea acesteia cu o nouă procedură adaptată la noile
prevederi legale.

Costin Pietraru Costin Pietraru (1388 Posts)

Specialist Online - cinesunt


Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Legislatie
Costin Pietraru
@pcostin

Specialist Online - cinesunt

More in Legislatie

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact