Utile

Tranzactii intracomunitare cu bunuri realizate de persoane neinregistrate in scopuri de TVA III

Tranzactii intracomunitare cu bunuri realizate de persoane neinregistrate in scopuri de TVA III
Laurentiu Ianculescu

intracomunitareAchizitii intracomunitare peste 10.000 eur

Achizitii intracomunitare care depasesc plafonul de 10.000 euroPotrivit art. 153^1, alin. 1, lit. a) – are obligatia sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA – persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania şi persoana juridica neimpozabila stabilita in Romania, neinregistrate şi care nu au obligatia sa se inregistreze conform art. 153 şi care nu sunt deja inregistrate conform lit. b) sau c) sau alin. (2), care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, inainte de efectuarea achizitiei intracomunitare, daca valoarea achizitiei intracomunitare respective depaşeşte plafonul pentru achizitii intracomunitare in anul calendaristic in care are loc achizitia intracomunitara.

 

Daca se depaseste valoarea plafonului de 10.000 euro conform art. 158^2, alin. 1, lit. d) persoana juridica romana este obligata sa se inregistreze in ROI si sa-i comunice furnizorului din alt stat al UE un cod valabil de TVA deoarece operatiunea este impozabila in Romania potrivit art. 126 alin (3) lit. a). Inregistrarea conform art. 153^1 va ramane valabila pentru perioada pana la sfarşitul anului calendaristic in care a fost depaşit plafonul de achizitii şi cel putin pentru anul calendaristic urmator.

Prin urmare, daca valoarea achizitiei intracomunitare realizate depaseste valoarea de 34.000 lei (10.000 eur la cursul BNR din data aderarii), atunci societatea trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153^1 din Codul fiscal, si, concomitent va solicita si inregistrarea in Registrul Operatorilor Intracomunitari potrivit art. 158^2 din Codul fiscal, inainte de efectuarea achizitiei intracomunitare. Pentru inregistrarea „speciala” in scopuri de TVA conform art 153^1 se va depune forumularul 091 – Declaratia de inregistrare in scopuri de TVA/Declaratia de mentiuni pentru alte persoane care efectueaza achizitii intracomunitare sau pentru servicii la organul fiscal (OPANAF 7/2010).

Pentru a va inscrie in ROI, trebuie sa depuneti la organul fiscal:

 • formularul 095 „Cerere de inregistrare in/radiere din ROI”, completat in mod corespunzator;
 • certificatele de cazier judiciar eliberate de autoritatea competenta din Romania ale tuturor asociatilor (cu exceptia SA) care detin minimum 5% din capitalul social al societatii şi ale administratorilor;
 • certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte repartizarea capitalului social intre asociati, valabil la data depunerii cererii.

Inregistrarea conform art. 153^1 din Codul fiscal nu confera persoanei impozabile calitatea de persoana inregistrata normal in scopuri de TVA, codul de inregistrare in baza art. 153^1din Codul fiscal fiind utilizat numai pentru achizitii intracomunitare sau pentru servicii intracomunitare.

Trebuie precizat ca nu reprezinta o achizitie intracomunitara  conform art. 126, alin. 3 lit. a),bunurile care sunt achizitionate de la persoane din UE care indeplinesc cel putin una din conditii:

 • aplica regimul de scutire prevazut pentru intreprinderile mici in statul sau membru;
 • livrarile de bunuri fac obiectul unei instalari sau unui montaj;
 • livrarea reprezinta o vanzare la distanta.

Beneficiarul livrarii din Romania care este inregistrat conform art. 153^1 pentru achizitii intracomunitare de bunuri are obligatia de a depune declaratia 301 pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea taxei pe valoare adaugata si trebuie sa o plateasca pana la acelasi termen.

Societatea din Romania inregistrata conform art. 153^1 trebuie deasemenea sa depuna pana pe 25 a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea si declaratia recapitulativa – 390 in care va mentiona valoarea achizitiei, furnizorul si tipul operatiunii realizate cu codul A.

Aceste doua declaratii trebuie depuse de catre beneficiarul livrarii din Romania doar pentru perioadele in care ia nastere exigibilitatea taxei.

Exemplu 1.3Societatea Barsine, persoana juridica neinregistrata in scopuri de TVA realizeaza o achizitie intracomunitara de marfuri in luna ianuarie 2014 de la o societate inregistrata in scopuri de TVA in Germania (cod valabil in VIES). Valoarea achizitie intracomunitare de bunuri este de 20.000 euro ( la cursul de 4,5212 lei), iar transportul este realizat din Germania in Romania. Barsine nu detine un cod „special” de inregistrare in scopuri de TVA.Care este tratamentul contabil si fiscal?

Persoanele neinregistrate in scopuri de TVA pot realiza conform art. 126, alin. 4 din Codul Fiscal  achizitii de bunuri in limita unui plafon de 34.000 lei fara sa fie obligate sa se inregistreze pentru aceste achizitii. In cazul nostru societatea Barsine prin achizitia in valoare de 20.000 euro x 4,5212 = 90.424 lei depaseste plafonul de 34.000 lei si este obligata conform art. 153^1 alineatul (1) litera a) din Codul fiscal sa se inregistreze in scopuri de TVA si, concomitent, sa se inscrie in Registrul Operatorilor Intracomunitari.

Aceasta inregistrare in scopuri de TVA si in ROI trebuie efectuata inainte de realizarea achizitiei de bunuri pentru a putea comunica furnizorului cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA si prin urmare aceasta operatiune sa fie impozabila in Romania. Operatiunea este impozabila in Romania iar exigibilitatea intervine la data facturii dar nu mai tarziu de 15 a lunii urmatoare celei in care intervine faptul generator, iar cota aplicabila este de 24 %.

Furnizorul din Germania verifica daca cumparatorul este inregistrat in sistemul VIES, exista document justificativ privind transportul, atunci va emite factura fara TVA. Persoana juridica din Romania va trebui sa declare achizitia de bunuri in 301 – “Decont special de TVA” si 390 – Declaratia recapitulativa. Aceste declaratii au termen de depunere data de 25 a lunii urmatoare, iar termenul de plata a taxei este acelasi.

In cazul in care societatea nu s-ar fi inregistrat in scopuri de TVA si in ROI desi avea obligatia conform prevederilor de la art. 153^1 si 158^2, potrivit circularei nr. 81.544/2010   se mentioneaza  ca aceasta va depune aceleasi  declaratii insa cu specificatia ca baza impozabila era formata din valoarea totala inclusiv TVA din Germania, astfel rezulta o dubla impozitare.

Din punct de vedere contabil societatea va inregistra urmatoarele note contabile:


371 = 401 90.424
Marfuri Furnizori

 

371 = 446 21.702
Marfuri Alte impozite si taxe

 

 • Optarea pentru impozitarea achizitiei intracomunitare in Romania indiferent de plafonIn Codul Fiscal se precizeaza la art. 153^1, alin. (2) ca persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania, daca nu este inregistrata şi nu este obligata sa se inregistreze normal in scopuri de TVA conform art. 153, şi persoana juridica neimpozabila stabilita in Romania pot solicita sa se inregistreze, conform prezentului articol, in cazul in care realizeaza achizitii intracomunitare. Prin urmare o persoana juridica romana poate sa se inregistreze in scopuri de TVA prin optiune pentru achizitiile intracomunitare chiar daca nu a depasit acest plafon de 10.000 euro daca estimeaza ca va depasi valoarea, va realiza si alte operatiuni sau cota de TVA din Romania este una mai favorabila. Optiunea exercitata se aplica pentru cel putin doi ani calendaristici ce urmeaza celui in care s-au inregistrat.

 

Concomitent cu inregistrarea „speciala” in scopuri de TVA potrivit art. 153^1, persoana impozabila din Romania trebuie sa solicite si inregistrarea in Registrul Operatorilor Intracomunitari inainte de a realiza achizitia intracomunitara de bunuri.

Potrivit 158^2 alin. 8 din Codul Fiscal nu pot fi inscrise in Registrul Operatorilor Intracomunitari:

 • persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1;
 • persoanele impozabile care au ca asociat sau administrator o persoana impotriva careia s-a pus in mişcare actiunea penala şi/sau care are inscrise in cazierul judiciar infractiuni in legatura cu oricare dintre operatiunile intracomunitare;Contribuabilii au aceleasi obligatii declarative ca si in cazul in care se depaseste plafonul pentru achizitii de bunuri si anume trebuie sa depuna „Decontul special de taxa”, cod 301 si declaratia recapitulativa cod 390 VIES pana pe 25 a lunii urmatoare celei in care a luat nastere exigibilitatea taxei pe valoare adaugata.In situatia in care o persoana este deja inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153^1 din Codul Fiscal datorita faptului ca a achizitionat sau a prestat un serviciu, respectiva persoana poate aplica regulile referitoare la plafonul pentru achizitii intracomunitare şi dupa inregistrare, pana la depaşirea respectivului plafon de 10.000 euro. In acest scop persoana nu va comunica codul de inregistrare in scopuri de TVA furnizorilor sai din alte state membre pentru a putea beneficia de plafon.
 • In concluzie potrivit normele metodologice de la art. 153^1 din Codul fiscal persoanele inregistrate „special” in scopuri de TVA nu pot comunica acest cod pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii efectuate catre alte persoane din Romania, acesta trebuie comunicat persoanelor numai pentru achizitii intracomunitare de bunuri, pentru prestari de servicii intracomunitare şi pentru achizitii de servicii intracomunitare.
 • Pentru a se inregistra in scopuri de TVA conform art 153^1 persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila trebuia sa depuna la organul fiscal declaratia 091 – „Declaratia de inregistrare in scopuri de TVA/Declaratia de mentiuni pentru alte persoane care efectueaza achizitii intracomunitare sau pentru servicii”, iar pentru inregistrarea in ROI va depuna cerere de inregistrare in Registrul Operatorilor Intracomunitari(095) care trebuie sa fie insotita de cazierul judiciar al administratorului si al asociatilor care detin minim 5 %.
Exemplu 1.4Societatea Barsine, persoana juridica neinregistrata in scopuri de TVA realizeaza o achizitie intracomunitara a unui utilaj de la o persoana juridica din Austria in valoare de 4.000 euro (cursul de 4.4656 lei) in luna februarie 2014. Societatea preconizeaza sa realizeze in anul 2014 si alte achizitii intracomunitare de bunuri si opteaza sa se inregistreze „special” in scopuri de TVA si in ROI inainte de a realiza aceasta operatiune.Care este tratamentul contabil si fiscal?

In Codul Fiscal se precizeaza la art. 153^1, alin. 2 ca persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania, daca nu este inregistrata şi nu este obligata sa se inregistreze normal in scopuri de TVA conform art. 153, şi persoana juridica neimpozabila stabilita in Romania pot solicita sa se inregistreze, conform prezentului articol, in cazul in care realizeaza achizitii intracomunitare. Prin urmare o persoana juridica romana poate sa se inregistreze in scopuri de TVA pentru achizitiile intracomunitare chiar daca nu a depasit acest plafon pentru a putea aplica cota de TVA din Romania.

In cazul nostru valoarea achizitiei este de 4.000 euro x 4.4656 = 17.862,4 lei, astfel ca este mai mica decat plafonul de 34.000 de lei, insa societatea opteaza sa se inregistreze „special” in scopuri de TVA si in ROI, astfel ca va comunica inainte de realizarea operatiunii codul de TVA. Furnizorul de bunuri dupa ce verifica codul de TVA valabil in VIES si transportul se realizeaza din Austria in Romania pe baza de document justificativ va putea aplica scutirea de TVA.

Aceasta operatiune este o achizitie intracomunitara  impozabila in Romania, acolo unde se finalizeaza transportul bunurilor.

Din punct de vedere contabil societatea va inregistra urmatoarele note contabile:

 

371 = 401 17.862,4
Marfuri Furnizori

 

371 = 446 4.287
Marfuri Alte impozite si taxe

articol preluat cu acordul  www.accounting-leader.ro

Mai multe articole gasiti pe http://www.accounting-leader.ro/publicatii.html

 

 

 

Laurentiu Ianculescu Laurentiu Ianculescu (1077 Posts)

Expert Contabil - Membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Tel: 07 27 57 17 97, Master Count Services


Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Utile
Laurentiu Ianculescu

Expert Contabil - Membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Tel: 07 27 57 17 97, Master Count Services

More in Utile

 • Case de marcat cu dureri de cap

  Ultimele noutati despre case de marcat Dintr-un articol aparut cu doar cateva zile in urma pe www.wall-street.ro,...

 • Cum isi pierde o firma reputatia in 5 minute

  O firma, indiferent ca este mica sau mare, munceste mult pentru a-si crea o reputatie solida. De multe ori se intampla ca, pe piata, partenerii sa nu cunoasca absolut nimic unii despre ceilalti. Nu este in regula. Pentru ca, in orice domeniu iti desfasori activitatea, trebuie sa fii cunoscut. Sa existi pe...

 • Dividende in avans

    S-a dat drumul la dividende Statul roman a dat drumul la dividende. Dar nu oricum, ci...

 • Amintire cu Parintele Teofil Brasoveanul

  Parintele Teofil era un om minunat Parintele Teofil Brasoveanul te facea sa crezi cu adevarat ca undeva...

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact