Stiri

OUG 25/2013 rescrie regulile jocului in lumea publicitatii

OUG 25/2013 rescrie regulile jocului in lumea publicitatii
Costin Pietraru

Guvernul reglementeaza printr-o ordonanta de Guvern soarta a mii de oameni care activeaza in lumea publicitatii. In Monitorul Oficial Partea I nr. 208/2013 a fost publicata OUG 25/2013 pentru modificarea si completarea magnifier nr. 504/2002.

Orice achizitionare de spatiu publicitar televizat nu poate fi facuta de un intermediar decat in numele si pe seama beneficiarului final al publicitatii televizate.
Orice oferte de pret pentru achizitionarea publicitatii televizate, prezentate de intermediarii prevazuti la alin. (1) beneficiarilor finali ai publicitatii televizate, vor fi in mod obligatoriu confirmate in prealabil in scris cu radiodifuzorul. In scopul obtinerii acestei confirmari, intermediarii vor prezenta radiodifuzorilor mandatele scrise acordate de beneficiarii finali ai publicitatii televizate pentru care solicita ofertele de pret.
Obiectul achizitionarii prevazute la alin. (1) va fi platit direct de catre beneficiarul final al publicitatii televizate radiodifuzorului, in baza facturii ce va fi emisa de radiodifuzor catre beneficiarul final al publicitatii televizate. Orice rabat sau avantaj tarifar, indiferent de natura acestuia, acordat de catre radiodifuzor, trebuie sa figureze pe factura emisa beneficiarului final al publicitatii televizate.

Pentru cei care nu lucreaza in lumea publicitatii: regiile de publicitate nu vor mai putea sa vanda publicitate pentru TV decat in conditiile descrise mai sus. O nisa a business-ului privat dispare printr-o simpla ordonanta.

Actul de lege complet:

Art. I

Legea audiovizualului nr. 504/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 29^1, cu urmatorul cuprins:

„Art. 29^1
(1) Orice achizitionare de spatiu publicitar televizat nu poate fi facuta de un intermediar decat in numele si pe seama beneficiarului final al publicitatii televizate.

(2) Orice oferte de pret pentru achizitionarea publicitatii televizate, prezentate de intermediarii prevazuti la alin. (1) beneficiarilor finali ai publicitatii televizate, vor fi in mod obligatoriu confirmate in prealabil in scris cu radiodifuzorul. In scopul obtinerii acestei confirmari, intermediarii vor prezenta radiodifuzorilor mandatele scrise acordate de beneficiarii finali ai publicitatii televizate pentru care solicita ofertele de pret.

(3) Obiectul achizitionarii prevazute la alin. (1) va fi platit direct de catre beneficiarul final al publicitatii televizate radiodifuzorului, in baza facturii ce va fi emisa de radiodifuzor catre beneficiarul final al publicitatii televizate. Orice rabat sau avantaj tarifar, indiferent de natura acestuia, acordat de catre radiodifuzor, trebuie sa figureze pe factura emisa beneficiarului final al publicitatii televizate.

(4) Intermediarii prevazuti la alin. (1) nu pot sa primeasca alta plata sau contraprestatie decat cea care le este platita de catre beneficiarul final al publicitatii televizate in vederea remunerarii serviciilor prestate si nici vreun avantaj material, indiferent de natura acestuia, din partea beneficiarului.

(5) Orice act juridic incheiat cu incalcarea dispozitiilor prezentului articol este nul.”


2. Articolul 51 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 51

(1) Procedura si conditiile de eliberare si modificare a licentei audiovizuale se stabilesc prin decizie a Consiliului. Solicitantii au obligatia sa depuna declaratii notariale, emise la momentul solicitarii licentei audiovizuale, prin care societatea comerciala care solicita acordarea licentei, precum si fiecare asociat sau actionar care detine o cota mai mare de 20% din capitalul social ori din drepturile de vot ale unei societati titulare de licenta audiovizuala declara pe propria raspundere daca este investitor sau actionar direct ori indirect la alte societati comerciale de comunicatie audiovizuala, cu precizarea procentului detinut din capitalul social al acestora, precum si sa depuna certificate fiscale din care sa rezulte ca, la data solicitarii licentei audiovizuale, societatea care solicita acordarea licentei nu inregistreaza obligatii restante la bugetul de stat.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) se poate acorda sau modifica licenta in cazul in care societatea inregistreaza obligatii restante la bugetul de stat, dar beneficiaza de inlesniri sau reesalonari la plata acestora. In aceasta situatie, societatea este obligata sa depuna dovada acordarii acestor facilitati.”

3. La articolul 56, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 56

(1) Licenta audiovizuala analogica sau digitala poate fi cedata catre un tert numai cu acordul Consiliului, nu mai devreme de un an de la data intrarii in difuzare, cu asumarea de catre noul titular a tuturor obligatiilor decurgand din licenta si cu prezentarea certificatelor fiscale din care sa rezulte ca la data solicitarii acordului Consiliului pentru cedarea licentei nici societatea titulara cedenta a licentei si nici societatea cesionara nu inregistreaza obligatii restante la bugetul de stat.”

Art. II

Legea audiovizualului nr. 504/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.


IAA România propune modificari in aceasta ordonanta care sa asigure clienților de publicitate dreptul constituțional de a decide liber asupra partenerilor contractuali, păstrând astfel libertatea de a semna contractele de achiziție de spațiu TV direct sau prin intermediar, cu respectarea prevederilor legate de transparență financiară.

Acest act normativ publicat, fără niciun temei, în regim de urgență aduce grave prejudicii industriei de marketing și comunicare din România reprezentând totodată un fapt fără precedent prin intervenția brutală și neconstructivă a statului într-un domeniu de afaceri integral privat.

Prin prevederile sale actuale, total nefuncționale și anticoncurențiale, OUG 25 face ca toate categoriile de jucători din piața de publicitate să piardă.

Citeste propunerea IAA

Costin Pietraru Costin Pietraru (1388 Posts)

Specialist Online - cinesunt


Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

More in Stiri

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact