Legislatie

Modificări şi completări aduse Codului Fiscal de OUG 24/2012 care se aplica de la 1 iulie 2012

Modificări şi completări aduse Codului Fiscal de OUG 24/2012 care se aplica de la 1 iulie 2012
Costin Pietraru

In Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 384/07.06.201, a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 24/2012 prin care au fost aduse o serie de modificări şi completări Codului Fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003.

Modificări privind impozitul pe profit

Cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi reparaţii, aferente autoturismelor folosite de persoanele cu funcţii de conducere şi de administrare ale persoanei juridice sunt deductibile în procent de 50% pentru cel mult un singur autoturism aferent fiecărei persoane cu astfel de atribuţii.

Nu sunt cheltuieli deductibile, 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice, cu o masă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, aflate în proprietatea sau în folosinţa contribuabilului.

Prin noţiunea de „cheltuieli” se înţelege cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi reparaţii aferente autoturismelor, inclusiv combustibilul. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situaţiile în care vehiculele respective se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:

 • 1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenţă, servicii de pază şi protecţie şi servicii de curierat;
 • 2. vehiculele utilizate de agenţii de vânzări şi de achiziţii;
 • 3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;
 • 4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte persoane sau pentru instruire pentru şcolile de şoferi;
 • 5. vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial.

Cheltuielile care intră sub incidenţa acestor prevederi nu includ cheltuielile privind amortizarea.

Contribuabilii au dreptul la deducerea provizioanelor/ajustărilor pentru deprecierea creanţelor preluate de la instituţiile de credit în vederea recuperării acestora, în limita diferenţei dintre valoarea creanţei preluate prin cesionare şi suma de achitat cedentului, pentru creanţele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 • 1. sunt cesionate şi înregistrate în contabilitatea cesionarului după 1 iulie 2012 inclusiv;
 • 2. sunt transferate de la o persoană sau datorate de o persoană care nu este afiliată contribuabilului cesionar;
 • 3. au fost incluse în veniturile impozabile ale contribuabilului cesionar.

Modificări privind impozitul pe venit

La stabilirea venitului net anual din activităţi independente, determinat pe baza contabilităţii în partidă simplă, nu sunt cheltuieli deductibile 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul desfăşurării activităţii şi a căror masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3.500 kg şi nu au mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, aflate în proprietate sau în folosinţă. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situaţiile în care vehiculele respective se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:

 • 1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgentă, servicii de pază şi protecţie şi servicii de curierat;
 • 2. vehiculele utilizate de agenţii de vânzări şi de achiziţii;
 • 3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;
 • 4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte persoane sau pentru instruire pentru şcolile de şoferi;
 • 5. vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial.

Cheltuielile care intră sub incidenţa acestor prevederi nu includ cheltuielile privind amortizarea.

În cazul vehiculelor rutiere motorizate, aflate în proprietate sau în folosinţă, care nu fac obiectul limitării deducerii cheltuielilor se vor aplica regulile generale de deducere.

Începând cu 1 ianuarie 2013, la stabilirea venitului din investiţii, câştigul net anual/pierderea netă anuală din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, se determină ca diferenţă între câştigurile şi pierderile înregistrate în cursul anului respectiv. Câştigul net anual/pierderea netă anuală se determină de către contribuabil, pe baza declaraţiei privind venitul realizat, declaraţie ce se depune de către contribuabil până la 25 mai inclusiv a anului următor celui în care a realizat venitul.

Impozitul anual datorat de contribuabil pentru câştigul net anual impozabil se stabileşte de organul fiscal competent, pe baza declaraţiei privind venitul realizat depusă de către contribuabil.

Pentru câştigurile/pierderile din transferurile titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, realizate începând cu 1 ianuarie 2013 inclusiv, nu se efectuează plăţi anticipate în cursul anului fiscal, în contul impozitului anual datorat.

Modificări privind TVA

TVA aferentă cumpărării, achiziţiei intracomunitare, importului, închirierii sau leasingului de vehicule rutiere motorizate, în cazul în care aceste vehicule nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice se va deduce în proporţie de 50%.

TVA aferentă cheltuielilor legate de vehiculele aflate în proprietatea sau în folosinţa persoanei impozabile, care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice se va deduce de la 1 iulie 2012 în aceeaşi proporţie de 50%.


Prin noţiunea de „cheltuieli legate de vehicule” se înţelege cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi reparaţii aferente vehiculelor aflate în proprietatea sau în folosinţa persoanei impozabile.

Limitarea dreptului de deducere a TVA nu se aplică vehiculelor din următoarele categorii:

 • vehiculele rutiere motorizate având o masă totală maximă autorizată care depăşeşte 3.500 kg sau mai mult de 9 scaune, inclusiv scaunul şoferului;
 • vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenţă, servicii de pază şi protecţie şi servicii de curierat;
 • vehiculele utilizate de agenţii de vânzări şi de achiziţii;
 • vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;
 • vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte persoane sau pentru instruire de către şcolile de şoferi;
 • vehiculele utilizate pentru închiriere sau a căror folosinţă este transmisă în cadrul unui contract de leasing financiar ori operaţional;
 • vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial.

Începând cu 1 iulie 2012, se modifică plafonul de scutire de taxă pentru operaţiunile impozabile în România de la 35.000 la 65.000 euro, la cursul de schimb comunicat de BNR la data aderării şi rotunjit la următoarea mie, respectiv 220.000 lei.

Pentru persoanele impozabile nou-înfiinţate care încep o activitate economică în decursul unui an calendaristic, plafonul de scutire nu se mai determină proporţional cu perioada rămasă de la înfiinţare şi până la sfârşitul anului.

Plafonul de scutire în cazul solicitării scoaterii din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA formulate de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA este plafonul de scutire pentru anul în curs, respectiv 220.000 de lei, acesta nu se mai calculează proporţional cu perioada scursă de la începutul anului până la data solicitării.

Anularea înregistrarii unei persoane impozabile în scopuri de TVA

În cazul persoanei impozabile care are perioada fiscală luna calendaristică şi care nu a depus niciun decont de taxă pentru 6 luni consecutive, dar nu este în situaţia de a fi declarată inactivă sau nu a intrat în inactivitate temporară, înscrisă în Registrul comerţului organele fiscale competente anulează înregistrarea unei persoane impozabile în scopuri de TVA din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere al celui de-al şaselea decont de taxă.

Începând cu decontul aferent trimestrului III al anului 2012, în cazul persoanei impozabile care are perioada fiscală trimestrul calendaristic şi care nu a depus niciun decont de taxă pentru două trimestre calendaristice consecutive, dar nu este în situaţia de a fi declarată inactivă şi nu a intrat în inactivitate temporară, organele fiscale competente anulează înregistrarea unei persoane impozabile în scopuri de TVA din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere pentru cel de-al doilea decont de taxă în a doua situaţie.

Începând cu decontul aferent lunii iulie 2012 anularea înregistrării în scopuri de TVA a persoanei impozabile care are perioada fiscală luna calendaristică dacă în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive, nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii, realizate în cursul acestor perioade de raportare se face de organul fiscal competent din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere al celui de-al şaselea decont de taxă;

Începând cu decontul aferent trimestrului II al anului 2012, în cazul persoanei impozabile care are perioada fiscală trimestrul calendaristic, organele fiscale competente anulează înregistrarea unei persoane impozabile în scopuri de TVA dacă în deconturile de taxă depuse pentru 2 trimestre calendaristice consecutive, nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii, realizate în cursul acestor perioade de raportare, din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere al celui de-al doilea decont de taxă;

Declaraţia informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile, formular 392A, va fi depusă de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, a căror cifră de afaceri, realizată la finele unui an calendaristic, este inferioară sumei de 220.000 de lei.

Declaraţia informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile, formular 392B, va fi depusă de către persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, a căror cifră de afaceri, realizată la finele unui an calendaristic, exclusiv veniturile obţinute din vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane, este inferioară sumei de 220.000 de lei.

Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre UE

Dividendele primite de o persoană juridică română, societate-mamă, de la o filială a sa situată într-un stat membru, sunt neimpozabile dacă persoana juridică deţine minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice situate într-un alt stat membru, care distribuie dividendele.

În aceleaşi condiţii sunt neimpozabile şi dividendele primite de sediile permanente din România ale unor persoane juridice străine din alte state membre, societăţi-mamă, care sunt distribuite de filialele acestora situate în state membre, dacă persoana juridică străină deţine minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice situate într-un alt stat membru, care distribuie dividendele.

Sursa: Finante Valcea

Costin Pietraru Costin Pietraru (1388 Posts)

Specialist Online - cinesunt


View Comments (3)

3 Comments

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

More in Legislatie

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact