Legislatie

Modificarile aduse de OG 15/2012 în materia impozitului pe profit care se vor aplica de la 1 octombrie 2012

Modificarile aduse de OG 15/2012 în materia impozitului pe profit care se vor aplica de la 1 octombrie 2012
Costin Pietraru

Modificarile aplicabile de la 1 octombrie 2012, aduse de OG 15/2012, în Codul Fiscal legate de impozitul pe profit.

Pierderi fiscale

Dispozitiile generale ale Codului fiscal în materie sunt reglementate prin articolul 26 care, în alineatul (1) spune ca pierderea anuala, stabilita prin declaratia de impozit pe profit, se recupereaza din profiturile impozabile obtinute în urmatorii 5 ani consecutivi.

Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrarii acestora, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare din anul înregistrarii acestora. Normele de aplicare precizeaza ca pierderea fiscala reprezinta suma înregistrata în declaratia de impunere a anului precedent.

De asemenea, în cazul în care recuperarea pierderii contabile se face din rezervele legale, constituite din profit înainte de impozitare, reconstituirea ulterioara a rezervei legale nu va mai fi o suma deductibila la calculul profitului impozabil.

Pe cale de exceptie de la regula generala, pierderea fiscala anuala realizata începând cu anul 2009, stabilita prin declaratia de impozit pe profit, se recupereaza din profiturile impozabile obtinute în urmatorii 7 ani consecutivi.

Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrarii acestora, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare din anul înregistrarii acestora.

MODIFICARE adusa de OG 15/2012 trateaza distinct pierderea fiscala înregistrata de contribuabilii care nu îsi înceteaza existenta ca efect al unei operatiuni de desprindere a unei parti din patrimoniul acestora, transferata ca întreg.

„(2) Pierderea fiscală  înregistrata  de contribuabilii care îşi încetează existenta ca efect al unei operatiuni de fuziune sau divizare se recuperează de către contribuabilii nou înfiintati ori de către cei care preiau patrimoniul societătii absorbite sau divizate, după caz, proportional cu activele şi pasivele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de fuziune/divizare.

Pierderea fiscală  înregistrată  de contribuabilii care nu îşi încetează existenta ca efect al unei operatiuni de desprindere a unei părti din patrimoniul acestora, transferată  ca întreg, se recuperează  de acesti contribuabili  şi de cei care preiau partial patrimoniul societătii cedente, după caz, proportional cu activele  şi pasivele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de divizare, respectiv cu cele mentinute de persoana juridică cedentă.”

Astfel, aceasta pierdere fiscala se recupereaza de acesti contribuabili si de cei care preiau partial patrimoniul societatii cedente, dupa caz, proportional cu activele si pasivele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de divizare, respectiv cu cele mentinute de persoana juridica cedenta.


Normele de aplicare precizeaza ca persoana juridica din al carei patrimoniu se desprinde o parte în urma unei operatiuni de divizare si care îsi continua existenta ca persoana juridica recupereaza partea din pierderea fiscala înregistrata înainte de momentul în care operatiunea de divizare produce efecte, proportional cu drepturile si obligatiile mentinute de persoana juridica respectiva.

In cazul fuziunii prin absorbtie, pierderea fiscala rezultata din declaratia de impunere a persoanei juridice absorbante, declarata pâna la data înscrierii la registrul comertului a mentiunii privind majorarea capitalului social, se recupereaza potrivit prevederilor din lege.

În cazul persoanelor juridice straine, recuperarea pierderii anuale, din profiturile impozabile obtinute în urmatorii 5 ani consecutivi se face luându-se în considerare numai veniturile si cheltuielile atribuibile sediului permanent în România.

Contribuabilii care au fost platitori de impozit pe venit si care anterior au realizat pierdere fiscala intra sub incidenta prevederilor privind recuperarea pierderii fiscale, de la data la care au revenit la sistemul de impozitare reglementat de Titlul II din Codul fiscal.

Aceasta pierdere se recupereaza pe perioada cuprinsa între data înregistrarii pierderii fiscale si limita celor 5 ani, respectiv 7 ani, dupa caz.

Regimul fiscal comun

Regimul fiscal comun care se aplica fuziunilor, divizarilor, divizarilor partiale, transferurilor de active si schimburilor de actiuni între societatile din diferite state membre ale Uniunii Europene
Prevederile în aceasta materie, cuprinse în Articolul 27(1), se aplica dupa data aderarii României la Uniunea Europeana si se refera la:

  • a) operatiunile de fuziune, divizare, divizare partiala, transferurilor de active si schimburilor de actiuni în care sunt implicate societati din doua sau mai multe state membre;
  • b) transferul sediului social al unei societati europene din România în alt stat membru, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2.157/2001 al Consiliului din 8 octombrie 2001 privind statutul societatii europene (SE), în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.435/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind statutul societatii cooperative europene (SCE).

Operatiunile de fuziune sau de divizare nu sunt transferuri impozabile pentru diferenta dintre pretul de piata al elementelor din activ si pasiv transferate si valoarea lor fiscala. Regula se aplica numai daca compania beneficiara calculeaza amortizarea si orice câstig sau pierdere, aferente activelor si pasivelor transferate, în concordanta cu dispozitiile care ar fi fost aplicate companiei cedente daca fuziunea, divizarea sau divizarea partiala nu ar fi avut loc.

În cazul în care provizioanele sau rezervele constituite au fost anterior deduse din baza impozabila de catre societatea cedenta si nu provin de la sediile permanente din strainatate, aceste provizioane sau rezerve pot fi preluate, în aceleasi conditii de deducere, de catre sediul permanent al societatii beneficiare situat în România, societatea beneficiara asumându-si astfel drepturile si obligatiile societatii cedente.

MODIFICARE adusa de OG 15/2012 la alineatul (7) al articolului 27(1)

Referitor la operatiunile mentionate la alin. (2) lit. a) (de fuziune, divizare, divizare partiala, transferurilor de active si schimburilor de actiuni în care sunt implicate societati din doua sau mai multe state membre), în situatia în care societatea cedenta înregistreaza pierdere fiscala,determinată  potrivit prezentului titlu, aceasta se recupereaza de catre sediul permanent al societatii beneficiare situat în România.

Atunci când o societate beneficiara detine o participatie la capitalul societatii cedente, veniturile societatii beneficiare provenite din anularea participatiei sale nu se impoziteaza în cazul în care participatia societatii beneficiare la capitalul societatii cedente este mai mare de 15%, respectiv 10%, începând cu data de 1 ianuarie 2009.

Costin Pietraru Costin Pietraru (1388 Posts)

Specialist Online - cinesunt


Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Legislatie
Costin Pietraru
@pcostin

Specialist Online - cinesunt

More in Legislatie

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact