PFA

Ce obligatii fiscale au persoanele fizice in luna Aprilie?

Ce obligatii fiscale au persoanele fizice in luna Aprilie?
Costin Pietraru

calendarPana pe 1 aprilie 2013

 

 

Obligatia

Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate.

Cine plateste

Toti contribuabilii care utilizeaza un panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate intr-un loc public.

 

 

Obligatia

Prima rata a impozitului pe cladiri pentru anul 2013.

Cine plateste

Toti contribuabilii care au in proprietate o cladire situata in Romania, cu exceptiile prezentate in Codul Fiscal.

 

 

Obligatia

Prima rata a impozitului pe teren pentru anul 2013.

Cine plateste

Toti contribuabilii care au in proprietate teren situat in Romania, cu exceptiile prezentate in Codul Fiscal.

 

 

Obligatia

Prima rata a impozitului pe mijloace de transport pentru anul 2013.

Cine plateste

Toti contribuabilii care au in proprietate un mijloc de transport care trebuie inmatriculat in Romania, cu exceptiile prezentate in Codul Fiscal.

 

 

 

pana pe 10 aprilie 2013, inclusiv

 

 

Obligatia:

Taxa pentru servicii de reclama si publicitate.

Cine plateste

Orice persoana care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate in Romania, cu exceptia serviciilor de reclama si publicitate realizate prin mijloace de informare in masa scrise si audiovizuale. Taxa se plateste de catre prestatorul serviciului de reclama si publicitate.

 

 

Obligatia

Taxa hoteliera.

Cine plateste

Unitatile de cazare.

 

 

Pana la 15 aprilie 2013,  inclusiv:

 

 

Obligatia

Efectuarea platii cotei de contributii sociale pentru somaj pentru luna martie 2013.

Cine plateste

Asiguratii care au incheiat optional un contract de asigurare pentru somaj cu Agentia de ocupare a fortei de munca judeteana.

 

 

 

Obligatia:

Impozitul pe spectacole.

Cine plateste:

Orice persoana care organizeaza o manifestare artistica, o competitie sportiva sau alta activitate distractiva in Romania.

 

 

 

Obligatia:

Depunerea Situatia livrarilor de tigarete in luna .. anul .. pentru luna precendenta

Cine depune:

Antrepozitarii autorizati, operatorii inregistrati/ destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de astfel de produse.

 

 

 

 

Obligatia:

Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna  pentru luna precendenta

Cine depune:

Operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final. (alcoolul etilic si alte produse alcoolice)

 

 

 

Obligatia:

Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precendenta

Cine depune:

Destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile

 

 

 

Obligatia:

Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse energetice pentru luna precendenta

Cine depune:

Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final.

 

 

 

Obligatia:

Depunerea Evidentei achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precendenta.

Cine depune:

Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii.

 

 

 

Obligatia:

Depunerea situatiei cu privire la produsele accizabile pentru luna precendenta.

Cine depune:

Antrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare produse accizabile, precum si terminalul petrolier cu iesire in port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operatiunile desfasurate in incinta acestuia.

 

 

 

Obligatia:

Depunerea jurnalelor privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie pentru luna precendenta.

Cine depune:

Antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare.

 

 

 

Obligatia:

Depunerea jurnalelor privind achizitiile/  livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/ navigatie pentru luna precendenta.

Cine depune:

Antrepozitarii autorizati pentru depozitare.

 

 

 

 

Pana la 25 aprilie 2013, inclusiv:

 

Obligatia:

Calcularea si virarea impozitului pe profit pentru trimestrul I 2013

Cine plateste:

Contribuabilii platitori de impozit pe profit care aplica sistemul de calcul trimestrial al impozitului pe profit.

 

 

 

Obligatia:

Calcularea, virarea si declararea impozitului aferent veniturilor din salarii, precum si impozitul retinut la sursa potrivit art. 52 alin. (1) lit. d), pentru trimestrul I 2013.

Cine plateste:

Persoanele fizice care au calitatea de angajator.

 

 

 

Obligatia:

Plata taxei anuale pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc, aferenta trimestrului urmator.

Cine plateste:

Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activitatii cazinourilor si jocurile tip slot-machine.

 

 

 

 

Obligatia

Depunerea Declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale pentru luna martie 2013.

Cine depune

Platitorii de venit, pentru asiguratii care obtin venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, din drepturi de autor si drepturi conexe sau din desfasurarea activitatii in baza contractelor / conventiilor incheiate potrivit Codului Civil.

 

 

 

Obligatia

Efectuarea platii cotei de contributie la pensie catre CNPP pentru luna martie 2013.

Cine plateste

Asiguratii in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale care se regasesc in una dintre situatiile mentionate in L 263/2010.

 

 

 

 

Obligatie de plata

Efectuarea platii cotei de contributie pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate catre FNUASS pentru luna martie 2013.

Cine plateste

Asiguratii care au incheiat contract de asigurare pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate.

 

 

 

Obligatia:

Efectuarea platilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trim. I 2013

Cine depune:

Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arendare, precum si venituri din activitati agricole conform C.F. art. 71

 

 

 

Obligatia:

Varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate.

Cine plateste:

Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel putin 50 de angajati, care nu au angajat persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati si au optat sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap.

 

 

 

Obligatia:

Accizele pentru luna martie 2013.

Cine plateste:

Orice platitor de accize cu exceptia destinatarului inregistrat care primeste doar ocazional produse accizabile.

 

 


Obligatia:

Declararea impozitului pe titeiul din productia interna pentru luna martie 2013.

Cine depune:

Toti operatorii economici platitori de impozit la titeiul din productia interna.

 

 

 

 

Obligatia:

Depunerea Declaratiei privind obligatiile la Fondul de Mediu si plata obligatiilor corespunzatoare.

Cine depune:

1. Operatorii economici colectori si / sau valorificatori de deseuri (3% din veniturile realizate din vanzare deseuri si bunuri destinate dezmembrarii)

2. Operatorii economici detinatori de surse stationare a caror utilizare afecteaza mediul (taxa pe emisiile de poluanti in atmosfera).

3. Operatorii economici care le introduc pe piata nationala substante periculoase pentru mediu (2% din valorificarea acestora)

 

 

 

Obligatia:

Plata ecotaxei, in valoare de 0,1 lei/bucata, aplicata pungilor si sacoselor pentru cumparaturi fabricate din materiale obtinute din materiale neregenerabile.

Cine plateste:

Operatorii economici care introduc pungile si sacosile pe piata nationala.

 

 

 

Obligatia:

Plata impozitului retinut la sursa in luna martie 2013.

Cine plateste:

Platitorii  de urmatoarele venituri:

a) din drepturi de proprietate intelectuala;

b) din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile si a contractelor de agent;

c) din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;

d) obtinut de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit titlului  IV^1, care nu genereaza o persoana juridica.

– din premii si jocuri de noroc

– obt. de nerezidenti

– din alte surse

 

 

 

Obligatia:

Depunerea Declaratiei 104 privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor aferente trimestrului I 2013

Cine depune:

Asociatul desemnat pentru indeplinirea obligațiilor in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica constituita intre contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. c) si e) din Codul Fiscal.

 

 

 

 

Obligatia:

 Depunerea Declaratiei 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat.

Cine depune:

-lunar – contribuabilii prevazuti in OPANAF 101/2008,  anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.1.

-alte termene – contribuabilii prevazuti in OPANAF 101/2008,  anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.4

 

 

 

 

Obligatia:

Depunerea Declaratiei 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate.

Cine depune:

-persoanele fizice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente;

 

 

 

Obligatia:

Depunerea Declaratiei 224 privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoane fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania, pentru luna martie 2013.

Cine depune:

Persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in Romania si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania.

 

 

 

Obligatia:

Retinerea, declararea si plata impozitului pe dividende.

Cine depune:

Persoana juridica romana care plateste dividende catre o persoana juridica / fizica romana / straina in cursul lunii martie 2013.

 

 

 

Obligatia:

Retinerea, declararea si plata impozitului pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti.

Cine depune:

Rezidentul care plateste un venit impozabil conform prevederilor Titlului V din Codul Fiscal catre un nerezident in cursul lunii martie 2013.

 

 

 

 

PFA-urile platitoare de TVA depun si urmatoarele declaratii:

 

 

pana la 5 aprilie 2013,  inclusiv:

 

Obligatia:

Declaratia de mentiuni 092 privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania.

Cine depune:

Persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, care au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in luna martie 2013 si sunt obligate sa-si modifice perioada fiscala devenind platitori de TVA lunar.

 

 

 

Pana la 10 aprilie 2013,  inclusiv:

 

Obligatia:

Declaratia de mentiuni 096 privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in conditiile art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal, in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153.

Cine depune:

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 cu perioada fiscala luna calendaristica, care solicita scoaterea din evidenta a platitorilor de TVA Reglementare: Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; OPANAF nr. 53/2012.

 

 

Obligatia:

Depunerea Decontului 300 de TVA.

Cine depune:

Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 153 C.F. Lunar, trimestrial, semestrial, anual – dupa caz (vezi instructiunile de completare din formular)

 

 

Atentie! 

Decontul se depune si de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenta ca platitor de TVA conform art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal pana la 11  martie 2013;

 

 

Obligatia:

Depunerea Decontului special 301 de TVA  pentru luna martie 2013.

Cine depune:

Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA, conform art. 153 indice 1 din Codul Fiscal si care au efectuat: achizitii intracomunitare in luna martie 2013, achizitii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi pentru care se datoreaza TVA, contribuabilii care au efectuat achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum si pentru contribuabilii neinregistrati si care nu au obligatia inregistrarii, care au efectuat achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile. Reglementare: art. 156 indice 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; OPANAF nr. 30/2011;

 

 

 

Obligatia:

Depunerea Declaratiei 307 privind sumele rezultate din ajustarea TVA.

Cine depune:

P ersoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) – e) Cod Fiscal. Reglementare: art. 156^3 Cod Fiscal; OPANAF nr. 640/2012;

 

 

 

Obligatia:

Declaratia 311 privind TVA datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal.

Cine depune:

Se depune pana la 25 inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a intervenit exigibilitatea taxei, de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal, pentru declararea si plata TVA aferenta: livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii efectuate si/sau achizitiilor de bunuri si/sau de servicii efectuate ulterior anularii codului de inregistrare in scopuri de TVA. Reglementare: OPANAF nr. 418/2012.

 

 

 

Obligatia:

Depunerea Declaratiei recapitulative 390 privind livrarile / achizitiile /prestarile intracomunitare de bunuri  pentru luna martie 2013.

Cine depune:

Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F.

 

 

 

Obligatia:

Depunerea Declaratiei informative 394 privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazuta la art. 156^1 din C.F.)

Cine depune:

-Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) și alin. (7) din C.F., pt. operatiuni impozabile in Romania, cf. art. 126 alin. (1).

-Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, cf. art. 153 din C.F., care realizeaza in Romania, de la pers. impozabile inreg. in scopuri deTVA in Romania, achizitii de bunuri sau servicii taxabile.

 

 

 

Obligatia:

Depunerea Notificarii 097 privind incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare.

Cine depune:

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, care au obligatia sa notifice organele fiscale cu privire incetarea aplicarii acestui sistem, potrivit art. 1563 alin. (12).

 

 

Alte declaratii

 

pana pe 10 aprilie 2013

 

Obligatia

Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni 070 pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere.

Cine depune:

Persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire. Reglementare: art. 152 alin. (6) Cod Fiscal; OMEF nr. 262/2007;

 

 

 

Obligatia

Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni 020 pentru persoane fizice romane.

Cine depune:

-Persoanele fizice romane care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire. Reglementare: art. 152 alin. (6) Cod Fiscal; OMEF nr. 262/2007;

-Persoanele fizice, altele decat persoanele fizice romane care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire. Reglementare: art. 152, alin. (6) Cod Fiscal; OMEF nr. 262/2007;

 

 

Pana pe 30 aprilie

 

Obligatia

Depunerea Decontului 120 privind accizele pentru anul 2012.

Cine depune:

Operatorii economici platitori de accize.

 

 

Obligatia

Decontul 130 privind impozitul la titeiul din productia interna pentru anul 2012.

Cine depune:

Operatorii economici platitori de impozit la titeiul din productia interna.

 

Costin Pietraru Costin Pietraru (1388 Posts)

Specialist Online - cinesunt


Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

PFA
Costin Pietraru
@pcostin

Specialist Online - cinesunt

More in PFA

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact