Stiri

Ministerul de Finante doreste un mediu mai relaxat?

Ministerul de Finante doreste un mediu mai relaxat?
Costin Pietraru

ziare_finanteMinisterul Finanţelor Publice a lansat astăzi, în dezbatere publică, un proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscale.

 

In principal se doreste îmbunătăţirea relaţiei contribuabililor cu organele fiscale, prin introducerea posibilităţii comunicării în format electronic, precum şi măsuri de sprijin pentru agricultorii care au înregistrat pierderi din cauza unor calamităţi provocate de condiţiile meteorologice nefavorabile.

Astfel, în scopul dezvoltării unui sistem de comunicare electronică între contribuabili şi organele fiscale, proiectul de act normativ introduce posibilitatea emiterii şi comunicării actelor administrative fiscale şi a altor acte procedurale (notificări, înştiinţări, certificate de atestare fiscală, etc.) şi în formă electronică. Rolul acestei măsuri este de a crea posibilitatea comunicării în timp real a declaraţiilor, a cererilor şi a altor documente pe care contribuabilii le depun la organele fiscale, precum şi asigurarea unei procesări mai rapide a acestora, comparativ cu cele depuse în format pe hârtie.

De asemenea, proiectul de act normativ prevede transmiterea, în format electronic, de către ANAF, la solicitarea altor autorităţi publice, a documentelor privind situaţia fiscală a contribuabililor. Astfel, nu va mai fi necesară deplasarea contribuabilului pentru preluarea şi depunerea documentelor solicitate de autorităţile publice. De exemplu, în anul 2013, administraţiile fiscale au eliberat contribuabililor aproximativ 5,5 milioane de adeverinţe de venit tiparite. Această măsură are ca efect reducerea costurilor de administrare fiscală şi asigurarea celerităţii în soluţionarea cererilor contribuabililor.

Pentru persoanele fizice, se creează baza legală în vederea dezvoltării procedurilor de utilizare a altor instrumente de identificare decât certificatul digital calificat, respectiv, cele de tip utilizator parolă, telefon mobil, digipass sau alte dispozitive stabilite ulterior la nivel de ordin al ministrului. Aceste mijloace de comunicare electronică vor putea fi folosite şi de către administraţia locală în relaţia cu contribuabilul.

„Simplificarea procedurilor administrative şi îmbunătăţirea relaţiei contribuabililor cu Fiscul sunt măsuri necesare pentru sprijinirea mediului de afaceri prin diminuarea costurilor de conformare la plată”, consideră ministrul Finanţelor Publice, Ioana-Maria Petrescu.

Un alt capitol al proiectului de act normativ vizează sprijinirea agricultorilor şi a asociaţiilor agricole care au înregistrat pagube, în cursul anului 2013, din cauza fenomenelor meteorologice nefavorabile sau extreme.


Astfel, se diminuează, proporţional cu gradul de calamitate al producţiei agricole, impozitul pe venitul din activităţi agricole datorat pentru anul fiscal 2013 de contribuabilii care au desfăşurat activităţi agricole individual sau în asociere, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

  • a) impozitul a fost stabilit pe bază de norme de venit;
  • b) pentru producţia agricolă nu au fost încheiate poliţe de asigurare;
  • c) producţia a fost calamitată în proporţie de peste 30%. Gradul de calamitate se dovedeşte cu documentul emis de autoritatea competentă, în condiţiile legii.

Un alt punct al proiectului de act normativ se referă la flexibilizarea condiţiilor de acordare şi menţinere a eşalonărilor la plată a obligaţiilor bugetare. Proiectul prevede extinderea ariei creanţelor care pot fi eşalonate la plată, incluzând în această categorie:

  • creanţele stabilite de alte organe şi transmise spre recuperare ANAF
  • Diferenţele de obligaţii fiscale stabilite prin declaraţii rectificative.

Această măsură reprezintă o relaxare a condiţiilor de acordare şi menţinere a eşalonării la plată. Scopul acestei măsuri este, pe de o parte, creşterea gradului de recuperare a obligaţiilor fiscale deţinute de către contribuabil, iar pe de altă parte, sprijină menţinerea activităţii contribuabililor viabili din punct de vedere economic.

De asemenea, vor fi reglementare situaţiile în care contribuabilul solicită înlocuirea sau redimensionarea garanţiei, iar soldul sumelor rămase din eşalonare este inferior plafonului reglementat de ordonanţă (de până la 5.000 lei în cazul persoanelor fizice şi, respectiv, 20.000 lei în cazul persoanelor juridice). Astfel, se propune ca în aceste situaţii, organul fiscal să procedeze la eliberarea garanţiilor, întrucât contribuabilii aflaţi în situaţii similare care solicită eşalonarea sumelor al căror cuantum este sub plafon, nu trebuie să depună garanţii.

Prin eliberarea garanţiilor de către organul fiscal, acestea pot fi utilizate de către contribuabili pentru dezvoltarea activităţii.

Totodată, proiectul de act normativ reglementează o excepţie în privinţa obligaţiei de desemnare a unui împuternicit de către contribuabilii care au obligaţii declarative şi nu au un domiciliu fiscal în România. Măsura adoptată are ca efect reducerea costurilor administrative pentru investitorii transfrontalieri, care au o pondere importantă pe piaţa de capital .

Proiectul de Ordonanţă de Urgenţă propune ca plăţile efectuate în contul de venituri al bugetului local în perioada 2009-2012, pentru impozitul pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici, să stingă obligaţiile fiscale înregistrate în evidenţele ANAF, datorate de către aceşti contribuabili pentru venitul din activitatea independentă respectivă.

Ministerul Finanţelor Publice se va consulta cu reprezentanţii mediului de afaceri şi cu cei ai structurilor asociative asupra proiectului de Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscale.

Sursa: Comunicat MFP

Costin Pietraru Costin Pietraru (1388 Posts)

Specialist Online - cinesunt


Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Stiri
Costin Pietraru
@pcostin

Specialist Online - cinesunt

More in Stiri

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact