Legislatie

Proiect de ordin pentru aprobarea vectorului fiscal

Proiect de ordin pentru aprobarea vectorului fiscal
Costin Pietraru

pencil_color_2Prin modificările aduse art.153 alin.(9) din Codul fiscal prin Ordonanţa Guvernului nr.16/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, au fost definite categoriile de persoane ale căror fapte înscrise în cazierul fiscal atrag anularea înregistrării în scopuri de TVA a societăţilor comerciale. Astfel, anularea înregistrării în scopuri de TVA a societăţilor reglementate de Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se dispune dacă asociaţii majoritari sau, după caz, asociatul unic au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art.2 alin.(2) lit.a) din Ordonanţa Guvernului nr.75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Anterior acestei modificări, organele fiscale anulau înregistrarea în scopuri de TVA a societăţii comerciale, indiferent de procentajul pe care îl deţineau, în capitalul social al societăţii, asociaţii care aveau fapte înscrise în cazierul fiscal.
De asemenea, au fost introduse noi dispoziţii prin art.153 alin.(93) şi (94) din Codul fiscal, referitoare la îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA sau anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA.

Totodată, având în vedere şi măsurile organizatorice adoptate recent pentru organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin care s-au adus modificări denumirii organelor fiscale teritoriale şi structurii organelor de conducere
ale acestora, prin proiectul de procedură s-au modificat şi denumirile structurilor de conducere ale organelor fiscale implicate în aplicarea acestei proceduri.

Întrucât procedura de anulare a înregistrării în scopuri de TVA este aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA,
precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, este necesară înlocuirea acesteia cu o nouă procedură adaptată la noile prevederi legale.

Costin Pietraru Costin Pietraru (1388 Posts)

Specialist Online - cinesunt


Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Legislatie
Costin Pietraru
@pcostin

Specialist Online - cinesunt

More in Legislatie

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact