Legislatie

OPANAF 1235/2012 – obligatiilor fiscale datorate bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, care se platesc in contul unic 55.02

OPANAF 1235/2012 – obligatiilor fiscale datorate bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, care se platesc in contul unic 55.02
Costin Pietraru

In Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 619/29.08.2012 a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 1.235/22.08.2012 pentru modificarea şi completarea OPANAF nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic.

Potrivit acestui act normativ, creanţele fiscale: „Impozit pe veniturile din drepturi de autor şi drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13 indice 1 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare” şi „Impozit pe veniturile rezultate din activităţi profesionale desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului civil” care nu au fost achitate de contribuabili până la data intrării în vigoare a prezentului ordin (29.08.2012) se vor achita în continuare în contul 20.47.01.01 „Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire”.

De asemenea, în acest ordin, a fost publicat nomenclatorul obligaţiilor fiscale datorate bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, care se plătesc în contul unic 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire”.

NOMENCLATORUL obligatiilor fiscale datorate bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, care se platesc in contul unic 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire”

Nr. crt. Denumirea creantei fiscale Temeiul legal
1 Contributia individuala de asigurari sociale retinuta de la asigurati Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

2 Contributia de asigurari sociale datorata pentru persoanele pentru care plata drepturilor se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare

3 Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata, cu modificarile ulterioare

4 Contributia de asigurari sociale datorata de angajator Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

5 Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorata de angajator Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 346/2002, republicata, cu modificarile ulterioare

6 Contributia pentru asigurari sociale de sanatate retinuta de la asigurati Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare

7 Contributia pentru asigurari sociale de sanatate datorata pentru persoanele pentru care plata drepturilor se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

8 Contributia de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele care se afla in concediu medical pentru incapacitate de munca din cauza de accident de munca sau boala profesionala, suportata de angajator, conform Legii nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si alte deduceri conform legislatiei specifice privind contributiile sociale Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

9 Contributia pentru asigurari sociale de sanatate datorata de pensionari pentru partea de venit care depaseste plafonul prevazut de lege Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

10 Contributia pentru asigurari sociale de sanatate datorata pentru persoanele care executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

11 Contributia individuala pentru asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani sau se afla in concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

12 Contributia pentru asigurari sociale de sanatate datorata de angajator Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

13 Contributia pentru concedii si indemnizatii datorata de persoanele aflate in somaj Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

14 Contributia pentru concedii si indemnizatii de la persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

15 Contributia individuala de asigurari pentru somaj retinuta de la asigurati Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare

16 Contributia de asigurari pentru somaj datorata de angajator Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare

17 Contributia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare

18 Contributia pentru asigurari sociale de sanatate datorata pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare

19 Contributia individuala de sanatate datorata pentru persoanele, cetateni straini, aflate in centrele de cazare in vederea returnarii ori expulzarii, precum si pentru persoanele, cetateni straini, victime ale traficului de persoane, care se afla in timpul procedurilor necesare stabilirii identitatii si sunt cazate in centrele special amenajate, potrivit legii Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

20 Contributia individuala de sanatate datorata pentru persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute la art. 105, 113 si 114 din Codul penal, precum si pentru persoanele care se afla in perioada de amanare sau intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

21 Contributia individuala de sanatate datorata pentru personalul monahal al cultelor recunoscute Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

22 Contributia individuala de sanatate datorata pentru persoanele, cetateni romani, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioada de cel mult 12 luni Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
23 Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de angajator pentru persoanele care se afla in concediu medical pentru incapacitate de munca, ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, suportata din Fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale (FAAMBP), conform Legii nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

24 Contributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri de drepturi de proprietate intelectuala Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
25 Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
26 Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
27 Contributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
28 Contributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
29 Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
30 Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venitul obtinut dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit titlului IV1 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, care nu genereaza o persoana juridica Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
31 Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. 13 lit. e) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
32 Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitati agricole prevazute la art. 71 lit. d) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

Sursa: Legestart

Costin Pietraru Costin Pietraru (1388 Posts)

Specialist Online - cinesunt


Share and Enjoy !

0Shares
0 0
View Comments (1)

1 Comment

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

More in Legislatie

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact