Stiri

Cum rambursam TVA din state membre ale UE

Cum rambursam TVA din state membre ale UE
Costin Pietraru

monedeIn Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68/28.01.2014, a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) nr. 59/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 3/2010 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată (TVA) achitate de către persoanele impozabile stabilite în România pentru importuri şi achiziţii de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene.

Potrivit dispoziţiilor art. 147^2 alin. (2) din Legea nr. 57172003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile pct. 49^1 din normele metodologice de aplicare a Titlului VI „Taxa pe valoarea adăugată” din acelaşi act normativ, persoana impozabilă stabilită în România, poate beneficia de rambursarea TVA aferentă importurilor achiziţiilor de bunuri/servicii, efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene.

 

Bunuri şi servicii pentru care se poate solicita rambursarea TVA

Persoanele impozabile stabilite în România care efectuează importuri şi achiziţii de bunuri/servicii în alt stat membru pot solicita rambursarea TVA pentru următoarele categorii de bunuri şi servicii achiziţionate care trebuie descrise în cererea de rambursare, formularul 318, conform următoarelor coduri:

 • 1. combustibil;
 • 2. închiriere de mijloace de transport;
 • 3. cheltuieli legate de mijloacele de transport;
 • 4. taxe rutiere de acces şi taxa de utilizare a drumurilor;
 • 5. cheltuieli de deplasare (cu taxiul sau mijloace de transport public);
 • 6. cazare;
 • 7. servicii de catering şi restaurant;
 • 8. acces la târguri şi expoziţii;
 • 9. cheltuieli pentru produse de lux, activităţi de divertisment şi spectacole;
 • 10. alte bunuri livrate si servicii prestate.

Atenţie! În cazul în care se utilizează codul 10, se specifică natura bunurilor livrate şi a serviciilor prestate.

Pentru a fi eligibilă pentru rambursare în statul membru de rambursare, persoana impozabilă stabilită în România trebuie să efectueze operaţiuni care dau dreptul de deducere în România. În cazul în care persoana impozabilă efectuează în România atât operaţiuni care dau drept de deducere, cât şi operaţiuni care nu dau drept de deducere, statul membru de rambursare poate rambursa numai acea parte din TVA rambursabilă care corespunde operaţiunilor cu drept de deducere.

Dreptul la rambursarea taxei aferente achiziţiilor efectuate în alt stat membru este determinat conform legislaţiei din statul membru de rambursare.

 

Operaţiuni care fac obiectul rambursării TVA

Cererea de rambursare a TVA se referă la următoarele operaţiuni:

a) achiziţii de bunuri sau servicii care au fost facturate pe parcursul perioadei de rambursare, cu condiţia ca TVA să fi devenit exigibilă înaintea sau la momentul facturării sau pentru care TVA a devenit exigibilă pe parcursul perioadei de rambursare, cu condiţia ca achiziţiile să fi fost facturate înainte ca TVA să devină exigibilă;

b) importul de bunuri efectuat pe parcursul perioadei de rambursare.

De asemenea, cererea de rambursare poate să se refere la facturi sau documente de import care nu au fost acoperite de cererile de rambursare precedente şi care privesc operaţiuni finalizate pe parcursul anului calendaristic în cauză.


Perioada de rambursare este de maximum un an calendaristic şi de minimum 3 luni calendaristice. Cererile de rambursare pot viza o perioadă mai mică de 3 luni numai în cazul în care aceasta reprezintă perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic.

În cazul în care cererea de rambursare vizează o perioadă de rambursare mai mică de un an calendaristic, dar mai mare de 3 luni, cuantumul TVA pentru care se solicită o rambursare nu poate fi mai mic de 400 euro sau echivalentul acestei sume în moneda naţională a statului de rambursare.

Dacă cererea de rambursare se referă la o perioadă de rambursare de un an calendaristic sau la perioada rămasă dintr-un an calendaristic, cuantumul TVA nu poate fi mai mic de 50 euro sau echivalentul acestei sume în moneda naţională a statului de rambursare.

 

Procedura de solicitare a rambursarii TVA 

Cererea de rambursare a TVA pentru persoanele impozabile stabilite în România, formular 318, se depune în format electronic la organul fiscal competent din România, prin intermediul portalului electronic pus la dispoziţie de ANAF, cel târziu până la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmează perioadei de rambursare

Atenţie! Cererea se consideră că a fost depusă în condiţiile în care solicitantul a furnizat toate informaţiile cerute.

În vederea completării Cererii de rambursare a TVA pentru persoanele impozabile stabilite în România, formular 318, contribuabilii trebuie să deţină un certificat digital calificat obţinut în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică de la furnizorii acreditaţi şi să se înregistreze pe portalul ANAF.

Cererea depusă iniţial se rectifică prin depunerea unei noi cereri, pe acelaşi format, bifând căsuţa corespunzătoare de pe formular. În cazul în care o cerere iniţială se rectifică, se înscrie în căsuţa corespunzătoare numărul de referinţă al cererii iniţiale.

În cererea rectificativă se rectifică facturile/documentele de import care au fost acoperite de o cerere de rambursare precedentă. Cererea rectificativă nu trebuie să conţină facturi/documente de import noi.

Important! Se completează câte o cerere rectificativă pentru fiecare perioadă de raportare pentru care se operează rectificări.

Organul fiscal competent din România nu înaintează cererea statului membru de rambursare în cazul în care, pe parcursul perioadei de rambursare, solicitantul se încadrează în oricare dintre situaţiile următoare:

 • nu este persoană impozabilă în sensul TVA;
 • efectuează numai livrări de bunuri sau prestări de servicii care sunt scutite de TVA fără drept de deducere în temeiul art. 141 din Codul Fiscal;
 • beneficiază de scutirea pentru întreprinderi mici prevăzută la art. 152 din Codul Fiscal.

Sursa: Finante Valcea

Costin Pietraru Costin Pietraru (1388 Posts)

Specialist Online - cinesunt


Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Stiri
Costin Pietraru
@pcostin

Specialist Online - cinesunt

More in Stiri

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact