Stiri

Statutului juridic al actiunilor pe piata RASDAQ

Statutului juridic al actiunilor pe piata RASDAQ
Costin Pietraru

RasdaqLegea nr. 151 din 22 octombrie 2014 privind clarificarea statutului juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate.

In vederea punerii în acord cu Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi ale Directivei 2004/39/CE privind pieţele instrumentelor financiare sunt:

1. În termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a Legii, consiliile de administraţie/directoratele societăţilor ale căror acţiuni sunt tranzacţionate pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa acţiunilor necotate au obligaţia să convoace şi să efectueze demersurile necesare pentru desfăşurarea adunărilor generale extraordinare a acţionarilor („AGEA”).

2. Scopul AGEA este luarea unei decizii privitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacţionare a acţiunilor emise de societate pe o piaţă reglementată sau a tranzacţionării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare.

3. Acţionarii au dreptul de a se retrage din societate, în condiţiile art. 134 din Legea nr. 31/1990 (într-un termen derogatoriu de 90 de zile), în următoarele cazuri:


  • (a) AGEA hotărăşte ca societatea să nu facă demersurile legale necesare în vederea admiterii la tranzacţionare a acţiunilor emise de societate pe o piaţă reglementată sau tranzacţionării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare;
  • (b) AGEA nu se desfăşoară din cauza neîndeplinirii condiţiilor legale de cvorum;
  • (c) AGEA nu adoptă nicio hotărâre prin neîndeplinirea condiţiilor legale de majoritate;
  • (d) AGEA nu se desfăşoară în termenul de 120 de zile stabilit; sau ASF nu admite tranzacţionarea acţiunilor pe piaţa reglementată sau în sistemul alternativ de tranzacţionare.

4. Prevederile de la punctul anterior nu se aplică în cazul societăților ale căror acţiuni sunt tranzacţionatepe piaţa acţiunilor necotate.

5. În situaţia în care AGEA aprobă iniţierea demersurilor pentru admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată autorizată de ASF, societatea are obligaţia să transmită la ASF, în termen de 90 de zile de la adoptarea hotărârii AGEA, prospectul de admitere la tranzacţionare, în vederea aprobării acestuia.

6. Constituie contravenţii, constatate şi sancţionate de către organele cu atribuţii de control ale ASF, cu amendă cuprinsă între 5.000 şi 100.000 RON următoarele fapte ale consiliului de administraţie/ directoratului:

  • (a) nerespectarea termenului de la pct. 1; şi
  • (b) încălcarea prevederilor de la pct. 5.

7. Activitatea Pieţei RASDAQ şi a pieţei valorilor mobiliare necotate încetează de drept la 12 luni de la data intrării în vigoare a Legii.

8. Legea intră în vigoare începând cu 27 octombrie 2014.

Sursa: Monitorul Oficial al României nr. 774 din 24 octombrie 2014

Costin Pietraru Costin Pietraru (1388 Posts)

Specialist Online - cinesunt


Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Stiri
Costin Pietraru
@pcostin

Specialist Online - cinesunt

More in Stiri

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact