Utile

Instrumente financiare

Instrumente financiare
Valentin Alungulese

instrumente financiareAutor: Valentin Alungulese – Economist

 

Evaluarea pentru raportarea financiara depinde de categoria din care acestea fac parte. Dupa recunoasterea initiala, activele financiare se evalueaza la valoarea justa cu urmatoarele exceptii:

 

a)      activele financiare detinute pana la scadenta;

b)      imprumuturile acordate si creantele care nu sunt detinute in scopul tranzactionarii si instrumentele de capitaluri proprii (si derivatele corespondente) care nu sunt cotate pe o piata activa si a caror valoare justa nu poate sa fie determinata cu fiabilitate

 

Pentru aceste categorii, evaluarea se face la cost amortizat.

Toate activele financiare, indiferent care este metoda lor de evaluare, trebuie sa fie supuse unui test de depreciere.

In ceea ce priveste variatiile valorii juste, tratamentul acestora difera  in functie de activ:

 • daca acesta apartine categoriei de active financiare evaluate la valoarea justa cu variatiile de valoare inregistrate in contul de profit si pierdere, variatiile de valoare sunt inregistrate sub forma de cheltuiala sau venit;
 • daca activul este considerat disponibil pentru vanzare, variatiile de valoare justa sunt contabilizate direct in capitalurile proprii. Atunci cand activul financiar este derecunoscut pierderea sau castigul cumulat(a) in capitalurile proprii este virat(a) in contul de profit si pierdere.

Pentru datoriile financiare evaluate la valoare justa diferenta afecteaza rezultatul exercitiului curent.

 

Costul amortizat se determina astfel:

 

1. Valoarea initiala a imprumutului

2.(-) rambursarile efectuate

3.(+/-) amortizarea oricarei diferente intre valoarea initiala a instrumentului si valoarea sa de rambursare

4.(-) deprecierea eventuala.

 

Pentru calculul costului amortizat se utilizeaza rata efectiva a dobanzii. Aceasta este rata la care actualizand fluxurile de trezorerie viitoare generate de instrumentul financiar se obtine o suma egala cu valoarea recunoscuta initial in bilant. In vederea stabilirii ratei efective se va tine seama de costurile de tranzactionare, prime, discounturi si orice alte sume platite sau incasate intre parti. Prima de emisiune sau de rambursare este etalata pe baza ratei efective a dobanzii imprumutului.

Pentru instrumentele cotate pe o piata activa, cursul reprezinta valoarea justa. Daca activul nu este cotat, valoarea justa trebuie sa fie determinata pe baza unei metode recunoscute. De asemenea, in functie de natura activului, se poate utiliza ca baza:

 • pretul folosit in tranzactii cu active asemanatoare;
 • valoarea obtinuta din actualizarea fluxurilor de trezorerie asteptate de la activul respectiv;
 • un model de evaluare a optiunilor.

 

Exemplu:

A.    Active financiare detinute pana la scadenta evaluate la costul amortizat

Intreprinderea X detine 1.000 de obligatiuni ale societatii Y. Aceste obligatiuni sunt emise pentru 93 um si au o valoare nominala de 100 um si o rata a dobanzii fixa de 6%. Ele vor fi rambursate, in totalitate, la 10 ani de la data emiterii. Aceste obligatiuni detinute de X au fost achizitionate de la data emiterii, respectiv 1 ianuarie N. Costurile de tranzactionare au fost de 2 um/obligatiune. Sa se calculeze rata efectiva a dobanzii si sa se prezinte inregistrarile exercitiilor N si N+1.

 

1. Calculul ratei efective a imprumutului

95.000 = + 100.000/(1+k) , unde rezulta un k = 6,7%

 

Costurile de tranzactionare afecteaza valoarea initiala a instrumentelor financiare:

Valoarea initiala a imprumutului = (93+2)*1.000 = 95.000

Dobanda ce va fi incasata la finalul fiecarui exercitiu = 1.000*100*6% = 6.000

 

2.Aceasta rata este utilizata pentru calculul costului amortizat al activului:

 

  Venit financiar total(I) = (IV) x 6,7% Dobanzi(II) Amortizarea primei de rambursare si a costurilor de tranzactionare(III) = (I) – (II) Costul amortizat(IV) = (IV) precedent + (III)
Inceputul anului NNN+1N+2N+3N+4N+5N+6

N+7

N+8

N+9

  6.365638964166443647365056539

6575

6613

6682

  6.0006.0006.0006.0006.0006.0006.000

6.000

6.000

6.000

  365389416443473505539

575

613

682

95.000 95.36595.75496.17096.61397.08697.59198.130

98.705

99.318

100.000

Total 65.000 60.000 5.000  

 

3.Inregistrari contabile

– La 1.01.N – achizitia obligatiunilor

 

Active financiare detinute pana la scadenta (Obligatiuni) = Conturi curente la banci 95.000 um (inclusiv cheltuielile cu achizitia obligatiunilor)

 

– La 31.12.N – incasarea dobanzii


 

%Conturi la banciActive financiare detinute pana la scadenta (Obligatiuni) = Venituri din plasamente 6.3656.000   365

– La 31.12.N+1 – incasarea dobanzii

%Conturi la banciActive financiare detinute pana la scadenta (Obligatiuni) = Venituri din plasamente 6.3896.000   389

 

B. Imprumuturi acordate si creante – evaluate la costul amortizat (in situatia in care nu sunt considerate active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de rezultate).

La inceputul exercitiului N societatea Beta a acordat un imprumut de 50.000 lei unei alte societati. Contractul prevede urmatoarele: durata imprumutului 5 ani, rambursarea in 5 transe anuale, rata dobanzii 6%. Sa se calculeze rata efectiva a dobanzii si sa se prezinte inregistrarile din exercitiul N.

Intreprinderea Beta clasifica imprumutul in categoria imprumuturi acordate si creante.

 

1.Tabloul de rambursare a imprumutului se prezinta astfel:

– lei –

Data Dobanda nominala Rambursari de imprumut Flux total Imprumutul ramas de recuperat
1.01.N 50.000
31.12.N 50.000*6%=3.000 10.000 13.000 40.000
31.12.N+1 40.000*6%=2.400 10.000 12.400 30.000
31.12.N+2 30.000*6%=1.800 10.000 11.800 20.000
31.12.N+3 20.000*6%=1.200 10.000 11.200 10.000
31.12.N+4 10.000*6%=600 10.000 10.600 0
Total 9.000 50.000 59.000

 

2. Calculul ratei efective a imprumutului (k)

50.000= 13.000/(1+k) + 12.400/(1+k) + 11.800/(1+k) + 11.200/(1+k) + 10.600/(1+k) , unde rezulta un k = 6%

Deoarece nu exista nici prime de rambursare (emisiune) si nici costuri de tranzactionare, rata efectiva coincide cu rata nominala a dobanzii. Astfel, venitul financiar total va fi  egal cu dobanzile, iar costul amortizat va fi egal cu suma ramasa de incasat.

 

3. Inregistrari contabile

La 1.01.N – acordarea imprumutului

 

Imprumuturi acordate si creante = Conturi curente la banci 50.000

 

La 31.12.N – incasarea dobanzii pentru primul an si recuperarea primei transe din imprumut

Conturi la banci = %Venituri din plasamente (dobanzi)Imprumuturi acordate si creante 13.000  3.00010.000

 

Activele financiare evaluate la valoarea justa cu variatiile de valoare inregistrate in contul de profit si pierdere si activele financiare disponibile pentru vanzare – evaluate la valoare justa

 

Presupunem ca imprumutul este clasificat de societatea care l-a acordat, in categoria active evaluate la valoarea justa cu variatiile de valoare inregistrate in contul de profit si pierdere (active destinate tranzactionarii).

Deoarece imprumutul nu este cotat, valoarea justa se determina prin actualizarea fluxurilor viitoare de trezorerie la rata de dobanda pe piata. Presupunem ca la sfarsitul exercitiului N, rata dobanzii pe piata pentru un imprumut de acelasi risc si cu aceeasi scadenta este de 7%. Sa se contabilizeze operatiile aferente exercitiului N.

Inregistrarile contabile care se vor efectua in exercitiul N sunt urmatoarele:

La 1.01.N – acordarea imprumutului

Active financiare evaluate la valoarea justa prin rezultat = Conturi curente la banci 50.000

 

La 31.12.N – rambursarea ratei scadente si plata dobanzii

 

Conturi curente la banci =

%

Venituri financiare (dobanzi)

Active financiare evaluate la valoarea justa prin rezultat

(imprumuturi acordate)

  13.000    3.000  10.000

– evaluarea imprumutului la valoare justa si constatarea unei pierderi

Se determina valoarea justa actualizand fluxurile viitoare de trezorerie (se vor actualiza fluxurile generate in urmatoarele 4 exercitii financiare):

Vj = 12.400/(1+7%) + 11.800/(1+7%)2 + 11.200/(1+7%)3 + 10.600/(1+7%)4 = 39.125

 

Valoarea contabila a activului financiar la 31.12.N = 50.000 – 10.000 = 40.0000 => diferenta nefavorabila   875

 

            Pierderi din evaluarea la valoarea justa a activelor financiare detinute in vederea tranzactionarii (cont de cheltuiala) = Active financiare evaluate la valoarea justa prin rezultat (imprumut acordat)(40.000 – 39.125) 875

 

 

 

 

 

 

Valentin Alungulese Valentin Alungulese (6 Posts)

Economist Contabil, stagiar CECCAR


View Comments (1)

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Utile
Valentin Alungulese

Economist Contabil, stagiar CECCAR

More in Utile

 • Case de marcat cu dureri de cap

  Ultimele noutati despre case de marcat Dintr-un articol aparut cu doar cateva zile in urma pe www.wall-street.ro,...

 • Cum isi pierde o firma reputatia in 5 minute

  O firma, indiferent ca este mica sau mare, munceste mult pentru a-si crea o reputatie solida. De multe ori se intampla ca, pe piata, partenerii sa nu cunoasca absolut nimic unii despre ceilalti. Nu este in regula. Pentru ca, in orice domeniu iti desfasori activitatea, trebuie sa fii cunoscut. Sa existi pe...

 • Dividende in avans

    S-a dat drumul la dividende Statul roman a dat drumul la dividende. Dar nu oricum, ci...

 • Amintire cu Parintele Teofil Brasoveanul

  Parintele Teofil era un om minunat Parintele Teofil Brasoveanul te facea sa crezi cu adevarat ca undeva...

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact