Legislatie

Schimbare declaratie 098 si 088

Schimbare declaratie 098 si 088
Costin Pietraru

098Proiect OPANAF pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare fiscale utilizate de unele persoane impozabile in domeniul taxei pe valoarea adaugata

ART. 1 – Se aprobă modelul şi conţinutul formularului (098) „Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art.153 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal”, prevăzută în anexa nr.1.

ART. 2 – Instrucţiunile de completare a formularului menţionat la art.1 sunt prevăzute în anexa nr.2.

ART. 3 – Se aprobă modelul şi conţinutul formularului (088) „Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi capacităţii de a desfăşura activitate economică care implică operaţiuni din sfera TVA”, prevăzut în anexa nr.3.

ART. 4 – Formularul menţionat la art.1 se depune, însoţit de formularul menţionat la art.3, la organele fiscale competente de către societăţile comerciale care sunt înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal. Formularele menţionate la art.1 şi 3 se depun în aceeaşi zi cu depunerea, la oficiul registrului comerţului, a cererii de înmatriculare în registrul comerţului.

ART. 5 – (1) Formularul menţionat la art.3 se completează şi se depune de către societăţile, înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit dispoziţiilor art.153 alin.(1) lit.b) – c) sau alin.(91 ) din Codul fiscal, odată cu declaraţia de menţiuni (formular 010) sau odată cu „Cererea de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 153 alin.
(91 ) din Codul fiscal (formular 099)”, după caz.

ART.6 – (1) Formularul menţionat la art.3 se completează şi se depune de către persoanele impozabile, societăţi, înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, şi care sunt înregistrate în scopuri de TVA potrivit dispoziţiilor art.153 din Codul fiscal, la solicitarea organelor fiscale competente, formulată în temeiul prevederilor art.52 din Codul de procedură fiscală, în situaţii cum ar fi:
a) schimbarea sediului social;
b) schimbarea administratorilor şi/sau a asociaţilor.2
(2) Identificarea persoanelor impozabile, societăţi comerciale cărora urmează a li se solicita completarea şi depunerea formularului menţionat la art.3 se face lunar, de către organul fiscal competent, pe baza informaţiilor furnizate de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în baza protocolului de colaborare.
(3) Persoanele impozabile, societăţi comerciale înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, înregistrate în scopuri de TVA, la care organele fiscale constată modificări ale datelor primite potrivit alin.(2) faţă de datele existente în evidenţele fiscale cu privire la sediul social şi/sau la administratori şi/sau asociaţi, se notifică în vederea completării şi depunerii formularului menţionat la art.3.


ART. 7 – (1) Persoanele impozabile, societăţi comerciale înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, care solicită înregistrarea în scopuri de TVA şi care nu depun formularul menţionat la art.3, în condiţiile prevăzute la art.4 sau art. 5, după caz, se notifică în vederea completării şi depunerii acestui formular.

ART. 8 – Formularele menţionate la art.1 şi 3 se completează cu ajutorul programului informatic de asistenţă pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi care poate fi descărcat de pe pagina de internet www.anaf.ro.

ART. 9 – În sensul prezentului ordin, prin organ fiscal competent se înţelege, după caz:
a) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul social declarat în cererea de înmatriculare în registrul comerţului – pentru solicitarea înregistrării, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal;
b) organul fiscal în a cărui evidenţă este înregistrată persoana impozabilă ca plătitor de impozite şi taxe – în cazul celorlalte persoane impozabile.

ART. 10 – (1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată” din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Referirile la Legea nr.31/1990 din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 11 – Anexele nr. 1 – 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 12- Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, partea I şi se aplică începând cu data de 1 februarie 2015.

ART. 13 – Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili şi Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi unităţile subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Costin Pietraru Costin Pietraru (1388 Posts)

Specialist Online - cinesunt


Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Legislatie
Costin Pietraru
@pcostin

Specialist Online - cinesunt

More in Legislatie

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact