Utile

Inregistrarea contractelor de locatiune

Inregistrarea contractelor de locatiune
Costin Pietraru

old_brown_suitcaseLocaţiunea este contractul prin care o parte, numită locator, se obligă să asigure celeilalte părţi, numite locatar, folosinţa unui bun pentru o anumită perioadă, în schimbul unui preţ denumit chirie. Locaţiunea bunurilor imobile şi aceea a bunurilor mobile se numeşte închiriere, iar locaţiunea bunurilor agricole poartă denumirea de arendare.

Înregistrarea contractelor de locaţiune de către locatori, alţii decât persoanele fizice

Potrivit prevederilor art. 1.798 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare, locatorii pot înregistra la organele fiscale competente din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală contractele de locaţiune pe care le încheie în calitate de locator atât cu persoane fizice, cât şi cu persoane juridice.

Organul fiscal competent este cel în a cărui evidenţă locatorul este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe.

Cum se completeaza si unde se depune?

Pentru înregistrarea contractului de locaţiune, locatorul depune „Declaraţia de înregistrare a contractelor de locaţiune”, însoţită de contractul de locaţiune, în original şi copie.

Declaraţia se completează în două exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal, iar copia se păstrează de locator.

Organul fiscal va certifica conformitatea copiei contractului de locaţiune cu originalul şi va restitui locatorului originalul.

În cazul în care locatorul depune declaraţia prin poştă, cu confirmare de primire, aceasta va fi însoţită de o copie legalizată de pe contractul de locaţiune.

Modificarea şi încetarea contractului de locaţiune pot fi înregistrate, de locator, la organul fiscal prin depunerea declaraţiei având bifată căsuţa „Modificare” sau „Încetare”, după caz, din formular, însoţită de documentele justificative.

Data înregistrării contractelor de locaţiune a modificărilor ulterioare şi a încetării acestora este data depunerii acestora la registratura organului fiscal sau data poştei, după caz.

În cazul contractelor de locaţiune/modificărilor ulterioare/încetării înregistrate direct la registratură, dovada înregistrării o constituie copia declaraţiei având înscrise numărul şi data înregistrării la organul fiscal.

Pentru contractele de locaţiune/modificări ulterioare/încetări transmise prin poştă, cu confirmare de primire, dovada înregistrării la organul fiscal o constituie copia declaraţiei însoţită de confirmarea de primire semnată de reprezentantul organului fiscal.

Declaraţia şi documentele depuse de locator se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.


Înregistrarea contractelor de locaţiune de către locatorul persoană fizică 

Persoanele fizice care au calitatea de locator şi obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal şi venituri din arendare au obligaţia înregistrării contractului între părţi potrivit art. 81 alin. (2) Cod Fiscal.

Organ fiscal competent este cel în a cărui rază teritorială:

 • persoana fizică îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, dacă aceasta este diferită de domiciliu – în cazul persoanelor fizice rezidente;
 • se află bunul supus impunerii – în cazul persoanelor fizice nerezidente.

Cum se completeaza si unde se depune?

Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal şi venituri din arendare şi optează pentru determinarea venitului net, în sistem real, depun la organul fiscal contractul de locaţiune, în original şi copie, în termen de 15 zile de la încheierea acestuia, odată cu Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit, formular 220.

Organul fiscal va certifica conformitatea copiei cu originalul şi va restitui locatorului originalul. În cazul în care locatorul depune declaraţia prin poştă, cu confirmare de primire, aceasta va fi însoţită de o copie legalizată de pe contractul de locaţiune.

Data înregistrării contractelor de locaţiune este data depunerii acestora la registratura organului fiscal sau data poştei, după caz.

Pentru contractele de locaţiune înregistrate direct la registratura organului fiscal, dovada înregistrării o constituie copia declaraţiei având înscrise numărul şi data înregistrării la organul fiscal.

În cazul contractelor de locaţiune transmise prin poştă, cu confirmare de primire, dovada înregistrării la organul fiscal o constituie copia declaraţiei însoţită de confirmarea de primire semnată de reprezentantul organului fiscal competent.

Declaraţia şi documentele depuse de locator se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.

Important! Pentru contribuabilii care obţin venituri din arendare pentru care impunerea este finală sunt aplicabile prevederile privind înregistrarea contractelor de locaţiune de către locatori, alţii decât persoanele fizice

Organul fiscal va organiza evidenţa contractelor de locaţiune într-un Registru al contractelor de locaţiune, care se conduce informatizat, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din procedură.

Înregistrarea în Registrul contractelor de locaţiune se efectuează în maximum 5 zile de la data depunerii contractelor.

Sursa: Finante Valcea

Costin Pietraru Costin Pietraru (1388 Posts)

Specialist Online - cinesunt


Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0
Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Utile
Costin Pietraru
@pcostin

Specialist Online - cinesunt

More in Utile

 • Case de marcat cu dureri de cap

  Ultimele noutati despre case de marcat Dintr-un articol aparut cu doar cateva zile in urma pe www.wall-street.ro,...

 • Cum isi pierde o firma reputatia in 5 minute

  O firma, indiferent ca este mica sau mare, munceste mult pentru a-si crea o reputatie solida. De multe ori se intampla ca, pe piata, partenerii sa nu cunoasca absolut nimic unii despre ceilalti. Nu este in regula. Pentru ca, in orice domeniu iti desfasori activitatea, trebuie sa fii cunoscut. Sa existi pe...

 • Dividende in avans

    S-a dat drumul la dividende Statul roman a dat drumul la dividende. Dar nu oricum, ci...

 • Amintire cu Parintele Teofil Brasoveanul

  Parintele Teofil era un om minunat Parintele Teofil Brasoveanul te facea sa crezi cu adevarat ca undeva...

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact