Utile

Clasificarea Ocupatiilor din Romania Grupa 1

Clasificarea Ocupatiilor din Romania Grupa 1
Laurentiu Ianculescu

 IV.1. GRUPA MAJORA 1

 

Membri ai corpului legislativ ai executivului, inalti conducatori ai administratiei publice, conducatori si functionari superiori din unitatile economico-sociale si politice

 

Membrii corpului legislativ, ai executivului, inaltii conducatori ai administratiei publice, conducatorii si functionarii superiori din unitatile economico-sociale si politice adopta, modifica si abroga legi constitutionale, organice si legi ordinare; aproba programul de guvernare; asigura realizarea politicii interne si externe; exercita conducerea generala a administratiei publice pe intreg teritoriul tarii; contribuie la apararea drepturilor si la promovarea intereselor profesionale economice si sociale ale salariatilor in raport cu statutele lor; reprezinta vointa politica a cetatenilor, cu respectarea ordinii de drept si principiilor democratiei.

 

Subgrupe majore componente:

 

11 Legislatori, membri ai executivului si inalti conducatori ai administratiei publice

12 Conducatori de unitati economico-sociale mari (corporatii)

13 Conducatori de unitati economico-sociale mici (giranti)

 

 IV.1.1. SUBGRUPA MAJORA 11

 

Legislatori, membri ai executivului si inalti conducatori ai administratiei publice

 

Membrii corpului legislativ, ai executivului si inaltii conducatori ai administratiei publice adopta, modifica si abroga legi constitutionale, organice si ordinare; formuleaza, aproba programul de guvernare; asigura realizarea politicii interne si externe; exercita conducerea generala a administratiei publice pe intreg teritoriul tarii, in baza legii.

 

Grupe minore componente:

 

111 Legislatori, membri ai executivului si inalti conducatori ai administratiei publice

114 Presedinti si alti functionari superiori din organizatii politice, profesionale, patronale, sindicale si alte organizatii obstesti

 

IV.1.1.1. GRUPA MINORA 111

 

Legislatori, membri ai executivului si inalti conducatori ai administratiei publice

 

Membrii corpului legislativ, ai executivului si inaltii conducatori ai administratiei publice formuleaza, adopta, modifica si abroga legi constitutionale, organice si legi ordinare; aproba programul de guvernare; asigura realizarea politicii interne si externe; exercita conducerea generala a administratiei publice pe intreg teritoriul tarii, in baza legii.

 

Grupe de baza componente :

 

1110 Legislatori, membri ai executivului si inalti conducatori ai administratiei publice

 

1110 LEGISLATORI, MEMBRI AI EXECUTIVULUI SI INALTI CONDU-CATORI AI ADMINISTRATIEI PUBLICE

 

Membrii corpului legislativ, ai executivului si inaltii conducatori ai administratiei publice formuleaza, adopta, modifica si abroga legi constitutionale, organice si legi ordinare; aproba programul de guvernare; asigura realizarea politicii interne si externe; exercita conducerea generala a administratiei publice pe intreg teritoriul tarii, in baza legii.

 

Ocupatii componente:

 

111001 adjunct al procurorului general

111002 ambasador

111003 chestor Parlament

111004 comandant unic aviatie

111005 comisar general

111006 comisar general adjunct

111007 consilier diplomatic

111008 consilier guvernamental

111009 consilier si consultant juridic

111010 consilier institutii publice

111011 consilier al ministrului

111012 consul general

111013 consultant prezidential si guvernamental

111014 senator

111015 director institutie publica si asimilati

111016 director adjunct institutie publica si asimilati

111017 director de cabinet

111018 director general institutie publica si asimilati

111019 consilier economic

111020 grefier sef (judecatorie, parchet)

111021 grefier sef de sectie (Curte de Apel, tribunal, parchete)

111022 guvernator

111023 inspector de stat sef

111024 inspector sef in administratia publica

111025 magistrat asistent sef

111026 ministru si asimilati

111027 ministru consilier

111028 ministru de stat

111029 ministru plenipotentiar

111030 notar sef

111031 notar sef adjunct

111032 prefect

111033 presedinte Academie

111034 presedinte Inalta Curte de Casatie si Justitie

111035 presedinte Curte de Apel

111036 presedinte Curte de conturi

111037 presedinte de judecatorie

111038 presedinte Camera Deputatilor

111039 presedinte sectie (la Inalta Curte de Casatie si Justitie, la Curtea

de Apel, tribunale si judecatorii)

111040 presedinte tribunal

111041 presedintele Romaniei

111042 prim grefier

111043 prim procuror

111044 prim procuror adjunct

111045 prim adjunct al procurorului general

111046 prim ministru

111047 primar

111048 procuror general

111049 procuror sef de sectie

111050 procuror sef de sectie adjunct

111051 secretar general

111052 secretar general al guvernului

111053 secretar Parlament

111054 secretar de stat si asimilati

111055 secretar general Academie

111056 secretar sef notariat

111057 secretar primarie, prefectura, procuratura

111058 sef laborator criminalistica

111059 sef birou institutie publica

111060 sef cabinet

111061 sef birou senatorial

111062 sef departament

111063 sef protocol de stat

111064 sef serviciu institutie publica

111065 subprefect

111066 viceguvernator

111067 viceprimar

111068 deputat

111069 vicepresedinte (la Inalta Curte de Casatie si Justitie, Curtea de Apel, tribunale si judecatorii)

111070 consilier prezidential

111071 consilier parlamentar

111072 presedinte Senat

111073 presedinte institutie publica

111074 subsecretar de stat

111075 inspector sef al Inspectiei Judiciare de pe langa Plenul

Consiliului Superior al Magistraturii

111076 membru al Consiliului Superior al Magistraturii

111077 secretar general adjunct al Consiliului Superior al Magistraturii

111078 inspector in cadrul Inspectiei Judiciare pentru judecatori/

procurori de pe langa Plenul Consiliului Superior al Magistraturii

111079 vicepresedinte institutie publica

111080 inspector general judecatoresc sef

 

IV.1.1.2. GRUPA MINORA 114

 

Presedinti si alti functionari superiori din organizatii politice, profesionale, patronale, sindicale si alte organizatii obstesti

 

Presedintii si alti functionari superiori din organizatii politice, profesionale, patronale, sindicale si alte organizatii obstesti reprezinta vointa politica a cetatenilor; apara drepturile si promoveaza interesele organizatiilor pe care le conduc, in fata administratiei si in relatiile dintre ele, pe baza statutelor proprii, cu respectarea ordinii de drept si principiilor democratice; definesc, formuleaza si urmaresc aplicarea politicii organizatiei pe care o reprezinta (partide politice, sindicate, organizatii patronale, asociatii profesionale, sportive sau umanitare).

Grupe de baza componente:

 

1141 Conducatori si alti functionari superiori din organizatiile politice

1142 Conducatori si alti functionari superiori din organizatiile profesionale, patronale, sindicale si alte organizatii similare

1143 Conducatori si alti functionari superiori din organizatiile umanitare si alte organizatii similare (UNICEF, ecologice etc. )

 

1141 CONDUCATORI SI ALTI FUNCTIONARI SUPERIORI DIN ORGANI-ZATIILE POLITICE

 

Conducatorii si alti functionari superiori din organizatiile politice definesc politica, statutul si regulamentul intern al organizatiilor, indeplinesc functia de reprezentare a acestora si de coordonare a activitatii respective.

 

Ocupatii componente :

 

114101 consilier organizatie politica

114102 presedinte organizatie politica

114103 vicepresedinte organizatie politica

114104 secretar organizatie politica

1142 CONDUCATORI SI ALTI FUNCTIONARI SUPERIORI DIN ORGANIZATIILE PROFESIONALE, PATRONALE, SINDICALE SI ALTE ORGANIZATII SIMILARE

 

Conducatorii si inaltii functionari din organizatiile profesionale, patronale, sindicale si alte organizatii similare definesc si formuleaza politica, statutul si regulamentele de ordine interioara ale organizatiilor pe care le conduc, supravegheaza aplicarea politicii organizatiilor respective, reprezinta aceste organizatii si actioneaza in numele lor, reprezentandu-le interesele in Parlament si in fata puterii publice.

 

Ocupatii componente:

 

114201 conducator de asociatii, filiale si organizatii obstesti

114202 loctiitor al conducatorului de asociatii, filiale organizatii obstesti

114203 secretar si secretar adjunct ai asociatiilor, filialelor si organizatiilor obstesti

114204 presedinte organizatie sindicala

114205 vicepresedinte organizatie sindicala

114206 secretar organizatie sindicala

114207 delegat sindical

114208 presedinte asociatie nationala cooperatista

114209 vicepresedinte asociatie nationala cooperatista

114210 secretar general asociatie nationala cooperatista

114211 presedinte asociatie teritoriala de organizatii cooperatiste

114212 vicepresedinte asociatie teritoriala de organizatii cooperatiste

114213 secretar asociatie teritoriala de organizatii cooperatiste

114214 sef departament organizatie sindicala

114215 presedinte organizatie cooperatista

114216 vicepresedinte organizatie cooperatista

114217 presedinte asociatie patronala

114218 vicepresedinte asociatie patronala

114219 presedinte organizatie profesionala nationala

114220 vicepresedinte organizatie profesionala nationala

114221 secretar national organizatie profesionala nationala

114222 presedinte organizatie profesionala, filiala judeteana/municipiu

114223 vicepresedinte organizatie profesionala, filiala judeteana/municipiu

114224 secretar organizatie profesionala, filiala judeteana/municipiu

114225 consilier presedinte organizatie profesionala nationala

114226 consilier presedinte organizatie profesionala, filiala judeteana/municipiu

114227 sef departament/ compartiment/ presedinte comisie organizatie profesionala, filiala judeteana/municipiu

114228 delegat sindical local

 

 

1143 CONDUCATORI SI ALTI FUNCTIONARI SUPERIORI DIN ORGANI-ZATIILE UMANITARE SI ALTE ORGANIZATII SIMILARE (UNICEF, ECOLOGICE)

 

Conducatorii si alti functionari superiori din organizatiile umanitare si alte organizatii similare definesc si formuleaza politica, statutul, si regulamentul intern al organizatiilor respective, indeplinesc functii de coordonare a aplicarii politicii proprii, precum si de reprezentare a organizatiilor in relatiile cu alte organe si organizatii.

 

Ocupatii componente:

 

114301 conducator de organizatii umanitare si asimilati

114302 secretar al organizatiilor umanitare si asimilati

 

IV.1.2. SUBGRUPA MAJORA 12

 

Conducatori de unitati economico-sociale mari (corporatii)

 

Conducatorii de intreprinderi mari – intreprinderi, organisme sau sectiile componente ale acestora, conduse de cel putin trei cadre de conducere – definesc si formuleaza politica economico-sociala a intreprinderii sau a mai multor sectii, pentru care planifica si coordoneaza desfasurarea activitatii si indeplinesc functii de reprezentare a intreprinderilor respective.

 

Grupe minore componente:

 

121 Directori generali, directori din unitati economico-sociale mari si asimilati

122 Conducatori de compartimente (sectie, serviciu, birou, laborator etc.) cu activitati de productie si sociale din unitati economico-sociale mari

123 Alti conducatori de compartimente (sectie, serviciu, birou, laborator etc.) cu activitati nelucrative din unitati economico-sociale mari

 

IV.1.2.1. GRUPA MINORA 121

 

Directori generali, directori din unitati economico sociale mari si asimilati

 

Directorii generali, directorii din unitati economico-sociale mari si asimilatii acestora definesc si formuleaza politica economica a intreprinderii, planifica si coordoneaza activitatea acesteia, cu consultarea organului director in fata caruia raspund de deciziile luate si de rezultatele obtinute, indeplinind si functii de reprezentare a unitatilor respective.

 

Grupe de baza componente:

 

1210 Directori generali, directori si asimilati

1211 Conducatori si alti functionari superiori in sistemul bancar

 

1210 DIRECTORI GENERALI, DIRECTORI SI ASIMILATI

 

Directorii generali, directorii si asimilatii acestora, directorii de sucursale organizeaza si conduc activitatea unei subunitati in limitele stabilite de conducerea unitatii pentru aplicarea politicilor si strategiilor generale, definesc si formuleaza politica economico-sociala a unitatilor respective, planifica si coordoneaza activitatea, apreciaza rezultatele obtinute, raporteaza in fata consiliului de administratie sau a altui organ director si reprezinta unitatea in tranzactiile cu tertii.

 

Ocupatii componente:

 

121001 comandant si comandant adjunct aviatie

121002 comandant port, flota

121003 decan, rector, prorector, prodecan

121004 director societate comerciala

121005 director adjunct societate comerciala

121006 inspector general scolar

121007 director stiintific cercetare-dezvoltare si asimilati

121008 inspector sanitar sef

121009 medic (farmacist) director si asimilati

121010 medic (farmacist) director adjunct

121011 director general societate comerciala

121012 director general adjunct societate comerciala

121013 director de program

121014 director general regie autonoma

121015 director general adjunct regie autonoma

121016 director control risc

121017 director comercial

121018 director vanzari

121019 director/director adjunct, inspector sef si asimilati

121020 director economic

121021 director magazin

121022 sef corp executori bancari

121023 director sucursala si asimilati

121024 director tehnic

121025 director general institut national cercetare-dezvoltare si asimilati

121026 director incubator tehnologic de afaceri

121027 director departament cercetare-dezvoltare

121028 manager general

121029 manager

121030 sef cancelarie

121031 director de societate comerciala agricola

121032 antreprenor in economia sociala

121033 director resurse umane

 

1211 CONDUCATORI SI ALTI FUNCTIONARI SUPERIORI IN SISTEMUL BANCAR

 

Presedintii, vicepresedintii si alti functionari superiori din sistemul bancar reprezinta si angajeaza unitatea bancara in relatiile cu clientii, precum si in fata organelor de jurisdictie; semneaza actele de angajare a cheltuielilor materiale si banesti, precum si toate celelalte acte ce se emit de catre banca, potrivit normelor; organizeaza si coordoneaza activitatea bancii conform dispozitiilor legale in vigoare.

 

Ocupatii componente:

 

121101 presedinte banca/ vicepresedinte/ prim vicepresedinte

121102 economist sef

121103 director general/ director general adjunct banca/societate leasing

121104 director executiv banca/ director/director adjunct

121105 sef departament banca/ sef adjunct departament

121106 sef proiect banca

121107 sef serviciu/sef birou/ banca/ societate leasing

121108 coordonator compartiment/ colectiv banca

121109 dealer sef (arbitragist banca)

121110 director unitate bancara operationala/ director adjunct unitate bancara operationala

121111 sef agentie bancara

121112 contabil sef/ director financiar/ banca/ societate leasing

121113 director de arhiva banca

121114 director/director adjunct divizie/directie leasing

121115

121116 director/ director executiv conformitate

121117 coordonator conformitate

121118 manager securitatea informatiei (Chief Information Security Officer (CISO)

 

 

IV.1.2.2. GRUPA MINORA 122

 

Conducatori de compartimente (sectie, serviciu, birou, laborator etc.) cu activitati de productie si sociale din unitati economico-sociale mari

 

Conducatorii de compartimente cu activitati de productie si sociale din unitatile economico-sociale mari raspund, planifica si conduc activitatea de productie a bunurilor si prestarilor de servicii, in limitele stabilite de cadrele ierarhic superioare, avizeaza recrutarea si formarea personalului, apreciaza randamentul muncii acestuia, reprezinta interesele unitatii pe care o conduc in relatiile de munca cu alte compartimente similare din cadrul intreprinderii (institutiei) proprii sau cu tertii.

 

Grupe de baza componente:

 

1221 Conducatori in agricultura, silvicultura, vanatoare piscicultura, pescuit si protectia mediului

1222 Conducatori in industria extractiva si prelucratoare

1223 Conducatori in constructii

1224 Conducatori in comertul cu ridicata si cu amanuntul

1225 Conducatori in turism, activitati ospitaliere, activitati de alimentatie si activitati de agrement

1226 Conducatori in transporturi, posta si telecomunicatii

1227 Conducatori de firme de afaceri, intermedieri si alte servicii comerciale

1228 Conducatori la intreprinderi de prestari servicii pentru populatie (reparatii obiecte de uz casnic, curatatorii, spalatorii, frizerii etc.)

1229 Conducatori in alte activitati de productie si servicii sociale (sanatate, cultura, invatamant, sport, afaceri externe etc.)

 

1221 CONDUCATORI IN AGRICULTURA SILVICULTURA, VANATOARE PISCICULTURA, PESCUIT SI PROTECTIA MEDIULUI

 

Conducatorii din agricultura, silvicultura, vanatoare, piscicultura, pescuit si protectia mediului, in subordinea directorilor responsabili si in colaborare cu alte cadre de conducere de directii si servicii, planifica si coordoneaza activitatea de productie a bunurilor agricole, supravegheaza utilizarea resurselor materiale, financiare si umane, stabilesc modalitatile de executie a lucrarilor de specialitate, avizeaza recrutarea si formarea profesionala a personalului, reprezinta unitatea pe care o conduc in relatiile cu alte sectoare ale aceleiasi intreprinderi sau cu tertii.

 

Ocupatii componente :

 

122101 hidrometeorolog sef

122102 inginer sef agricultura, silvicultura, vanatoare, piscicultura, pescuit

122103 inspector general vanatoare

122104 medic veterinar sef

122105 sef centru protectia plantelor si mediului

122106 sef centru reproductia si selectia animalelor

122107 sef district, centru, ocol silvic

122108 sef circumscriptie sanitar-veterinar si control al alimentelor

122109 sef complex zootehnic

122110 sef fazanerie

122111 sef ferma agricola (agrozootehnica)

122112 sef laborator analize pedologice si asimilati

122113 sef oficiu cadastru

122114 sef parchet

122115 sef pastravarie

122116 sef pepiniera silvicola, pomicola, viticola

122117 sef statie hidrologica, meteorologica si incubatie

122118 sef statie productie, exploatare, intretinere in agricultura

122119 sef statie vinificatie

122120 sef statie lucrari de irigatie si ameliorare a solului

122121 inspector veterinar sef

122122 sef sectie mecanizare

 

1222 CONDUCATORI IN INDUSTRIA EXTRACTIVA SI PRELUCRATOARE

 

Conducatorii din industria extractiva si prelucratoare, in subordinea directorilor responsabili, in colaborare cu alti conducatori de directii si servicii planifica si coordoneaza activitatea de extractie a carbunelui si minereurilor, de productie, conducere prin dispecer transport si distributie a electricitatii, gazului si apei si industria petroliera; supravegheaza aplicarea regulilor de protectie a muncii, precum si recrutarea si formarea profesionala a 1personalului; reprezinta organizatia proprie in relatiile de lucru cu sectoarele din interiorul acesteia sau cu tertii.

 

Ocupatii componente:

 

122201 inginer sef exploatare nucleara

122202 inginer sef industria extractiva si prelucratoare

122203 inginer sef radioprotectie

122204 inspector sef conservarea energiei

122205 sef atelier industria extractiva si prelucratoare

122206 sef sector industria extractiva si prelucratoare

122207 sef centru prelucrare

122208 sef laborator control tehnic de calitate a combustibilului nuclear

122209 sef unitati miniere si asimilate

122210 sef brigada exploatare miniera

122211 sef serviciu tehnic si componente nucleare

122212 sef serviciu termo-chimic

122213 sef uzina, centrala electrica, gaze, apa si asimilati

122214 sef laborator in industria prelucratoare

122215 sef modul in industria extractiva si prelucratoare

122216 sef centrala electrica, gaze si apa

122217 sef sectie industrie extractiva si prelucratoare

122218 sef serviciu industrie extractiva si prelucratoare

122219 sef birou industrie extractiva si prelucratoare

122220 sef atelier reparatii capitale

122221 inspector general industria petroliera

122222 sef formatie industria petroliera/petrochimica

122223 sef instalatie petroliera

122224 sef laborator industria petroliera

122225 sef statie epurare ape reziduale

122226 supervizor geolog si foraj

122227 sef formatie in industria de masini si echipamente

122228 sef/sef adjunct statie electrica

122229 sef/sef adjunct centru exploatare retele electrice

122230 sef dispecer energetic central (DEC)

122231 manager securitate instalatii industria extractiva si prelucratoare

122232 sef dispecer energetic teritorial (DET)

122233 sef formatie la fabricarea armamentului si munitiei

122234

122235 sef schimb

122236 sef formatie

 

 

1223 CONDUCATORI IN CONSTRUCTII

Conducatorii din constructii, in subordinea directorilor responsabili si in colaborare cu alti conducatori de directii si servicii, planifica si coordoneaza activitatea de productie, exploatare si intretinere in constructii si lucrari publice; supravegheaza aplicarea regulilor de protectie a muncii, precum si recrutarea si formarea profesionala a personalului din subordine si randamentul acestuia; reprezinta organizatia proprie in relatiile de lucru cu sectoarele din interiorul acesteia sau cu tertii.

 

Ocupatii componente :

 

122301 ajutor sef brigada in constructii

122302 inginer sef in constructii

122303 conducator antrepriza constructii montaj

122304 sef atelier in constructii

122305 sef brigada complexa sau specializata

122306 sef laborator in constructii

122307 sef lot

122308 sef santier

122309 sef sector (sectie) drumuri-poduri

122310 sef sectie productie, exploatare, intretinere, reparatii in constructii si

lucrari publice

122311 sef serviciu in constructii

122312 sef birou in constructii

122313 sef sector exploatare imbunatatiri funciare

122314 sef sistem exploatare imbunatatiri funciare

 

 

1224 CONDUCATORI IN COMERTUL CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL

 

Conducatorii din comertul cu ridicata si cu amanuntul, in subordinea directorilor responsabili si in colaborare cu alti conducatori de directii si servicii, planifica si coordoneaza activitatea comerciala a intreprinderii; supravegheaza respectarea normelor practicate in regimul schimbului de marfuri si cheltuielile specifice; supravegheaza recrutarea si formarea profesionala a personalului din subordine si randamentul acestuia; reprezinta organizatia proprie in relatiile cu alte sectoare interne sau cu tertii.

 

Ocupatii componente :

 

122401 presedinte cooperativa de consum

122402 sef baza receptie

122403 sef serviciu comert cu ridicata si amanuntul

122404 sef birou comert cu ridicata si amanuntul

122405 vicepresedinte cooperativa de consum

122406 sef statie PECO

122407 sef departament marfuri alimentare/nealimentare

122408 manager de zona

 

 

1225 CONDUCATORI IN TURISM, ACTIVITATI OSPITALIERE, ACTIVITATI DE ALIMENTATIE SI ACTIVITATI DE AGREMENT

 

 

Conducatorii din turism, activitati ospitaliere, activitati de alimentatie si activitati de agrement in subordinea directorilor responsabili, planifica, coordoneaza si supravegheaza activitatea de care raspund si utilizeaza eficient resursele aflate in administrare.

 

Ocupatii componente :

 

122501 manager in activitatea de turism

 

1226 CONDUCATORI IN TRANSPORTURI, POSTA SI TELECOMUNICATII

 

Conducatorii din transporturi, posta si telecomunicatii in subordinea directorilor responsabili, planifica si coordoneaza activitatea specifica din transporturi, posta si telecomunicatii; supravegheaza utilizarea resurselor materiale si financiare si respectarea normativelor si tarifelor; avizeaza recrutarea, formarea profesionala si eficienta personalului in subordine; reprezinta organizatia proprie in relatiile de lucru cu sectoarele din interiorul acesteia si cu tertii.

 

Ocupatii componente:

 

122601 capitan sef port

122602 comandant nave maritime

122603 comandant coordonator grup mare pescuit oceanic

122604 conducator (director si director adjunct) Administratia Filiala

Dunarea de Jos (AFDJ)

122605 director zbor

122606 inginer sef transporturi

122607 picher sef district


122608 revizor general siguranta circulatiei

122609 sef agentie navala

122610 sef atelier aeroport

122611 sef atelier telecomunicatii

122612 sef atelier transporturi

122613 sef autobaza

122614 sef birou aeroport

122615 sef birou exploatare postala

122616 sef birou radiotelecomunicatii

122617 sef birou/ serviciu relatii internationale

122618 sef birou/ serviciu transport maritim si fluvial

122619 sef centrala telefonica

122620 sef centru control calitate emisie radiofonica

122621 sef centru control calitate emisie televiziune

122622 sef centru control local comunicatii

122623 sef centru dirijare zbor

122624 sef centru postal si asimilati

122625 sef centru (sectie, sector) radiodifuziune si asimilati

122626 sef centru (sectie, sector) telecomunicatii si asimilati

122627 sef centru zonal interventii radiorelee

122628 sef centru zonal de interventii translatare TV

122629 sef coloana auto

122630 sef depou/adjunct

122631 sef district cai ferate, poduri, drumuri

122632 sef divizie cai ferate

122633 sef formatie comunicatii

122634 sef formatie operationala telecomunicatii

122635 sef laborator aeroport

122636 sef laborator masuratori telecomunicatii

122637 sef laborator radio-televiziune

122638 sef laborator telecomunicatii

122639 sef lot telecomunicatii

122640 sef port

122641 sef regulator circulatie cai ferate

122642 sef retea telecomunicatii

122643 sef revizie locomotive, automotoare

122644 sef revizie vagoane

122645 sef sectie/adjunct (sector) transporturi si asimilati

122646 sef serviciu, centru, statie, aeroport si asimilati

122647 sef serviciu control zonal comunicatii

122648 sef serviciu exploatare postala

122649 sef serviciu filiala Administratia Filiala Dunarea de Jos

122650 sef serviciu informare zbor

122651 sef serviciu statie, tura meteo

122652 sef serviciu navigatie

122653 sef serviciu radiotelecomunicatii si asimilati

122654 sef statie cai ferate

122655 sef statie comunicatii prin satelit

122656 sef statie radiorelee

122657 sef statie teleferic

122658 sef statie televiziune

122659 sef studio

122660 sef agentie pilotaj

122661 sef cart

122662 telefonist sef

122663 telegrafist sef

122664 sef oficiu zonal posta

122665 sef oficiu special posta

122666 diriginte oficiu transporturi si telecomunicatii

122667 sef turn telecomunicatii

122668 sef garaj

122669 comandant instructor

122670 sef mecanic instructor

122671 sef mecanic maritim/fluvial

122672 sef electrician maritim

122673 sef statie radiotelegrafie (RTG)

122674 sef atelier reparatii

122675 conducator activitate de transport rutier

122676 sef trafic auto intern

122677 sef trafic curierat intern

122678 sef departament logistica

122679 sef Centru National de Telecomunicatii Aeronautice Aviatie Civila

122680 sef centru meteo aeronautic

122681 sef birou/statie/tura meteo aeronautic/de aerodrom

122682 sef Centru National pentru Protectia Meteorologica a Navigatiei

Aeriene

122683 sef echipa interventii si supraveghere echipamente in serviciile de

trafic aerian

 

 

1227 CONDUCATORI LA FIRME DE AFACERI, INTERMEDIERI SI ALTE SERVICII COMERCIALE

 

Conducatorii firmelor de intermediere a afacerilor si a altor servicii comerciale, in subordinea directorilor responsabili, planifica si coordoneaza activitatea de prestare servicii bancare, asigurare si gestiune imobiliara, prelucrari informatice, studii de piata, contabilitate, arhitectura, inginerie, curatare a cladirilor, expertize si analize tehnice, publicitate si conditionare (ambalare) a marfurilor; supravegheaza utilizarea resurselor materiale si financiare si avizeaza recrutarea, formarea profesionala si randamentul personalului in subordine; reprezinta organizatia proprie in relatiile de lucru cu alte sectoare din interiorul acesteia si cu tertii; supravegheaza aplicarea regulilor de protectie a muncii.

 

Ocupatii componente :

 

122701 inginer sef firme de afaceri si alte servicii comerciale

122702 sef agentie comerciala

122703 sef expozitii si targuri

122704 sef vama si asimilati

122705 sef serviciu/sef birou asigurari

122706 sef serviciu/sef birou daune

 

 

1228 CONDUCATORI LA INTREPRINDERI DE PRESTARI SERVICII PENTRU POPULATIE (REPARATII OBIECTE DE UZ CASNIC, CURATATORII, SPALATORII, FRIZERII ETC.)

 

 

Conducatorii din intreprinderile de prestari de servicii pentru populatie, in subordinea directorilor responsabili, planifica si coordoneaza prestarile de servicii pentru populatie: supraveghere persoane la domiciliu, curatenie si alte prestatii similare; planifica si coordoneaza activitatea de executare a lucrarilor de reparatii sau altor prestatii; supravegheaza utilizarea rationala a resurselor materiale si financiare si urmaresc respectarea termenelor planificate pentru executarea diferitelor servicii; avizeaza recrutarea si formarea profesionala a personalului in subordine si randamentul acestuia; reprezinta organizatia proprie in relatiile de lucru cu alte sectoare interne sau cu tertii.

 

Ocupatii componente:

 

122801 inginer sef intreprinderi de reparatii obiecte de uz casnic, curatatorii si alte servicii pentru populatie

122802 sef atelier reparatii obiecte de uz casnic, curatatorii si alte servicii pentru populatie

122803 sef centru reparatii

122804 sef centru dezinfectie, deratizare si dezinsectie

 

 

1229 CONDUCATORI IN ALTE ACTIVITATI DE PRODUCTIE SI SERVICII SOCIALE (SANATATE, CULTURA, INVATAMANT, SPORT, AFACERI EXTERNE ETC.)

 

Conducatorii din alte activitati de productie si servicii sociale, in subordinea directorilor responsabili, planifica si coordoneaza activitatea din domeniile de sanatate si asistenta sociala, invatamant public si particular, activitate recreativa, culturala si sportiva, precum si a institutiilor si organismelor extrateritoriale.

 

Ocupatii componente :

 

122901 antrenor federatie sportiva

122902 asistent medical sef

122903 biochimist sef sectie, laborator

122904 biolog sef sectie, laborator

122905 chimist sef sectie, laborator

122906 comandant aeroclub

122907 conducator tabara scolara

122908 consilier teritorial sef inspectoratul pentru cultura

122909 coordonator presa

122910 director in invatamantul prescolar, primar, gimnazial, liceal si de maistri

122911 farmacist sef sectie, laborator

122912 farmacist diriginte

122913 laborant medical sef

122914 medic sef (policlinica, statie de salvare, centru de recoltare sange)

122915 medic sef sectie, laborator

122916 moasa sefa

122917 oficiant medical sef

122918 presedinte federatie sportiva si asimilati

122919 presedinte complex, club sportiv si asimilati

122920 psiholog sef sectie, laborator

122921 redactor sef presa, editura

122922 secretar general agentie presa, editura

122923 secretar general redactie

122924 secretar general federatie sport

122925 secretar stiintific invatamant, cercetare

122926 sef unitate elementara de lucru

122927 sef atelier presa

122928 sef birou exploatare, coordonare presa

122929 sef birou redactie

122930 sef birou relatii unitati presa si asimilati

122931 sef laborator conservare-restaurare opere de arta

122932 sef lectorat

122933 sef oficiu juridic

122934 sef oficiu, serviciu, sectie, redactie si asimilati

122935 sef serviciu control tehnic presa

122936

122937 sora medicala sefa

122938 tehnician sanitar sef

122939 sef catedra

122940 sef agentie concursuri hipice

122941 sef productie film

122942 sef sectie productie film

122943 sef atelier productie film

122944 sef oficiu interjudetean difuzare film

122945 librar sef

122946 sef atelier decorator

122947 sef serviciu si asimilati

122948 sef atelier si asimilati

122949 sef sectie si asimilati

122950 sef birou si asimilati

122951 sef serviciu de reintegrare sociala si supraveghere

122952 sef executiv audit intern

122953 director asezamant cultural

122954 manager al organizatiei culturale

 

 

IV.1.2.3. GRUPA MINORA 123

 

Alti conducatori de compartimente (sectie, serviciu, birou, laborator etc.) cu activitati nelucrative din unitati economico-sociale mari

 

Alti conducatori de compartimente cu activitati nelucrative din unitatile economico-sociale mari sub conducerea directorilor responsabili si in colaborare cu alti conducatori de directii si servicii planifica si coordoneaza activitatea compartimentului de specialitate, avizeaza recrutarea si formarea personalului din subordine, urmareste randamentul si eficienta acestuia; reprezinta organizatia in relatiile cu alti conducatori de organizatii, in relatiile de lucru cu alte sectoare din interior sau cu tertii.

 

Grupe de baza componente :

 

1231 Conducatori in servicii de administratie si financiare

1232 Conducatori in servicii de personal, pregatirea personalului si alte relatii de munca

1233 Conducatori in activitatea de vanzare si marketing

1234 Conducatori in servicii de publicitate si relatii publice

1235 Conducatori in aprovizionare si desfacere

1236 Conducatori in informatica

1237 Conducatori in cercetare dezvoltare proiectare

1239 Conducatori in alte activitati si servicii nelucrative

 

 

1231 CONDUCATORI IN SERVICII DE ADMINISTRATIE SI FINANCIARE

 

Conducatorii din serviciile de administratie si financiare, in subordinea directorilor responsabili si in colaborare cu alti conducatori, planifica si coordoneaza activitatea administrativa, evalueaza resursele financiare, stabilesc bugetul si supravegheaza operatiunile financiare ale intreprinderilor sau institutiilor; supravegheaza utilizarea rationala a resurselor financiare si efectuarea cheltuielilor; avizeaza recrutarea, formarea profesionala si randamentul personalului din subordine; reprezinta organizatia in relatiile de lucru cu alte sectoare interne sau cu tertii.

 

Ocupatii componente :

 

123101 comisar sef divizie garda financiara

123102 contabil sef

123103 controlor financiar

123104 controlor revizor financiar

123105 procuror sef birou/ sef serviciu/sectie

123106 sef agentie CEC

123107 sef birou/serviciu administrativ

123108 sef birou/serviciu/sectie circumscriptie financiara

123109 sef birou/serviciu financiar-contabilitate

123110 manager financiar

123111 manager relatii financiare externe

123112 registrator coordonator

123113 registrator sef

 

 

1232 CONDUCATORI IN SERVICII DE PERSONAL, PREGATIREA PER-SONALULUI SI ALTE RELATII DE MUNCA

 

Conducatorii din servicii de personal, pregatire a personalului si alte relatii de munca, in subordinea directorilor responsabili si in colaborare cu alti conducatori de directii si servicii planifica si coordoneaza activitatea de recrutare, formare si promovare a personalului, de negociere a salariilor, de consultare a lucratorilor; avizeaza programele de protectie a muncii si reprezinta sectorul propriu in relatiile cu alte sectoare ale organizatiei si cu tertii.

 

Ocupatii componente:

 

123201 sef birou calificare si recalificare

123202 sef birou pensii

123203 sef birou somaj

123204 sef oficiu somaj

123205 sef serviciu resurse umane

123206 sef serviciu evaluarea resurselor de munca

123207 manager resurse umane

123208 sef centru perfectionare

 

 

1233 CONDUCATORI DIN ACTIVITATEA DE VANZARE SI MARKETING

 

Conducatorii din activitatea de vanzare si marketing, sub conducerea directorilor responsabili si in colaborare cu alti conducatori de directii si servicii, planifica si coordoneaza activitatea de comert interior sau exterior si marketing a intreprinderii sau institutiei; fundamenteaza programele de desfacere a marfurilor pe seama rezultatelor studiilor de piata; stabilesc baremuri pentru nivelul preturilor si rabatului comercial, conditiile de livrare si metodele de vanzare; supravegheaza utilizarea rationala a resurselor umane, materiale si financiare, recrutarea si formarea profesionala a personalului; reprezinta sectorul propriu in relatiile cu alte sectoare ale organizatiei si cu tertii.

 

Ocupatii componente:

 

123301 sef serviciu marketing

123302 sef birou marketing

123303 sef licitatie

123304 director operatii tranzactii

123305 sef casa compensatie

123306 sef agentie bursiera

123307 manager marketing (tarife, contracte, achizitii)

 

 

1234 CONDUCATORI IN SERVICII DE PUBLICITATE SI RELATII PUBLICE

 

Conducatorii din serviciile de publicitate si relatii publice, sub conducerea directorilor responsabili si in colaborare cu alti conducatori de directii si servicii, planifica si coordoneaza activitatea de publicitate din intreprinderi sau institutii, negociaza contractele de publicitate cu mijloacele de comunicare in masa (mass-media) si agentiile de publicitate; stabilesc programele de informare a autoritatilor si publicului si organizeaza campanii de colectare a fondurilor in contul organizatiilor umanitare sau fara scop lucrativ; urmaresc utilizarea rationala a resurselor si efectuarea cheltuielilor; avizeaza recrutarea si formarea profesionala a personalului in subordine si supravegheaza randamentul acestuia; reprezinta sectorul propriu in relatiile cu alte sectoare ale organizatiei sau cu tertii.

 

Ocupatii componente:

 

123401 sef agentie reclama publicitara

123402 sef birou reclama publicitara

123403 sef serviciu reclama publicitara

 

 

1235 CONDUCATORI IN APROVIZIONARE SI DESFACERE

 

Conducatorii din activitatea de aprovizionare si desfacere, in subordinea directorilor responsabili si in colaborare cu alti conducatori de directii si servicii, planifica si coordoneaza activitatea de achizitionare, constituire a stocurilor, distribuire a materiilor prime si materialelor; negociaza cu furnizorii asupra preturilor de achizitie si calitatii materiilor prime si materialelor care fac obiectul contractului; planifica si stabilesc sistemul de inventariere; supravegheaza utilizarea rationala a resurselor si efectuarea cheltuielilor; avizeaza recrutarea, pregatirea profesionala si randamentul personalului; reprezinta sectorul propriu in relatiile cu alte sectoare ale organizatiei si cu tertii.

 

Ocupatii componente:

 

123501 sef birou aprovizionare-desfacere

123502 sef depozit si asimilati

123503 sef serviciu aprovizionare-desfacere

123504 sef siloz

123505 sef statie uscare-conditionare cereale

123506 manager achizitii

123507 manager farmacii

123508 manager aprovizionare

123509 manager relatii furnizori

 

 

1236 CONDUCATORI IN INFORMATICA

 

Conducatorii din informatica coordoneaza activitatea compartimentelor de informatica din unitati (intreprindere, institutie, societate, comerciala etc.); coordoneaza alegerea, instalarea, utilizarea si intretinerea echipamentelor de calcul, precum si achizitionarea, din exteriorul unitatii, de programe de calculator;stabilesc modalitatile de prelucrare a datelor la nivelul unitatii; supravegheaza utilizarea eficienta si rationala a resurselor materiale si financiare; se preocupa de recrutarea si pregatirea profesionala in domeniul informatic si urmaresc eficienta personalului in subordine; reprezinta sectorul propriu in relatiile cu alte sectoare ale organizatiei sau cu terti.

In contextul diversitatii structurilor organizatorice actuale (divizie, departament, directie, directie generala, atelier, laborator, centru de calcul, oficiu de calcul etc.), ocupatiile corespunzatoare se pot concretiza prin Regulamentul de Organizare si Functionare al fiecarei organizatii.

 

Ocupatii componente:

 

123601 director centru de calcul

123602 sef oficiu de calcul

123603 sef atelier informatica

123604 sef laborator informatica

123605 director divizie informatica

123606 director departament informatica

123607 manager tehnologia informatiilor si telecomunicatii

123608 director departament securitate

 

1237 CONDUCATORI IN CERCETARE-DEZVOLTARE-PROIECTARE

 

Conducatorii din cercetare-dezvoltare, in subordinea directorilor responsabili si in colaborare cu alti conducatori de directii si servicii, planifica si coordoneaza activitatea de cercetare-dezvoltare din intreprinderi, institutii, in domeniul proceselor tehnice, tehnologice sau de productie; stabilesc obiectivele cercetarii in limitele bugetare si supravegheaza utilizarea rationala a resurselor; avizeaza recrutarea, formarea profesionala a personalului si randamentul acestuia; reprezinta sectorul propriu in relatiile cu alte sectoare ale organizatiei, sau cu tertii.

 

Ocupatii componente :

 

123701 arhitect sef

123702 geolog sef

123703 secretar stiintific si asimilati

123704 sef formatie lucrari geologice

123705 sef formatie cercetare-dezvoltare

123706 meteorolog sef

123707 director filiala cercetare-proiectare

123708 sef atelier editie, multiplicare, expeditie

123709 sef proiect cercetare-proiectare

123710 sef sectie cercetare-proiectare

123711 sef atelier cercetare-proiectare

123712 responsabil CTE (control tehnic-economic) in cercetare-proiectare

123713 director proiect

123714 sef proiect/program si asimilati

123715 inspector sef inspectia meteorologica nationala

 

 

1239 CONDUCATORI IN ALTE ACTIVITATI SI SERVICII NELUCRATIVE

 

In aceasta grupa sunt inclusi conducatorii care nu pot fi clasificati in celelalte grupe de baza ale subgrupei minore 123 alti conducatori.

 

 

Ocupatii componente:

 

123901 sef birou organizatie politica, obsteasca, umanitara

123902 sef serviciu organizatie politica, obsteasca, umanitara

123903 inspector protectie civila

123904

123905 sef obiectiv

123906 manager de securitate

123907 manager energetic

 

 

IV.1.3. SUBGRUPA MAJORA 13

 

Conducatori de unitati economico-sociale mici (giranti)

 

Conducatorii de unitati economico-sociale mici (giranti) coordoneaza activitatea unitatilor proprii sau ale proprietarilor (girantilor); asistati de un alt conducator sau de un grup de subalterni, definesc cifra de afaceri si profilul activitatii, negociaza preturile cu furnizorii si clientii, planifica si centralizeaza utilizarea resurselor materiale, financiare si umane.

Grupe minore componente :

 

131 Conducatori (sefi de unitati) de unitati economico-sociale mici

 

IV.1.3.1. GRUPA MINORA 131

 

Conducatori (sefi de unitati) unitati economico-sociale mici

 

Conducatorii de unitati economico-sociale mici coordoneaza activitatea unitatilor proprii sau ale proprietarilor; asistati de un alt conducator sau de un grup de subalterni planifica, definesc si infaptuiesc obiectivele economice, urmaresc realizarea sarcinilor zilnice; negociaza preturile cu furnizorii si clientii, supravegheaza utilizarea resurselor materiale si financiare si avizeaza recrutarea personalului in subordine pentru desfasurarea sarcinilor specifice.

Nota: Grupele de baza cuprinse in aceasta subgrupa claseaza functiile respective in cele 9 ramuri de activitate.

 

Grupe de baza componente:

 

1311 Conducatori de intreprinderi mici din agricultura, silvicultura, vanatoare, piscicultura si pescuit

1312 Conducatori de intreprinderi mici din industria extractiva si prelucratoare

1313 Conducatori de intreprinderi mici din constructii

1314 Conducatori de intreprinderi mici din comertul cu ridicata si amanuntul

1315 Conducatori de intreprinderi mici din turism, activitati ospitaliere, activitati de alimentatie si activitati de agrement

1316 Conducatori de intreprinderi mici din transporturi, posta si telecomunicatii

1317 Conducatori la firme mici de afaceri, intermedieri si alte servicii comerciale

1318 Conducatori de intreprinderi mici de prestari servicii pentru populatie (reparatii obiecte de uz casnic, curatatorii, spalatorii, frizerii etc.)

1319 Conducatori de alte intreprinderi mici

 

 

Sarcinile persoanelor cuprinse in aceste grupe de baza sunt, in general, comune si se regasesc in definirea subgrupei 131 „CONDUCATORI (SEFI DE UNITATI) DE SOCIETATI COMERCIALE SI INTREPRINDERI MICI”, fiind particularizate numai de specificul activitatii.

 

 

1311 CONDUCATORI DE INTREPRINDERI MICI DIN AGRICULTURA, SILVICULTURA, VANATOARE, PISCICULTURA SI PESCUIT

 

Conducatori de intreprinderi mici din agricultura, silvicultura, vanatoare, piscicultura si pescuit organizeaza activitatile de cultivare a pamantului in scopul obtinerii de cereale, plante tehnice, legume fructe si furaje si cresterea diferitelor specii si categorii de animale

 

Ocupatii componente :

 

131101 conducator intreprindere mica – patron (girant) agricultura, silvicultura, vanatoare, piscicultura si pescuit

131102 fermier in productia vegetala

131103 fermier in horticultura

131104 fermier in productia animala

131105 conducator de pensiune turistica rurala/ agroturistica/ montana

 

1312 CONDUCATORI DE INTREPRINDERI MICI DIN INDUSTRIA EX-TRACTIVA SI PRELUCRATOARE

 

Ocupatii componente :

 

131201 conducator intreprindere mica – patron (girant) industrie extractiva si prelucratoare

 

1313 CONDUCATORI DE INTREPRINDERI MICI DIN CONSTRUCTII

 

Ocupatii componente:

 

131301 conducator intreprindere mica-patron (girant) in constructii

1314 CONDUCATORI DE INTREPRINDERI MICI DIN COMERTUL CU RIDICATA SI  AMANUNTUL

 

Ocupatii componente:

 

131401 conducator intreprindere mica patron (girant) in comert

1315 CONDUCATORI DE INTREPRINDERI MICI DIN TURISM, ACTIVITATI OSPITALIERE, ACTIVITATI DE ALIMENTATIE SI ACTIVITATI DE AGREMENT

 

Conducatorii de intreprinderi mici din turism, activitati ospitaliere, activitati de alimentatie si activitati de agrement coordoneaza activitatea unitatilor, planifica si urmaresc realizarea activitatilor de care raspund si utilizeaza eficient resursele aflate in administrare.

 

Ocupatii componente :

 

131501 conducator intreprindere mica-patron (girant) in activitatea hoteliera si restaurante

131502 sef complex hotelier

131503 sef agentie/ oficiu turism

131504 sef unitate balneoclimaterica

131505 administrator hotel

131506 sef restaurant

131507 director de hotel/motel/hotel pentru tineret/hostel/camping/sat de vacanta/popas turistic

131508 director restaurant/rotiserie/crama/braserie/berarie/gradina de vara/bar/bar de noapte/bar de zi//cafe bar-cafenea/disco-bar (discoteca-videoteca)/bufet bar/unitati tip fast-food/ cofetarie/ patiserie

131509 director de agentie de turism touroperatoare/datailista/ filiala/ sucursala

131510 director de club (hotelier)

131511 director de cazare

131512 cabanier

131513 director centru informare turistica

131514 director de departament organizare evenimente/banqueting

131515 director de departament alimentatie

131516 director de departament catering

131517 director de departament ticketing

 

1316 CONDUCATORI DE INTREPRINDERI MICI DIN TRANSPORTURI, POSTA SI TELECOMUNICATII

 

Ocupatii componente:

 

131601 conducator intreprindere mica-patron (girant) in transporturi si comunicatii

 

1317 CONDUCATORI LA FIRME MICI DE AFACERI, INTERMEDIERI SI ALTE SERVICII COMERCIALE

 

Ocupatii componente:

 

131701 conducator firma mica-patron (girant) in afaceri, intermedieri si alte servicii comerciale

 

1318 CONDUCATORI DE INTREPRINDERI MICI DE PRESTARI SERVICII PENTRU POPULATIE (REPARATII OBIECTE DE UZ CASNIC, CURATATORII, SPALATORII, FRIZERII ETC)

 

Ocupatii componente:

 

131801 conducator intreprindere mica-patron (girant) in prestari servicii

 

1319 CONDUCATORI DE ALTE INTREPRINDERI MICI

 

Ocupatii componente:

 

131901 conducator de intreprindere mica patron (girant) invatamant,

sanatate, sport, turism, informatica

 

Laurentiu Ianculescu Laurentiu Ianculescu (1077 Posts)

Expert Contabil - Membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Tel: 07 27 57 17 97, Master Count Services


Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Utile
Laurentiu Ianculescu

Expert Contabil - Membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Tel: 07 27 57 17 97, Master Count Services

More in Utile

 • Case de marcat cu dureri de cap

  Ultimele noutati despre case de marcat Dintr-un articol aparut cu doar cateva zile in urma pe www.wall-street.ro,...

 • Cum isi pierde o firma reputatia in 5 minute

  O firma, indiferent ca este mica sau mare, munceste mult pentru a-si crea o reputatie solida. De multe ori se intampla ca, pe piata, partenerii sa nu cunoasca absolut nimic unii despre ceilalti. Nu este in regula. Pentru ca, in orice domeniu iti desfasori activitatea, trebuie sa fii cunoscut. Sa existi pe...

 • Dividende in avans

    S-a dat drumul la dividende Statul roman a dat drumul la dividende. Dar nu oricum, ci...

 • Amintire cu Parintele Teofil Brasoveanul

  Parintele Teofil era un om minunat Parintele Teofil Brasoveanul te facea sa crezi cu adevarat ca undeva...

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact