Legislatie

Proiect de ordin pentru modificarea formularelor pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de autoimpunere sau retinere la sursă

Proiect de ordin pentru modificarea formularelor pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de autoimpunere sau retinere la sursă
Costin Pietraru

ANAF a publicat pe siteul www.anaf.ro in categoria Legislaţie/ Transparenţă decizională un proiect de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.

Ca urmare a prevederilor Codului Fiscal, aplicabile începând cu 1 ianuarie 2013, a apărut necesitatea actualizării modelului şi conţinutului formularelor utilizate în prezent pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, cât şi a instrucţiunilor de completare a acestora.

In cazul impozitul pe profit, modificările legislative au fost:


 • posibilitatea unor categorii de contribuabili de a opta pentru declararea şi plata impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate, efectuate trimestrial;
 • modalitatea de stabilire a plăţilor anticipate, efectuate trimestrial, în cazul contribuabililor care au optat pentru declararea şi plata impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate, efectuate trimestrial sau care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară;
 • modalitatea de stabilire şi declarare a impozitului pe profit şi a plăţilor anticipate, precum şi modalitatea de recuperare a pierderii, în cazul persoanelor juridice supuse unor operaţiuni de reorganizare la nivel naţional sau implicaţi în operaţiuni transfrontaliere (divizări, fuziuni, transferuri de active etc.);
 • modalitatea de definitivare a impozitului pe profit anual în cazul persoanelor juridice străine şi persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică.

Proiectul de ordin propune:

 • modificarea instrucţiunilor formularului 100 „Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” privind modul de declarare şi stabilire a impozitului pe profit pentru veniturile realizate începând cu 1 ianuarie 2013, precum şi definitivarea impozitului pe profit anual pentru anul fiscal 2012, în cazul persoanelor juridice străine şi persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică;
 • modificarea conţinutului formularului 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit” prin introducerea unor rânduri suplimentare, pentru evidenţierea unor indicatori specifici cuprinşi la elemente similare veniturilor/cheltuielilor, în cazul contribuabililor care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, precum şi pentru evidenţierea pierderii transferate în cazul operaţiunilor de reorganizare;
 • modificarea formularului 104 „Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor”, prin includerea unei secţiuni C „Date privind definitivarea impozitului pe profit” care va cuprinde informaţii privind definitivarea impozitului pe profit anual în cazul persoanelor juridice străine şi persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică;
 • modificarea conţinutului formularului 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit” prin introducerea unor rânduri suplimentare, pentru evidenţierea unor indicatori specifici cuprinşi la elemente similare veniturilor/cheltuielilor, în cazul contribuabililor care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, precum şi pentru evidenţierea pierderii transferate în cazul operaţiunilor de reorganizare;
 • modificarea formularului 104 „Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor”, prin includerea unei secţiuni C „Date privind definitivarea impozitului pe profit” care va cuprinde informaţii privind definitivarea impozitului pe profit anual în cazul persoanelor juridice străine şi persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică;
 • introducerea metodei de declarare on-line, pentru formularul 104 „Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor”;
 • modificarea denumirii unor obligaţii din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat  şi din formularul 120 „Decont de accize” .

Totodată, având în vedere că Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008, prin care au fost aprobate modelul şi conţinutul unor formulare utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, a fost modificat şi completat în mod substanţial în perioada 2008-2012, ca urmare a modificărilor legislative introduse la nivelul Codului Fiscal şi Codului de Procedură Fiscală, pentru eliminarea dificultăţilor cu care se confruntă contribuabilii şi organele fiscale operative, generate de existenţa mai multor acte normative care reglementează domeniul şi de existenţa unor referinţe legislative repetate, care conferă un caracter greoi aplicării actelor normative, proiectul de ordin propune cuprinderea dispoziţiilor integrale, în vigoare, privind formularele de declaraţii şi instrucţiunile de completare şi nu numai a modificărilor prezentate mai sus.

Citeste aici proiectul de ordin cu anexe, nomenclator, caracterisiti de tipărire şi referat de aprobare.

Sursa: Finante Valcea

Costin Pietraru Costin Pietraru (1388 Posts)

Specialist Online - cinesunt


Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Legislatie
Costin Pietraru
@pcostin

Specialist Online - cinesunt

More in Legislatie

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact