Stiri

Cum se îndreapta erorile cuprinse în declaraţiile fiscale?

Cum se îndreapta erorile cuprinse în declaraţiile fiscale?
Costin Pietraru

ANAF a propus Ordinul nr.144/2012  pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor cuprinse în declaraţiile fiscale în cazul depunerii de către contribuabili a unei declaraţii rectificative, trimis spre publicare în Monitorul Oficial.

Art. 1  

Se aproba Procedura de îndreptare a erorilor cuprinse în declaratiile fiscale în cazul depunerii de catre contribuabili a unei declaratii rectificative, prevazuta în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2  
Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, Directia Generala  a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii, administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti  si directiile generale ale finantelor publice judetene vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3
Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. Procedura de îndreptare a erorilor cuprinse în declaratiile fiscale în cazul depunerii de catre contribuabili a unei declaratii rectificative

I. Dispozitii generale

1.1. Prezenta procedura  de îndreptare a erorilor se aplica  în situatia în care contribuabilul corecteaza  declaratiile fiscale conform prevederilor art. 84 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura  fiscala, republicata, cu modificarile  si completarile ulterioare, denumita în continuare Cod de procedura fiscala, prin depunerea la organul fiscal competent pentru administrarea obligatiilor fiscale a declaratiilor fiscale rectificative cu suplimentarea/diminuarea obligatiei fiscale initial declarata.

1.2. Compartimentul gestiune registrul contribuabili  si declaratii fiscale din cadrul organului fiscal    primeste declaratiile fiscale rectificative  si le înregistreaza  în aplicatia informatica DECIMP;

1.3. Dupa  prelucrare, compartimentul gestiune registrul contribuabili  si declaratii fiscale transmite declaratiile rectificative compartimentului cu atributii de evidenta  pe platitori, pe baza Notei de corectie în cazul declaratiilor rectificative cu suplimentare/diminuare de obligatii fiscale, prevazuta  de reglementarile legale privind organizarea
evidentei pe platitori.

1.4. Urmare depunerii de catre contribuabili a declaratiilor rectificative prin care se îndreapta erorile din declaratiile fiscale initiale, compartimentul cu atributii de evidenta pe platitori efectueaza corectarea evidentei fiscale.

1.5. Compartimentul cu atributii de evidenta pe platitori verifica în evidentele fiscale înregistrarea sumelor rezultate în urma prelucrarii titlurilor de creanta  mentionate la punctul 1.1.

 

II. Procedura de îndreptare a erorilor cuprinse în declaratiile fiscale ca urmare a depunerii de catre contribuabili a unei declaratii rectificative cu diminuare de obligatie fiscala

2.1.    În situatia depunerii de catre contribuabili a unei declaratii rectificative cu diminuare de obligatie fiscala, dobânzile  si penalitatile de întârziere se datoreaza numai pentru suma rezultata dupa corectare sau modificare, începând cu ziua imediat urmatoare scadentei obligatiei fiscale si pâna la data stingerii acesteia inclusiv.


2.2. În vederea stabilirii obligatiilor fiscale accesorii datorate pâna  la data stingerii inclusiv, compartimentul cu atributii de evidenta pe platitori procedeaza la reanalizarea, în sistem informatic, a stingerilor pentru obligatia fiscala  rectificata  astfel cum a fost diminuata, cu platile efectuate.

2.3. Diferentele de obligatii fiscale accesorii stabilite în urma recalcularii obligatiilor fiscale accesorii ca urmare a reanalizarii stingerilor, se individualizeaza  de catre compartimentul cu atributii de evidenta  pe platitori în Decizia de impunere privind obligatiile fiscale accesorii stabilite în urma îndreptarii erorilor în cazul depunerii de catre
contribuabili a unei declaratii rectificative, conform modelului prezentat în anexa, care face parte integranta din prezenta procedura, decizie ce constituie titlu de creanta.

2.4. Decizia de impunere privind obligatiile fiscale accesorii stabilite în urma îndreptarii erorilor cuprinse în declaratiile fiscale în cazul depunerii de catre contribuabili a unei declaratii rectificative, se întocmeste de catre compartimentul cu atributii de evidenta pe platitori, în 2 exemplare  si este însotita de fisa pe platitor initiala, fisa rezultata în urma reanalizarii  si fisa pe platitor corectata. Decizia se avizeaza de  seful compartimentului  si se
aproba de conducatorul unitatii fiscale.

2.5. Decizia prevazuta  la pct. 2.4. se comunica  de catre organul fiscal competent contribuabilului, potrivit prevederilor art. 44 din Codul de procedura fiscala, iar un exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.

2.6. În situatia în care, dupa îndreptarea erorilor  si efectuarea operatiunii de corectie în evidenta fiscala, rezulta  sume achitate în plus aferente obligatiei fiscale rectificate, compartimentul cu atributii de evidenta pe platitori poate constata compensarea, din oficiu sau la cerere, cu alte obligatii fiscale neachitate, dupa cum urmeaza:

  • a) pentru obligatiile fiscale nascute anterior datei la care a fost depusa  declaratia fiscala rectificativa, data stingerii prin compensare este data depunerii la organul fiscal a declaratiei fiscale rectificative, conform prevederilor art. 116 alin (5) lit.e) din Codul de procedura fiscala.
  • b) pentru obligatiile fiscale nascute ulterior datei la care a fost depusa  declaratia fiscala  rectificativa, data stingerii prin compensare este, pentru fiecare obligatie fiscala, scadenta acesteia, conform prevederilor art. 116 alin (4)  din Codul de procedura fiscala.

 

III. Procedura de îndreptare a erorilor cuprinse în declaratiile fiscale ca urmare a depunerii de catre contribuabili a unei declaratii rectificative cu suplimentare de obligatie fiscala

3.1. În situatia depunerii de catre contribuabili a unei declaratii rectificative cu suplimentare de obligatie fiscala, obligatiile fiscale accesorii se datoreaza  si se calculeaza începând cu ziua imediat urmatoare scadentei obligatiei fiscale pentru care s-a stabilit diferenta  si pâna  la data stingerii acesteia inclusiv, prin orice modalitate de stingere prevazuta de lege.

3.2. În vederea stabilirii obligatiilor fiscale accesorii datorate pâna  la data stingerii inclusiv, compartimentul cu atributii de evidenta pe platitori procedeaza la reanalizarea, în sistem informatic, a stingerii obligatiilor fiscale, astfel cum au fost suplimentate.

3.3. Diferentele de obligatii fiscale accesorii stabilite în urma recalcularii acestora se individualizeaza în Decizia de impunere privind obligatiile fiscale accesorii stabilite în urma îndreptarii erorilor cuprinse în declaratiile fiscale în cazul depunerii de catre contribuabili a unei declaratii rectificative.

3.4. Decizia de impunere privind obligatiile fiscale accesorii stabilite în urma îndreptarii erorilor cuprinse în declaratiile fiscale în cazul depunerii de catre contribuabili a unei declaratii rectificative se întocmeste de catre compartimentul cu atributii de evidenta pe platitori, în 2 exemplare  si este însotita de fisa pe platitor initiala, fisa rezultata în urma reanalizarii  si fisa pe platitor corectata. Decizia se avizeaza de  seful compartimentului  si se
aproba de conducatorul unitatii fiscale.

3.5. Decizia prevazuta  la pct. 3.4. se comunica  de catre organul fiscal competent contribuabilului potrivit prevederilor art.  44 din Codul de procedura fiscala, iar un exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.

3.6. Pentru obligatiile fiscale de plata  cuprinse în decizia prevazuta  la pct. 3.4.,termenul de plata este cel stabilit potrivit art. 111 alin. (2) din Codul de procedura fiscala

Sursa: ANAF

Costin Pietraru Costin Pietraru (1388 Posts)

Specialist Online - cinesunt


Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Stiri
Costin Pietraru
@pcostin

Specialist Online - cinesunt

More in Stiri

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact