.calculator{ font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:11px; margin:0; padding:0; } .calculator p{ text-align:justify; } .calculator h1{ font-size:17px } .calculator h2{ font-size:14px; } .calculator h3{ font-size:12px; } .calculator h4{ font-size:11px; } .calculator label.lbl{ width:135px; float:left; padding-top:2px; } .input_area{ margin:0; padding:0; clear:both } .result_borrow{ margin-top:5px; margin-bottom:8px; } .btn_area{ margin-top:4px; margin-bottom:2px; text-align:center; } .calculator input.txt{ padding:1px; } .clearfix{clear:both} Baza legala: Deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub forma de deducere personala se acorda pentru fiecare luna a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza, in limita venitului realizat. Deducerea personala este stabilita in functie de venitul brut lunar din salarii realizat […]" />
Utile

Calculator deducere personala

Calculator deducere personala
Costin Pietraru

Baza legala:

Deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub forma de deducere personala se acorda pentru fiecare luna a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza, in limita venitului realizat.

Deducerea personala este stabilita in functie de venitul brut lunar din salarii realizat la functia de baza de catre contribuabil si numarul de persoane aflate in intretinerea acestuia.

Obligatia stabilirii persoanelor aflate in intretinerea contribuabilului in functie de care se atribuie deducerea personala este in sarcina platitorului de venit din salarii, la functia de baza.

Calculator deducere personala:

*Nota: Introduceti numai numere fara virgula, simboluri sau alte caractere (de exemplu nu se admit 10,000.99 sau 1000.99 sau 245$).
Pentru ca o persoana sa fie in intretinere, aceasta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
– existenta unor raporturi juridice intre contribuabil si persoana aflata in intretinere;
– persoana fizica intretinuta sa aiba venituri impozabile si neimpozabile mai mici sau egale cu 3.000 lei lunar.
Persoana aflata in intretinere poate avea sau nu domiciliu comun cu contribuabilul in a carui intretinere se afla.

Sunt considerate persoane aflate in intretinere sotul/sotia contribuabilului, copiii acestuia, precum si alti membri de familie pâna la gradul al doilea inclusiv.

in sensul art. 56 alin. (3) din Codul fiscal, in categoria „alt membru de familie aflat in intretinere” se cuprind rudele contribuabilului si ale sotului/sotiei acestuia pâna la gradul al doilea inclusiv.

Dupa gradul de rudenie rudele se grupeaza astfel:
– rude de gradul intâi, cum ar fi: parinti si copii;
– rude de gradul al doilea, cum ar fi: bunici, nepoti si frati/surori.

Sunt considerate persoane aflate in intretinere militarii in termen, militarii cu termen redus, studentii si elevii militari ai institutiilor de invatamânt militare si civile, peste vârsta de 18 ani, daca veniturile obtinute sunt mai mici sau egale cu 3.000 lei lunar.

Nu sunt considerate persoane aflate in intretinere persoanele majore condamnate, care executa pedepse privative de libertate.

Copilul minor este considerat intotdeauna intretinut, cu exceptia celor incadrati in munca, indiferent daca se afla in unitati speciale sanitare sau de protectie speciala si altele asemenea, precum si in unitati de invatamânt, inclusiv in situatia in care costul de intretinere este suportat de aceste unitati. in acest caz eventualele venituri obtinute de copilul minor nu se au in vedere la incadrarea in venitul de 3.000 lei lunar.
Pentru copilul minor aflat in intretinerea parintilor sau a tutorelui, deducerea personala se acorda integral unuia dintre parinti, conform intelegerii dintre acestia, respectiv tutorelui.
Pentru copilul minor provenit din casatorii anterioare, dreptul de a fi preluat in intretinere revine parintelui caruia i-a fost incredintat copilul sau unuia dintre soti care formeaza noua familie, conform intelegerii dintre acestia, indiferent daca s-a facut o adoptie cu efecte restrânse si chiar daca parintii firesti ai acestuia contribuie la intretinerea lui prin plata unei pensii de intretinere. Plata unei pensii de intretinere nu da dreptul la preluarea in intretinere a copilului, parintelui obligat la aceasta plata.


Pentru copilul minor primit in plasament sau incredintat unei persoane ori unei familii, dreptul de a fi preluat ca persoana in intretinere pentru acest copil se acorda:
– persoanei care l-a primit in plasament sau careia i s-a incredintat copilul;
– unuia dintre sotii care formeaza familia careia i-a fost incredintat sau i-a fost dat in plasament copilul, conform intelegerii dintre acestia.

Pentru copiii aflati in intretinerea unei familii, dreptul de a fi luat in intretinere se acorda unuia dintre parinti, conform intelegerii dintre acestia. Astfel, in situatia in care intr-o familie sunt mai multi copii aflati in intretinere, acestia vor fi preluati in intretinerea unuia dintre parinti conform intelegerii dintre parti. in aceste situatii contribuabilii vor prezenta platitorului de venit fie o declaratie pe propria raspundere din partea sotului/sotiei, fie o adeverinta emisa de platitorul de venit din salarii al acestuia/acesteia, dupa caz, din care sa rezulte numarul si identitatea copiilor care sunt preluati in intretinere de fiecare sot/sotie.

Nu se acorda dreptul de a prelua in intretinere urmatoarelor persoane:
– parintilor ai caror copii sunt dati in plasament sau incredintati unei familii ori persoane;
– parintilor copiilor incredintati unui organism privat autorizat sau unui serviciu public autorizat, in cazul in care parintii respectivi sunt pusi sub interdictie sau sunt decazuti din drepturile parintesti.
Copilul minor cu vârsta cuprinsa intre 16 si 18 ani, incadrat in munca in conditiile Codului muncii, devine contribuabil si beneficiaza de deducerea personala, situatie in care parintii nu mai au dreptul de a-l lua in intretinere, intrucât deducerea personala se acorda o singura data.

Verificarea incadrarii veniturilor acestor persoane in suma de 3.000 lei lunar se realizeaza prin compararea acestui plafon cu veniturile brute realizate de persoana fizica aflata in intretinere.

Ordinul nr. 1016/2005 din 18 iulie 2005 privind aprobarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizeaza venituri din salarii la functia de baza, începand cu luna iulie 2005, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si ale Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale

Emis de ministrul finantelor publice si publicat in Monitorul Oficial nr. 668 din 27 iulie 2005

În temeiul art. 11 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile ulterioare,
avand în vedere prevederile art. 5 alin. (5) din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 56 alin. (2) si ale art. 45 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

ART. 1 Se aproba calculatorul pentru determinarea deducerilor personale lunare începand cu luna iulie 2005, stabilit potrivit prevederilor art. 56 alin. (2) si ale art. 45 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 alin. (5) din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 2 Calculatorul desfasurator pentru determinarea deducerilor personale lunare începand cu luna iulie 2005, prevazut la art. 1, este cuprins în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 3 La calculul deducerilor personale lunare degresive potrivit art. 1, în functie de venitul brut lunar din salarii si de numarul de persoane aflate în întretinerea contribuabilului, s-a utilizat urmatorul algoritm de calcul:

          – lei (RON) –
Venit brut lunar din salarii (VBL) Deducerea personala lunara stabilita pentru un contribuabil în functie de numarul persoanelor aflate în întretinere
  Fara persoane în întretinere Cu o persoane în întretinere Cu 2 persoane în întretinere Cu 3 persoane în întretinere Cu 4 sau mai multe persoane în întretinere
Pana la 1.000 250 350 450 550 650
De la 1.001 la 3.000 250 x [1-(VBL- 1.000)/2.000] 350 x [1-(VBL- 1.000)/2.000] 450 x [1-(VBL- 1.000)/2.000] 550 x [1-(VBL- 1.000)/2.000] 650 x [1-(VBL- 1.000)/2.000]
Peste 3.000 0 0 0 0 0

ART. 4 Pentru stabilirea deducerilor personale potrivit art. 3, venitul brut lunar din salarii se rotunjeste la nivel de leu, fara subdiviziuni, prin rotunjire la leu pentru fractiunile de peste 50 de bani inclusiv si prin neglijarea fractiunilor de pana la 50 de bani.

ART. 5 Sumele reprezentand deducerile personale potrivit art. 2 si 3 pentru venitul brut lunar din salarii cuprins între 1.001 si 3.000 lei sunt calculate prin rotunjire la 10 lei, în sensul ca fractiunile sub 10 lei se majoreaza la 10 lei.

ART. 6 Prin venituri din salarii realizate începand cu luna iulie 2005 se întelege orice suma primita sub forma de salarii începand cu data de 1 iulie 2005, cu exceptia platilor reprezentand lichidarea pe luna iunie 2005 sau venitul din salarii pentru luna iunie 2005 care se plateste o singura data pe luna în luna urmatoare si care sunt considerate venituri din salarii aferente lunii iunie 2005.

Costin Pietraru Costin Pietraru (1388 Posts)

Specialist Online - cinesunt


Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

More in Utile

 • Case de marcat cu dureri de cap

  Ultimele noutati despre case de marcat Dintr-un articol aparut cu doar cateva zile in urma pe www.wall-street.ro,...

 • Cum isi pierde o firma reputatia in 5 minute

  O firma, indiferent ca este mica sau mare, munceste mult pentru a-si crea o reputatie solida. De multe ori se intampla ca, pe piata, partenerii sa nu cunoasca absolut nimic unii despre ceilalti. Nu este in regula. Pentru ca, in orice domeniu iti desfasori activitatea, trebuie sa fii cunoscut. Sa existi pe...

 • Dividende in avans

    S-a dat drumul la dividende Statul roman a dat drumul la dividende. Dar nu oricum, ci...

 • Amintire cu Parintele Teofil Brasoveanul

  Parintele Teofil era un om minunat Parintele Teofil Brasoveanul te facea sa crezi cu adevarat ca undeva...

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact